Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych
PL
W artykule omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiono pojęcie utworu i twórcy, zwrócono uwagę na nadużycia związane z przypisywaniem autorstwa cudzego utworu. Omówiono temat dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy oraz kwestię zawieranych umów. Poruszono również problem praw własności intelektualnych w projektach wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.
EN
The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.
PL
Przedstawiono historię czasopisma, nazwiska osób, których praca, zaangażowanie, wiedza i doświadczenie przyczyniły się do możliwości obchodzenia jubileuszu 75-lecia, a także wybrane informacje o treści, objętości i zakresie tematycznym.
EN
History of the journal, names of people whose work, involvement, knowledge and experience were helpful for an opportunity to celebrate the 75-th anniversary are presented. Selected information about the content, volumes and themes are also given.
PL
Praca ta przedstawia wyniki gry online 'Zgadnij autora' jako przykładu gry opierającej się na zasadach human - based computation. Gra ta polega na odgadywaniu autora książki. Dzięki prostym, jasnym zasadom i dodatkowym elementom wpływającym na atrakcyjność dla graczy (nagrody, rywalizacja itp.) udało się osiągnąć znaczące efekty w gromadzeniu bazy danych połączeń autor - książka. Są to dane dostępne tradycyjnymi sposobami, ale ciężko osiągalne. Oprócz tego udało się wypracować mechanizmy i sprecyzować założenia jakie gry human - based computation muszą spełniać, aby były atrakcyjne dla użytkowników oraz jak zapobiegać dodawaniu błędnych danych do bazy.
EN
This article presents the results of an on-line game called "Guess the author" as an example of a game grounded on human - based computation. The game consists in guessing authors of books. Thanks to its easy and clear rules as well as additional features that make the game more attractive to players (like awards, competition etc.), the game has been successful in collecting a data base of author - book links. This data is available in conventional way but rather hard to achieve. Apart from that, the authors successfully developed mechanisms and specified conditions that have to be met by human - based computation games so as to make them attractive and to prevent adding incorrect data to the database.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.