Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cataract
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego chorych na kataraktę
PL
W artykule podniesiony jest problem widzenia przeszkód przez kierujących z kataraktą. Autobiograficzny przypadek analizuje trudności z rozpoznawaniem przeszkód, infrastruktury drogowej i innych uczestników ruchu. Zasygnalizowano istotny wpływ osób z kataraktą na bezpieczeństwo drogowe. Przytoczono też przykłady dwóch zdarzeń drogowych, które mogły zaistnieć wskutek wady wzroku u kierujących pojazdami.
EN
The article raises the problem of how drivers suffering from cataract see the roadblocks. The autobiographic case analyzes difficulties with recognizing obstacles, road infrastructure and other participants of the traffic. A significant influence of persons suffering from cataract upon road safety was signaled. Examples were also quoted of two road accidents that might have taken place due to drivers’ vision defects.
2
Content available remote Retinal images in optomechanical eye model with monofocal intraocular lens
EN
Intraocular lens (IOL) is an artificial lens implanted into the eye. It usually replaces the existing crystalline lens, which is clouded over due to a cataract. In order to evaluate the optical performance of different IOLs an optomechanical model of human eye was developed. This model closely reproduces anatomical and optical properties of the average human eye. This makes it possible to measure the optical performance of different types of intraocular lenses and to estimate the influence of their location in eye on quality of vision. Four monofocal intraocular lenses were taken for analysis. The analysis of the quality of retinal images was carried out by means of either qualitative image comparison or physical quantities estimation. The analysis of LSF and MTF shows that the performance of the lenses tested changes slightly with differences in their design and/or material.
3
EN
This study describes the changes in serum glycoproteins from type 2 diabetic and non-diabetic patients with and without cataract. A total of 85 subjects were selected for the study and divided into four groups. The first group consisted of 21 healthy subjects, the second group consisted of 21 diabetic patients with no chronic complications, the third group consisted of 20 diabetic patients with cataract, and the fourth group had 23 non-diabetic patients with age related cataract. The patients with and without cataract were selected on clinical grounds from the Ziauddin University and Jinnah Postgraduate Medical Centre in Karachi, Pakistan. As expected diabetic patients with and without cataract had significantly higher levels of fasting plasma glucose, glycated haemoglobin, glycated plasma proteins and serum fructosamine. In addition to these parameters, the levels of hexosamine, sialic acid and serum total protein were higher in diabetic compared to non-diabetic subjects with age related cataract and healthy subjects. Analysis of the protein fractions showed that alpha-1-globulins and alpha-2-globulins were higher in diabetic patients without complications compared to non-diabetic subjects with age related cataract and healthy subjects. Serum alpha-1-globulin, alpha-2-globulin, beta globulins and gamma globulins were all significantly higher in diabetic patients with cataract compared to healthy subjects but not serum albumin. In conclusion, the levels of beta globulins and gamma globulins were significantly higher in diabetic patients with cataract and non-diabetic age related patients with cataract compared to healthy subjects. Thus, mechanisms other than hyperglycaemia are responsible for the development of cataract in these patients.
EN
The main goal of this thesis was a comprehensive assessment of the condition of the vision system following cataract surgery and implantation of posterior chamber artificial lens and assessment of the postoperative astigmatism, considering the dynamics of reduction of the postoperative astigmatism in the early postoperative period (3 months after the surgery). Also, the assessment of binocular vision of the operated patients was carried out. The results obtained were related to the currently used procedure methods, i.e., phacoemulsification and extracapsular cataract removal. The thesis is realized in cooperation with the Ophthalmic Department of the Province Hospital in Poznañ (Szpital Wojewódzki w Poznaniu), Poland.
PL
Dinitrofenol (DNP) – mieszanina izomerów: 2,3- DNP, 2,4- DNP i 2,6-DNP z przewagą 2,4-DNP, jest stosowany w produkcji barwników, kwasu pikrynowego i pikraminowego, wywoływaczy fotograficznych i materiałów wybuchowych oraz jako pestycyd w rolnictwie i sadownictwie. Dinitrofenol jest trucizną metaboliczną, a mechanizm jego działania toksycznego polega na rozprzęganiu fosforylacji oksydatywnej. Zawodowe narażenie na pary i pyły 2,4-DNP może wywoływać objawy wzmożonego metabolizmu. 2,4-DNP nie jest kancerogenem, nie wykazuje także działania genotoksycznego ani mutagennego. Za podstawę wyliczenia wartości NDS dla 2,4-DNP przyjęto wartość LOAEL dla skutków metabolicznych. Wartość ta u człowieka wynosi 1,2 mg/kg/dzień. W warunkach narażenia drogą oddechową taką dawkę pracownik może wchłonąć, gdy stężenie 2,4-DNP we wdychanym powietrzu wynosi 10,5 mg/m3. Przyjmując współczynnik niepewności równy 16 (2 dla różnic we wrażliwości osobniczej, 2 dla przejścia z wartości LOAEL do wartości NOAEL, 2 dla różnicy w sposobie narażenia i 2 dla ekstrapolacji z narażenia średnioterminowego do przewlekłego), to wyliczona wartość normatywu będzie wynosiła 0,66 mg/m3. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie stężenia 0,5 mg/m3 za wartość NDS dla 2,4-DNP. Przyjmując, że 2,4-DNP jest najbardziej toksycznym izomerem dinitrofenolu oraz, że udział tego izomeru w dinitrofenolu – mieszaninie izomerów jest dominujący, proponujemy przyjęcie dla dinitrofenolu – mieszaniny również takiej samej wartości NDS jaką zaproponowano dla 2,4-DNP.
EN
Dinitrophenol (DNP) is a mixture of 2,4-DNP and smaller amounts of 2,3-DNP and 2,6-DNP). It is a yellow, crystalline solid. DNP is used in synthesis of dyes, picric acid, picramic acid, wood preservatives, photographic developers, explosives, and insecticides. In the 1930s, 2,4-DNP was used as a weight-reducing drug. Short-term exposure to DNP may affect metabolism resulting in hyperthermia. High-level exposure may be fatal. The existing data concerning the health effects of 2,4-DNP oral exposure in humans indicate that the characteristic effects of 2,4-DNP for this route are: increased basal metabolic rate and perspiration, weight loss, a sensation of warmth, and – at higher dosage – increased heart and respiratory rate, and increased body temperature. Repeated or prolonged contact with the skin may cause dermatitis. Exposure to DNP may result in changes in the functional state of the peripheral nervous system, cardiovascular system and gastrointestinal system. It may also induce cataracts. Taking into account the results obtained in clinical studies on people ingesting 2,4-DNP (LOAEL for metabolic effects was 1.2 mg/kg/day), a concentration 0.5 mg of dinitrophenol/m3 is proposed as a maximum exposure limit (maximum admissible concentration) with a skin notation. With regard to systemic effects of DNP no STEL value has beeen established.
PL
Przedstawiono konstrukcję urządzenia do pomiaru ostrości wzroku wykorzystującego polaryzacyjny element optyczny - dwójłomny pryzmat Wollastona. Pryzmat ten oraz pozostałe elementy optyczne służą do wytworzenia w obrębie zmętniałej soczewki ocznej koherentnych źródeł promieniowania.
EN
Presented measuring device may be applied for evaluation of the visual acuity. For this purpose is used Wollaston polarizing prism. This prism and the remaining optical elements are used to create coherence sources of radiation within fogging lens of eye. Beam of light out coming from sources and propagating inside the eye interfere with each other. These beams create on the retina of eye rectilinear and equidistant system of spectral lines with variable spatial frequency. Patient defined the value of frequency at which fading differentiation of the structure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.