Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shearography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Unconventional Methods of Non-Destructive Tests. Part 3
EN
The article presents some testing methods applicable in the aviation industry. In addition to popular non-destructive methods, NDT methods used in the aviation industry (and discussed in the article) include optical holography or shearography. Structural materials used in the aviation industry as well as the importance of analyses, both at the manufacturing stage and during operation, require the performance of regular tests as a negligent approach to such activities could end up in a catastrophe.
PL
W artykule przybliżono niektóre z metod możliwych do zastosowania w sektorze lotniczym. Oprócz powszechnie znanych metod badań nieniszczących wykorzystywane są również inne, takie jak np. halografia optyczna czy też szerografia, których specyfikę przybliżono w poniższym artykule. Materiały konstrukcyjne stosowane w lotnictwie oraz ważność analiz zarówno na etapie wytwarzania, jak i eksploatacji wymagają wykonywania systematycznych badań. Ewentualne zaniechanie tych działań prowadzi do poważnych skutków, które mogą zakończyć się katastrofą.
EN
This study proposes a triple-optical-path digital speckle pattern interferometry (DSPI) setup for measuring the full-field out-of-plane displacement and two orthogonal slopes simultaneously as well as independently. The designed setup contains one conventional out-of-plane speckle interferometer and two orthogonal modified shearographic interferometers with dual-observation geometry. In the setup, one laser device is used as the coherent source, and three monochrome cameras placed along a single line are used as the image acquisition device. Three correlation fringe patterns, one out-of-plane displacement fringe pattern and two slope fringe patterns, are captured synchronously by three cameras, and then are analysed using the phase-shifting technique to extract the phase distributions. The examinations of a practical non-contact measurement and a non-destructive testing (NDT) application by using the proposed setup are carried out in this study.
EN
Non-destructive testing of engineering structures and elements in operation is one of the crucial steps in recently introduced design philosophies: damage tolerance and condition-based maintenance. Therefore, it is important to provide effective non-destructive testing methods, which are able to detect and identify a possible damage in early stage of its development. One effective testing method, which still gains its popularity in various industrial applications, is shearography. Although, shearography is sensitive to various types of structural damage and flaws, this sensitivity can be significantly improved by applying advanced post-processing algorithms to raw data obtained from measurements. An excellent candidate for such an improvement is the wavelet analysis, due to its very high sensitivity to smallest signal disturbances. This study presents results of comparative analysis of various wavelet transforms and various wavelets in order to analyse their sensitivity to damage. The improvement in damage detectability is verified using experimental data.
PL
Badania nieniszczące inżynierskich struktur i elementów będących w eksploatacji są jednym z najważniejszych kroków w obecnie zapoczątkowanych filozofii projektowania: tolerancji uszkodzenia oraz eksploatacji na podstawie stanu. Dlatego ważnym jest wykorzystanie efektywnych metod badań nieniszczących, które są zdolne do detekcji i identyfikacji możliwego uszkodzenia we wczesnej fazie jego rozwoju. Jedną z efektywnych metod badawczych, która wciąż zyskuje na popularności w różnych zastosowaniach przemysłowych, jest shearografia. Mimo że shearografia jest wrażliwa na różne rodzaje uszkodzeń i wad w strukturach, jej wrażliwość może być znacząco ulepszona poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów przetwarzania do surowych danych wynikowych otrzymanych z pomiarów. Doskonałym kandydatem dla takiego polepszenia jest analiza falkowa ze względu na jej bardzo dużą wrażliwość na najmniejsze zaburzenia w sygnale. Niniejsza praca przedstawia wyniki analizy porównawczej różnych transformacji falkowych oraz różnych falek w celu analizy ich wrażliwości na uszkodzenia. Polepszenie wykrywalności uszkodzeń zostało zweryfikowane z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.