Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of this article is to investigate banking business and analyze factors affecting financial stability of economies and changes in these factors over time using regression model with selected statistical indicators in macroeconomic environment with a focus on Slovakia as member of the Euro area. The method of empirical sector and trend analysis, regression analysis and economic modelling are used. The relationships between the dependence of the banking business profitability and macroeconomic growth have been surveyed and quantified using regression model spanning a period of ten years (2001-2010). Multiple regression model (Mod1) accurately reflected the real development of the banking business sector in Slovakia. Since these sector variables are not dependent on the Slovak historical context, the model can be readily applied to other central European economies to improve the profitability and stability of financial enterprises against crises. There are found selected market factors affecting banking business that informed the analysis, such as effective liquidity management, quality of balance sheets assets, efficient management of interest policy, and increasing of profitability rate from long-term aspect.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie działalności bankowej i analizy czynników wpływających na stabilność finansową gospodarek i zmiany tych czynników w czasie, przy użyciu modelu regresji z wybranych wskaźników statystycznych w otoczeniu makroekonomicznym, z naciskiem na Słowację jako członka strefy euro. Zastosowano metodę empirycznego sektora, analizę trendów, analizę regresji i modelowania ekonomicznego. Relacje między zależnością rentowności biznesu bankowego i wzrostu makroekonomicznego zostały przebadane i określone ilościowo za pomocą modelu regresji obejmującego okres dziesięciu lat (2001-2010) . Modelu regresji wielokrotnej (Mod1) dokładnie odzwierciedla rzeczywisty rozwój sektora usług bankowych na Słowacji. Ponieważ te zmienne sektora nie są zależne od kontekstu historycznego Słowacji, model można łatwo zastosować do innych gospodarek Europy Środkowej w celu poprawy rentowności i stabilności przedsiębiorstw finansowych przed kryzysami. Znaleziono wybrane czynniki rynkowe wpływające na działalności bankową, które to informowały analizę o takich czynnikach jak efektywne zarządzanie płynnością, jakość aktywów, bilanse, skuteczne zarządzanie polityką odsetek i zwiększenie wskaźnika rentowności w aspekcie długoterminowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.