Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożysko krzywoliniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
EN In many practical situations fluids are normally blended with additives (viscosity index improvers, viscosity thickeners, viscosity thinners) due to which they show pseudoplastic and dilatant nature which can be modelled as cubic stress model (Rabinowitsch model). The cubic stress model for pseudopl[...]
2
84%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule autorzy omawiają wpływ efektów bezwładnościowych na rozkład ciśnienia w łożysku wzdłużnym o krzywoliniowym zarysie powierzchni roboczych. Do rozwiązania zagadnienia użyto quasi-liniowych równań ruchu, zawierających składniki bezwładności przepływu obwodowego płynu pseudoplastycznego. Anal[...]
EN In the paper, the influence of inertial effects on pressure distribution in a thrust bearing having the curvilinear outline of working spaces is discussed. Quasi-linear equations of motion incorporating inertia elements of circumferential flow of a pseudo-elastic fluid are used to solve the problem.[...]
3
84%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Rozważono przepływ potęgowego środka smarnego w wyciskanym filmie łożyska z porowatą wkładką. Łożysko jest modelowane dwiema krzywoliniowymi powierzchniami, a porowata wkładka przylega do zakrzywionej nieprzepuszczalnej powierzchni. Przepływ w szczelinie łożyska jest rozważony z uwzględnieniem bezwł[...]
EN The flow of a power-law lubricant in a squeeze film bearing with one porous pad is considered. The bearing is modelled by two curvilinear surfaces and the porous pad is adhered to the curved non-porous surface. The flow in the bearing clearance is considered with inertia and the Navier-Stokes and Po[...]
4
84%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule autorzy przedstawiają zagadnienia przepływu płynu pseudoplastycznego Ellisa w szczelinie krzywopowierzchniowego łożyska wzdłużnego. W oparciu o rozwiązania analityczne równań ruchu - przedstawionych w krzywoliniowym ortogonalnym układzie współrzędnych - podano formuły na rozkład ciśnienia[...]
EN The paper addresses the problems of flow of Ellis pseudo-plastic fluid in the clearance of thrust bearing with curved surfaces. On the basis of analytic solutions to the equations of motion - presented in the orthogonal curvilinear coordinates system - formulae for pressure distribution are given. T[...]
5
84%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Rozważano przepływ cieczy newtonowskiej w ściskanym filmie biologicznego łożyska z jedną porowatą ścianką. Łożysko jest modelowane przez dwie krzywoliniowe powierzchnie. Porowata ścianka przylega do krzywoliniowej nieporowatej powierzchni. Rozważony jest przepływ cieczy w przestrzeni łożyska z uwzgl[...]
EN The flow of a Newtonian fluid in squeeze film of a biological bearing with one porous wall is considered. The bearing is modelled by two curvilinear surfaces and the porous wall is adhered to the curved non-porous surface. The flow in the bearing clearance is considered with inertia and the Navier-S[...]
6
84%
Tribologia
2002 nr 6 1691-1701
PL Rozważono ciągły magnetohydrodynamiczny (MHD) przepływ laminarny lepkiej cieczy newtonowskiej w szczelinie łożyska modelowanej przez dwie współosiowe powierzchnie. Przy rozwiązaniu problemu wykorzystano równania dla cienkiej warstwy MHD i wyrażono je w krzywoliniowym układzie współrzędnych x, u, y. [...]
EN Steady laminar MHD flow of a viscous Newtonian fluid in the bearing clearance modelled by two co-axial surfaces of revolution is considered. To solve this problem the MHD thin layer equations are used and exspressed in the curvilinear orthogonal coordinate system x, ..., y. The influence of wall con[...]
7
84%
Tribologia
2006 nr 3 63-75
PL W pracy rozważono przepływ płynu z naprężeniami momentowymi w krzywoliniowej szczelinie łożyska z porowatą wkładką. Porowata wkładka powiązana jest z górną nieprzepuszczalną wirującą powierzchnią, która zbliża się do dolnej nieruchomej powierzchni łożyska. Do rozwiązania równań Poissona oraz Reynol[...]
EN The flow of a couple stress fluid in the clearance of a curvilinear bearing with a porous pad is considered. The porous pad is connected with the upper impermeable rotating surface which approaches the lower fixed bearing surface. The Reynolds and Poisson equations are uncoupled by using the Morgan-[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last