Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
wśród autorów:  ruchwa m
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 38--40
PL W publikacji przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości spienionych metali. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania tego typu materiałów do pochłaniania energii mechanicznej. Dodatkowo został pokazany przykład analizy konstrukcji żelbetowej obciążonej falą uderzeniową, rozpatrywany [...]
EN In the study the general information concerning the characteristics of metallic foams are presented. Possible application of such materials as energy absorbers has been discussed. Additionally, the numerical example of concrete structure under blast load was studied in two cases, both using Finite E[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 76-77
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Specyficzne właściwości mechaniczne spienionych metali stwarzają możliwość zastosowania elementów wykonanych z materiałów tego typu jako zabezpieczeń konstrukcji nośnych, pochłaniających energię obciążeń udarowych. W pracy zwrócono uwagę na właściwości spienionych metali, możliwości zastosowań oraz [...]
EN Particular mechanical characteristics of metallic foams enable the use of elements made of such materials as the protections of load carrying structures absorbing the energy of impulsive loads. In this study special attention was focused on the characteristics of metallic foams, the possibility of t[...]
4
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W publikacji przedstawiono sprawdzenie za pomocą analizy numerycznej, jaki wpływ na odporność konstrukcji żelbetowej ma użycie betonu wyższej klasy oraz zastosowanie osłony pochłaniającej część energii fali uderzeniowej. Analiza nawiązuje do znanego z literatury eksperymentu, dotyczącego płyt żelbet[...]
EN This paper deals with checking through the numerical analysis what influence on reinforced concrete resistance has concrete of higher class and application of a shield absorbing portion of a shock wave. The analysis refers to an experiment known from literature regarding reinforced concrete slabs ex[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki kontynuacji prac autorów nad zastosowaniem nieliniowego sprężysto-plastycznego modelu materiałowego betonu ze zniszczeniem do analizy zagadnień propagacji zniszczenia w konstrukcjach żelbetowych obciążonych wybuchem. Celem pracy jest określenie mechanizmu zniszczen[...]
EN The main purpose of this work was the application of a nonlinear elasto-plastic material model with damage for concrete in the analysis of damages propagation in structures subjected to a blast load. The damage mechanism for the reinforced plate was analyzed in detail using the nonlinear FEM compute[...]
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 7 397-400
PL Omówiono modele sprężysto-lepkoplastyczne Cowpera-Symondsa i Johnsona--Cooka, stosowane do modelowania właściwości metali obciążonych w sposób nagły. Zaproponowano pewne modyfikacje modelu Johnsona-Cooka, ułatwiające implementację oraz poprawiające predykcję modelu w szerokim zakresie prędkości odks[...]
EN The elasto-viscoplastic models of the Cowper-Symonds and Johnson-Cook used in practice to model the properties of metals subjected to impulsive loading are discussed. Some modifications to the Johnson-Cook model are proposed to facilitate the implementation and more closely match observed metal beha[...]
7
80%
Archives of Civil Engineering
PL Rozwój w zakresie materiałów kompozytowych powoduje, że coraz częściwej konstrukcje złożone z tradycyjnych i kompozytowych materiałów stają się rozwiązaniem problemów inżynierskich dotyczących m.in. wzmacniania konstrukcji budowlanych. Celem prezentowanych badań było sprawdzenie możliwości symulacji[...]
EN Development of composite materials causes that more and more frequently structures made of traditional and composite materials become a solution for engineering problems pertaining to, among other things, strengthening of building structures. The aim of the research work presented herein was to che[...]
8
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W publikacji zwrócono uwagę na możliwości Metody Elementów Skończonych (MES) w nieliniowej analizie statycznej konstrukcji cięgnowych oraz problemy pojawiające się w trakcie obliczeń. Zawarto informacje pomocne w modelowaniu i rozwiązywaniu tego typu zadań przy pomocy oprogramowania ABAQUS. Porównan[...]
EN The Finite Elements Method allows for comprehensive structural analysis, however, in the case of cable structures its potential is not fully used due to problems in arriving at convergence of solutions and pertaining to compatibility of FEM and analytical calculation results. In this paper, numerica[...]
9
60%
Materiały Budowlane
2009 nr 2 17-20
10
60%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The main results of numerical analyses of a possible design configuration of a submerged structure subjected to impulsive loading due to explosion, performed for various material models assumed for a plain concrete are presented and discussed. Three different models were considered - the modified Dr[...]
11
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 2 136--136
PL Przedmiotem monografii jest analiza doświadczalna oraz numeryczna próbek oraz elementów wykonanych z kompozytu fibrobetonowego z udziałem kruszywa odpadowego (sortowany gruz ceglany). Badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne przeprowadzone zostały w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last