Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grzbiety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano geometryczną konstrukcję tabliczek samoprzylepnych w kształcie litery W i ich przekroje w blokach książek, które uzupełniono zeszytami o różnej liczbie stron. Opisano kalkulację kosztów technologicznych klejowych kompozycji polimerowych nakładanych na grzbiety bloków książek w kształcie litery W. Taki sposób nakładania kleju przyczynia się do zminimalizowania kosztów jego obiegu na jednostkę produkcji, które są niezbędne, a jednocześnie wystarczające, aby proces technologicznego klejenia nasady bloków książki przebiegał właściwie. Wyniki badań pomagają wyjaśnić i obniżyć normatywne wskaźniki kosztu kompozycji klejowych, występujących w przemyśle poligraficznym, w celu zaoszczędzenia drogich materiałów wiążących.
EN
The geometric construction of W-shaped adhesive plates and their cross-sectional areas in book blocks, which are completed with notebooks with different number of pages, has been studied. The calculation of technological costs of adhesive polymer compositions for edging W-shaped roots of book blocks is presented. It contributes to the minimum circulation costs of glue per unit of output, necessary and sufficient for the technological process of bonding the root of the book blocks. The results of the research will help to clarify and reduce the regulatory costs of adhesive compositions existing in the printing industry, in order to save expensive binding materials.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę opartą na analizie cech gradientu, aby wyznaczyć pole kierunków odcisków palców. Metoda ta oblicza wygładzony obraz orientacji linii papilarnych. Jej głównym elementem jest analiza lokalnego histogramu kierunków, biorąc pod uwagę moduł gradientu w kwadratowym obszarze, którego rozmiar jest współmierny ze średnią odległością między grzbietami na obrazie odcisku palca. Weryfikacja doświadczalna tej metody dla odcisków palców różnej jakości wykazała, że uzyskuje się lepsze wyniki w porównaniu ze znanymi metodami opartymi na analizie poziomów szarości wzdłuż wybranych kierunków.
EN
This paper presents a new method, based on the gradient characteristics analysis, to estimate the directional field of fingerprints. The method computes the smoothed orientation image of papillary lines. Its main component consists in n the analysis of the local histogram of the directions taking into account the gradient module in a square neighborhood which size is commensurable with the average inter--ridges distance on the fingerprint image. Experimental verification of this method for f fingerprints of different quality showed that it yields better results in comparison with the known methods based on the analysis of gray-scale levels along the selected directions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.