Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HM-networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
To solve the problem of determining the volume of memory of information systems (IS), it was suggested to use a stochastic model based on the use of HM (Howard-Matalytski) - a queueing network with revenues. This model allows you to take into account the dependencies of the processing times of messages (claims) on their volumes, the possibility of changing the volume of messages over time, and also the possibility of getting computer viruses into it. In such cases the processing of messages in nodes can be interrupted for some random time. Expressions are obtained for the mean (expected) values of the total message volumes in the IS nodes.
EN
We present a method of finding the expected volume of requests in open HM-network with homogeneous requests, bypass of nodes the network service systems. Were considered a case where the changes in volumes associated with transitions between states of the network are deterministic functions dependent states of network and time, and service systems are single line. Assumed that the probability of state network systems, the parameters of entrance flow of messages and service depend on time.
PL
Opisano metodę znalezienia oczekiwanej objętości zgłoszeń w otwartej HM-sieci z jednorodnymi zgłoszeniami i obejściami węzłów sieci systemów obsługi. Rozpatrywano przypadek, gdy zmiany objętości związanych z przejściami między stanami sieci są deterministycznymi funkcjami, zależnymi od stanów sieci i czasu, a systemy obsługi są jednoliniowe. Zakłada się, że prawdopodobieństwo stanów systemów sieci, parametry strumienia wejściowego zgłoszeń i obsługi zależą od czasu.
EN
We present a method of finding the expected volume of requests in HM-network with homogeneous requests and bypass of the queueing systems of requests. The case was considered when the volume changes associated with the transitions between the states of the network are deterministic functions, depending on the state of the network and time, and the systems are single line. It is assumed that the probability of the states of the network systems, the parameters of the entrance flow of the requests and the service depend on the time.
PL
Dla rozwiązywania zagadnienia wyznaczenia objętości pamięci stochastycznych systemów informacyjnych (SI) proponowano nowy model matematyczny oparty na zastosowaniu HM (Howard-Matalytski) sieci kolejkowych z dochodami. Wskazany model pozwala na uwzględnienie zależności czasu opracowania komunikatu od jego objętości, a także możliwość zmiany objętości komunikatu z ciągiem czasu. Otrzymano wyrażenia dla wartości oczekiwanych objętości komunikatów w węzłach SI.
EN
To solve the problem of determining of memory volume of stochastic information (IS) systems of various configurations is proposed to use a new model based on the use of HM-queueing network, which takes into account the relationship between the volume of messages and the time of processing nodes in the system, the possibility of changing with time the volume of messages. It is obtained an expressions for the expected volumes of messages in the nodes IS.
PL
W artykule przeprowadzono badanie HM-sieci kolejkowych z dochodami, w przypadku gdy intensywność wchodzącego strumienia zgłoszeń i intensywności obsługiwania zgłoszeń w systemach obsługi zależą od ich ilości w systemach i od czasu. Rozpatrywane są zadania optymalizacji i optymalnej kontroli dla tych sieci. Przedstawione zostały przykłady zastosowań HM-sieci do prognozowania dochodów różnych obiektów komputerowych.
EN
Investigation of HM queueing networks with incomes in case when arrival rate of messages and service rates of messages in queueing systems depend on their number and time is carried out. Optimization and optimal control problems for these networks are observed. Examples of HM-networks applications for income forecasting of different computer objects are presented.
EN
The article deals with an HM-network with time-dependent service rates of applications in the systems. The presented methods for finding the expected income systems: the direct method, Laplace transforms, the method of difference scheme, are implemented using the software package Mathematica. Expected earnings are important for solving problems of optimization and control of HM-networks, which are used in practice as stochastic models of various objects in computer technology, insurance, logistics, and medicine.
7
Content available remote Analysis of HM-networks with stochastic incomes from transitions between states
EN
In article method of finding of expected incomes in systems of HM-network of arbitrary topology when incomes from transitions between network states are stochastic variables with given mean values is proposed. For expected incomes the system of linear non-homogeneous ordinary differential equations was obtained, to solve it we can find incomes in network systems.
EN
Expressions for expected incomes and variations of incomes in systems of Markov HM-networks, when service rates of messages are depending or not depending of network's states are obtained. The case when incomes of transitions between network's states are random variables with the set moments of first two orders is considered. Solution of some optimization problems for HM-networks are resulted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.