Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuchy transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2018 nr 2 5--13
2
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 6 171--175
3
75%
Logistyka
PL Rola, jaką odgrywają porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych, wynika z lokalizacji portu na granicy dwóch odmiennych środowisk naturalnych. O ich pozycji decydują uwarunkowania zewnętrzne tj.: sytuacja gospodarcza, zmiany zachodzące w strukturze przewozów czy [...]
EN The role played by ports in the land-sea transport chains results from a port location on the border of two different natural environments. Their position is affected by external determinants, ie: economic conditions, changes in the structure of transport and accessibility to the hinter[...]
4
75%
Logistyka
5
75%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł przedstawia rolę i znaczenie rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach transportowych. Jego celem jest analiza dotychczasowych zmian, jakie zaszły w żegludze bliskiego zasięgu w ostatnich latach, oraz inicjatyw, które przyczynią się do intensyfikacj[...]
EN The article presents the role and importance of the development of short sea shipping in European integrated transport chains. The main purpose is analysis of the current changes that have occurred in the short sea shipping in last years, and initiatives that contribute to the intensification of thi[...]
6
63%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 43--56
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje, między innymi potrzebę „door-to-do[...]
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather [...]
7
63%
Transport Problems
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje między innymi potrzebę „door-to-doo[...]
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last