Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with the issue of the application of modern shading analysis methods using computer software. Obtaining the optimal exposure of buildings in the urban context, issues related to insolation of rooms and meeting other requirements regarding access to natural light are an extremely important element of design work. Despite the high rank of the above issues, in practice designers rarely have the opportunity to verify their theoretical analyses with the results obtained in situ during and after the construction of the facility. The need for this type of verification can be imagined in the case of claims by users. However, it is not easy to implement, because in reality the measurement would have to take place on specific days of the year and under favourable weather conditions. This article summarises the results of sample tests, generated with the most commonly used programmes and field tests in nature using simple observational research methods. The obtained data revealed significant measurement discrepancies. The comparative analysis of the obtained results clearly indicates the need for a more critical look at the effects of using modern tools in the work of architects. This article is the result of the initial stage of the author’s research, ultimately aimed at the use of a wider spectrum of methods on a larger scale, on the examples of real architectural objects.
PL
W artykule poruszono problematykę zastosowania nowoczesnych metod analizy zacienienia z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Uzyskanie optymalnej ekspozycji budynków w kontekście miejskim, zagadnienia związane z nasłonecznieniem pomieszczeń oraz spełnieniem innych wymagań dotyczących dostępu do światła naturalnego są niezwykle ważnym elementem prac projektowych. Pomimo wysokiej rangi powyższych zagadnień, w praktyce projektanci rzadko mają możliwość weryfikacji swoich analiz teoretycznych z wynikami uzyskanymi in situ w trakcie i po zakończeniu budowy obiektu. Potrzebę tego typu weryfikacji można sobie wyobrazić w przypadku roszczeń ze strony użytkowników. Nie jest ona jednak łatwa do realizacji, gdyż w rzeczywistości pomiary musiałyby odbywać się w określonych dniach roku i w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W artykule podsumowano wyniki przykładowych badań, wygenerowanych za pomocą najczęściej stosowanych programów oraz badań terenowych w naturze z wykorzystaniem prostych metod badań obserwacyjnych. Uzyskane dane ujawniły istotne rozbieżności pomiarowe. Analiza porównawcza uzyskanych wyników wyraźnie wskazuje na potrzebę bardziej krytycznego spojrzenia na efekty stosowania nowoczesnych narzędzi w pracy architektów. Niniejszy artykuł jest wynikiem wstępnego etapu badań autora, docelowo zmierzających do wykorzystania szerszego spektrum metod w większej skali, na przykładach rzeczywistych obiektów architektonicznych.
EN
The tendency to increase the temperature of gases and the desire to extend the service life forces the use of a protective coating on the blade. The publication presents the technology of applying a heat-resistant protective coating onto the jet engine turbine blade by means of plasma thermal spraying, taking into account the process of aluminizing and heat treatment after aluminizing. The paper presents the results of work on the possibilities of shaping the thickness of the protective coating on the blade by changing the parameters of the spraying process, such as spraying distance, amount of hydrogen, amount of argon and the number of torch passes.
PL
Tendencja do zwiększania temperatury gazów oraz dążenie do przedłużenia czasu eksploatacji wymusza stosowanie na łopatkach turbiny silnika odrzutowego powłoki ochronnej. W publikacji przedstawiono technologię nanoszenia żaroodpornej powłoki ochronnej na łopatkę turbiny silnika odrzutowego metodą natryskiwania cieplnego plazmowego z uwzględnieniem procesu aluminiowania oraz obróbki cieplnej. Przedstawiono wyniki prac w zakresie możliwości kształtowania grubości powłoki ochronnej na łopatce zmieniając parametry procesu natryskiwania takie jak: odległość natryskiwania, ilość wodoru, ilość argonu oraz liczba przejść palnika.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.