Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analysis of signals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pomiary i analiza sygnałów dla potrzeb diagnostyki
EN
In this article, on the basis of his long-term diagnostic experience, the author presents the most import ant requirements for diagnostic analysers used in industrial conditions. In self-assessment, the information may be useful for diagnosticians who want to purchase equipment.
EN
The paper deals with the acquisition of measuring signals from inductive sensors and their treatment in the programming environment National Instruments DasyLab. Its potential is presented with respect to analyzing and processing the data and the methods of constructing algorithms for performing complex tasks are discussed. Signals coming from inductive sensors are typically sinusoidal or deformed, of irregular shapes. They carry various types of information: on the thickness of the outer coating, on the flaws in the coating, or on the linear or angular displacement. In order to obtain such information from the measuring sensor it is necessary to examine the amplitude, frequency, or shape of the measuring signal analysed. Such signals can be examined as individual impulses of various shapes or as sets of periods extending over longer time spans. The paper also describes the examples of the systems in the DasyLab software package to be used in measurements and other forms of applied research.
PL
W artykule przedstawiono problematykę analizy drgań parasejsmicznych, wzbudzanych robotami strzałowymi prowadzonymi w kopalniach odkrywkowych, przez zastosowanie różnych metod czasowo-częstotliwościowych, dających informacje o czasie trwania sygnału, jego strukturze częstotliwościowej jak również jego energii. Tak szeroki zakres informacji pozwala na zaproponowanie zastosowania wyników metody dopasowania krokowego (MP) do oceny oddziaływania drgań na obiekty budowlane.
EN
The problems of analysis of vibrations induced by blasting works in open cast mines by the application of the various methods temporarily-frequency, giving information about during signal, its frequency structure as well as its energy in this paper. As a wide range of information makes it possible to propose the results of Matching Pursuit (MP) method to assess the impact vibrations on the building constructions.
PL
Przedstawiono propozycję jakościowej oceny stanów zakłóceniowych w układach energetyki rozproszonej, z wykorzystaniem analizy sygnałów (TFA, EMD).
EN
The paper presents a quality assessment of disturbances in distributed power systems, taking advantage of analysis ofsignals (TFA, EMD).
PL
W artykule zostały opisane wyniki analizy porównawczej sygnałów emisji akustycznej (EA) zarejestrowanych podczas generacji wyładowań niezupełnych (WNZ) wewnątrz kadzi transformatorowej wypełnionej olejem izolacyjnym, przy zasilaniu napięciem stałym i przemiennym. Analizę uzyskanych wyników wykonano w dziedzinie częstotliwościowej przy zastosowaniu transformaty Fouriera (ang. FFT) oraz w dziedzinie czasowo - częstotliwościowej przy wykorzystaniu krótko czasowego przekształcenia Fouriera (ang. STFT). Głównym celem przeprowadzonych analiz porównawczych było określenie możliwości zastosowania napięcia stałego do wyzwalania układu pomiarowego i wyznaczania czasu propagacji sygnałów EA.
EN
In this paper the results of the researches on acoustic emission (AE) signals, which arise during the partial discharges (PD) generation inside transformer tank filled with synthetic oil, were described. Authors analysed AE signal evoked by DC and AC voltage. The signals registered as a function of time were then transformed into frequency domain using FFT and STFT. The solid voltage was used to determine the propagation time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.