Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Celem artykułu jest analiza korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania coachingu w kierowaniu zespołem. Procesy coachingowe są coraz częściej stosowane w dużych organizacjach. Nie zawsze jednak przynoszą spodziewane, pozytywne efekty. Ponadto pracownicy nie zawsze rozumieją i akceptują elementy coachingu stosowane wobec nich bezpośrednio. Liderzy zespołów powinni rozważyć zawsze zalety i zagrożenia płynące z tego procesu oraz to, jaki sposób i jakie podejście będzie w danej sytuacji najbardziej odpowiednie, i przygotować sprzyjające środowisko.
EN
The aim of the article is to analyze the benefits and risks arising from the use of coaching in leading a team. Coaching processes are increasingly being used in large organizations. But not always bring the expected positive results. In addition, employees do not always understand and accept the coaching elements applicable to them directly. Team leaders should consider all the advantages and risks associated with this process and consider how and what approach would be most appropriate to the situation and prepare a conducive environment.
PL
W artykule zawarto krótką charakterystykę podejścia planistycznego do zarządzania strategicznego oraz zagadnień związanych z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Następnie autor postawił tezę, że podejście planistyczne może stać się czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw - dokonując jednoczesnej neutralizacji wad opisywanego podejścia i zastosowania tego jego narzędzi analityczno-planistycznych (jako informacyjnej bazy do formułowania strategii), dzięki którym można ograniczać niepewność działania i minimalizować ryzyko.
EN
This article is considered some short characteristic planning strategy to strategic management and some questions related with competitiveness of enterprise. Planning strategy is result of decision o management (based on methodical and well-ordered analytic-planned process). Author has put thesis next that planning strategy can become factor of competitiveness of enterprises - simultaneous neutralization of defect of describe approach performing and employment of these its planning instruments analytically (as information bases for formulating strategy). It is possible to limit uncertainty of operation due instruments and minimize risk.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.