Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conical sieve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny – zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.
EN
The paper presents the results of the tests of the screening process of a rotational screen with a conical sieve. It is a machine sieve whose sieve has the shape of a cone and rotates around a vertical or a slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex spiral movement – both in the radial and circumferential directions of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, while moving along the varying radius of the cone sieve. This type of the granular layer movement enables to achieve good processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for screening fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines. The design of the tested screen was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny - zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.
EN
The paper presents the results of the tests of the screening process of a rotational screen with a conical sieve. It is a machine sieve whose sieve has the shape of a cone and rotates around a vertical or a slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex spiral movement - both in the radial and circumferential directions of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, while moving along the varying radius of the cone sieve. This type of the granular layer movement enables to achieve good processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for screening fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines. The design of the tested screen was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
3
Content available remote Przesiewacze obrotowe o zmiennych średnicach sit do segregacji kruszyw
PL
Przedstawiono wyniki procesowych badań przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Średnica bębna może zmieniać się w sposób ciągły, jak w przesiewaczu bębnowo-stożkowym, lub skokowo, jak ma to miejsce w przesiewaczu bębnowo-kaskadowym. Bębny obu maszyn przesiewających wykonują ruch obrotowy wokół osi poziomej z możliwością nieznacznego odchylenia od tego kierunku. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje wewnątrz bębna złożony ruch. Jest wówczas poddawana działaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia bębna sitowego. W kolejnych przekrojach bębna o coraz większych średnicach występuje coraz intensywniejszy ruch warstwy przesiewanej, co zapewnia szybkie i dokładne dosiewanie materiału. W końcowej fazie procesu na powierzchni sita występuje już bowiem niewiele ziaren mniejszych od otworu sita. Ten zmienny rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych przesiewacza. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania kruszyw mineralnych drobno- i bardzo drobnoziarnistych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.
EN
Conical and cascade drum screens with continuously varying unequal sieve diams. were used for classifying sand and basalt aggregate under rotation around a horizontal axis with a slight deviation from this direction. The layer of granular material fed onto the sieve took a complex movement inside the drum and was subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the drum. In the following sections with increasing diams., the movement of sifted layer was more intense, which ensure fast and accurate classification of the material. In the final phase, only few small grains stayed on the sieve. The variable material movement allowed for achieving good process course.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, w której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny, zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka. Ten rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych przesiewaczach. Konstrukcja badanego przesiewacza została opracowana przez autorów artykułu, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w postaci dwóch patentów.
EN
The paper presents the results of the screening process by rotation of a conical sieve. It is a machine sieve, wherein the sieve has the shape of a cone and is rotating around a vertical axis or slightly inclined from the vertical. The layer of granular material fed to the sieve takes the complex movement of the spiral – both in the radial and circumferential cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the cone sieve. This type of movement of granular layer allows to achieve good processing results of the screening machine. Machines of this type should be used for screening materials, fine and very fine grained. Such materials are difficult to classify in a typical, commonly used screening machines. The design of the test screening was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
W pracy przedstawiono wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces wydzielania mas czterech frakcji z mieszaniny czyszczonej. Badano sztucznie zanieczyszczoną mieszaninę ziarna jęczmienia. Celem badań było sprawdzenie przydatności rotacyjnego urządzenia czyszczącego do czyszczenia ziarna jęczmienia.
EN
The paper presents the influence of the rotational speed of the sieve drum on the process of mass separation of the four fractions of the cleaned mixture. The artificially contaminated mixture of barley grains was examined. The aim of the study was to analyze the suitability of the rotary cleaning device for cleaning the barley grain.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza stożkowego o obrotowym sicie. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Konstrukcja badanego przesiewacza została opracowana przez autorów niniejszego artykułu, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w postaci dwóch patentów.
EN
The paper presents the results of the screening process conducted by the rotation of a conical sieve. It is a machine sieve which has the shape of a cone and rotates around a vertical axis or slightly inclined from it. The layer of granular material fed to the sieve makes the complex movement of the spiral – both in the radial and circumferential direction of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the cone sieve. The design of the test screening was developed by the authors of the article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
7
Content available remote Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym
PL
W pracy przedstawiono analizę wydzielania masy ziarna owsa w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. W urządzeniu tym wykorzystano obrotowe sito stożkowe. Czyszczenie ziarna polega na połączeniu przesiewania na sitach stożkowych z separacją pneumatyczną. Urządzenie umożliwia rozdzielenie mieszaniny czyszczonej na cztery frakcje. Analiza wydzielania masy ziarna owsa potwierdziła jego przydatność jako stacjonarnego urządzenia czyszczącego. Przedstawione urządzenie czyszczące jest praktycznym przykładem wykorzystania systemów CAD do wytwarzania nowych urządzeń. Analizę wyników badań opracowano w programie Statistica.
EN
The paper presents the analysis of oat grain mass separation in the innovative rotary cleaning device of rotary conical sieve-based construction. The cleaning process combines the sieving operation on the conical sieves and pneumatic separation. The cleaning device facilitates the separation of the treated mixture into four fractions. The analysis of oat grain mass separation has confirmed its usability as stationary grain cleaner. The presented cleaning device is a genuine example of the CAD system applicability for creating novel equipment.
8
Content available remote Ocena czyszczenia ziarna żyta w nowym, rotacyjnym urzadzeniu czyszczacym
PL
W pracy przedstawiono analizę separacji oraz skuteczności i wydajności czyszczenia ziarna żyta w nowym, rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Budowę urządzenia oparto na rotacyjnym sicie stożkowym, w którym proces przesiewania jest wspomagany pneumatycznie. Analiza skuteczności czyszczenia wykazuje jego poprawne działanie w szerokim zakresie prędkości obrotowej sita stożkowego. Przy konstrukcji urządzenia zastosowano systemy inżynierskie CAx, które wykorzystano do wykonania opatentowanego wzoru użytkowego.
EN
The paper analyzes separation, effectiveness and performance of corn grain cleaning in the innovative rotary cleaning device. The device construction is based on rotary conical sieve with pneumatically-assisted separation process. The systems engineering techniques CAx were used to construct the device, i.e. to develop utility model patent. The analysis of separation effectiveness has demonstrated its appropriate operation within a broad range of rotational speed of the conical sieve. The systems engineering techniques CAx were used to construct the device, i.e. to develop utility model patent.
9
Content available remote Analiza wydzielania masy ziarna żyta w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym
PL
W pracy przedstawiono analizę wydzielania masy ziarna żyta w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. W urządzeniu tym wykorzystano obrotowe sito stożkowe. Czyszczenie ziarna polega na połączeniu przesiewania na sitach stożkowych z separacja pneumatyczna. Urządzenie umożliwia rozdzielenie mieszaniny czyszczonej na cztery frakcje. Analiza wydzielania masy ziarna żyta potwierdziła jego przydatność, jako stacjonarnego urządzenia czyszczącego. Przedstawione urządzenie czyszczące jest praktycznym przykładem wykorzystania systemów CAD do wytwarzania nowych urządzeń.
EN
The paper presents the analysis of corn grain mass separation in the innovative rotary cleaning device of rotary conical sieve-based construction. The cleaning process combines the sieving operation on the conical sieves and pneumatic separation. The cleaning device facilitates the separation of the treated mixture into four fractions. The analysis of corn grain mass separation has confirmed its usability as stationary grain cleaner. The presented cleaning device is a genuine example of the CAD system applicability for creating novel equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.