Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  S355J0 steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Degradacja wodorowa stali o wysokiej wytrzymałości
PL
Stal S355J0 jest stosowana do budowy statków, mostów, przybrzeżnych konstrukcji, spawanych zbiorników i rur ciśnieniowych oraz elementów pracujących w obniżonych temperaturach. Zbadano zachowanie się stali S355 w warunkach oddziaływania środowiska nawodorującego. Badano zmiany właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania bez wodoru oraz po nawodorowaniu. Równolegle zrealizowano badania fraktograficzne oraz badania elektrochemiczne. Efektem zwiększonej zawartości wodoru w badanej stali była zmiana jej właściwości mechanicznych oraz pogorszenie właściwości korozyjnych.
EN
Samples of a Mn steel after cathodic polarization (0.1 N H2SO4, current d. 10 mA/cm2, time 2-24 h) as well as the untreated steel samples were analyzed for H content. Then, both types of samples were subjected to tensile and corrosion tests in NaCl soln. (3% by mass). The samples after cathodic polarization showed higher content of H and exhibited deterioration of their mech. and corrosive properties in comparison with the untreated samples.
EN
In the calculation of fatigue life of structural components that have been subjected in service conditions to stochastic load, load spectra in the form of sinusoidal cycles of different asymmetry can be observed. Cycle asymmetry is distinguished by the stress ratio R = Smin /Smax. In case of the load mentioned above, the R coefficient changes in broad boundaries from - ∞ to + ∞. In this work, the analysis of the material's stress sensitivity to cycle asymmetry of random load has been presented. In the references, analytical formulas for the fatigue strength range can be found. In this work, the formulas for High Cycle Fatigue (HCF) have been derived and the empirical formula for calculating stress sensitivity coefficient of a material of a random load, which facilitates fatigue calculations, has been given.
PL
W pomiarach odporności na zmęczenie elemtnów konstrukcyjnych, które w warunkach eksploatacyjnych poddane zostały stochastycznym obciążeniom, występują widma pod postacią cykli sinusoidalnych o różnej asymetrii. Asymetria cyklu różni się współczynnikiem naprężenia definiowanym jako R = Smin/Smax. W przypadku podanego obciążenia, współczynnik R jest zmienny w zakresie -∞ do +∞. W artykule przedstawiono analizę wrażliwości naprężenia materiału na asymetrię cyklu wybranych obciążeń. Wrażliwość ta jest opisana odpowiednim współczynnikiem. W odniesieniach podano analityczne formy obliczania siły zmęczenia. W artykule powołano się na formułę HCF oraz empiryczną formułę współczynnika wrażliwości naprężenia dla materiałów poddanych wybranym obciążeniom.
EN
The calculations of fatigue life of the structural components in random load conditions are connected with many problems. One of them is taking into consideration the impact of the cycles of variable value of R coefficient, which is included in service load composition, on estimated value. This involves application of calculations of two-parametric fatigue characteristics in system Sm-Sa in time. There are many models of two-parametric characteristics. One of them is characteristics being a development of the Goodman’s conception, the biggest value of which is undoubtedly a simple description requiring the knowledge of following properties: Rm, R-1 and mo. In order to evaluate the characteristics mentioned above, it was compared to two-parametric fatigue characteristics determined in experimental way. The results of the analysis have been presented in form of diagram, which reveals the differences between characteristics depending on the number of cycles and the cycle asymmetry coefficient.
EN
In the calculations of the fatigue life of structural components subjected in service load conditions to stochastic loads the load spectra being a set of sinusoidal cycles of different asymmetry occur. The cycle asymmetry is characterized by the asymmetry coefficient R=Smin/Smax In the case of load mentioned above, R coefficient changes in wide limits. In the work the empirical examinations of the impact of the cycle asymmetry coefficient of the load on the fatigue limit of S355J0 steel are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.