Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rogówka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie nabłonka rogówki w powikłaniach po soczewkach kontaktowych
PL
W wyniku ciągłego wzrostu częstości występowania wad wzroku, szczególnie krótkowzroczności, a także w związku z rozwojem kontaktologii, zwiększa się liczba użytkowników soczewek kontaktowych (SK). Z tego powodu znajomość powikłań wynikających z ich użytkowania stanowi kluczową rolę w zapewnieniu pacjentowi profesjonalnej opieki i zaspokajaniu jego potrzeb wzrokowych. Powikłania mogą pojawić się u osób przestrzegających zasad, jednak ryzyko znacznie wzrasta przy nieprawidłowym sposobie użytkowania, np. na skutek noszenia SK przez dłuższy okres niż zalecenia producenta, jak również w wyniku nieodpowiedniego ich doboru i dopasowania. Najgroźniejsze powikłania występują w konsekwencji przerwania ciągłości najbardziej zewnętrznej warstwy rogówki – nabłonka przedniego.
3
Content available remote Wpływ grubości rogówki na wynik pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego
PL
Rogówka odpowiada za ponad 2/3 refrakcji układu optycznego oka. Średnia moc łamiąca rogówki wynosi około 43D, lecz może przyjmować wartości od 3D do nawet 50D [1].
PL
Lampa szczelinowa jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w gabinetach optometrycznych i okulistycznych. Pozwala ona na dokładną ocenę zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka gałki ocznej. Dzięki rozmaitym technikom badania możliwa jest także szczegółowa ocena rogówki – struktury, do oceny której po raz pierwszy ponad 110 lat temu lampa szczelinowa została wykorzystana.
5
Content available remote Podstawowe patologie rogówki. Cz. 4, Metody diagnostyczne – OCT rogówki
PL
Wiele współczesnych aparatów OCT (ang. optical coherence tomography) posiada możliwość zobrazowania przedniego odcinka gałki ocznej, w tym rogówki. Niejednokrotnie można spotkać się z określeniem AS-OCT, co stanowi skrót od angielskiego określenia badania OCT przedniego odcinka (ang. anterior segment, OCT). Prawidłowo i starannie wykonane badanie OCT jest cennym narzędziem diagnostycznym w schorzeniach rogówki – pozwala nie tylko uzyskać ostateczne rozpoznanie, ale także monitorować stan rogówki podczas jej leczenia.
6
Content available remote Podstawowe patologie rogówki. Cz. 3, Metody diagnostyczne - tomografia rogówki
PL
Keratometry oraz topografy rogówkowe dostarczają informacji jedynie na temat krzywizn przedniej powierzchni rogówki. Dzięki badaniu tomograficznemu możliwa jest także ocena jej tylnej powierzchni, grubości i całkowitej mocy oraz struktury obrazowanej tkanki. W niniejszym artykule zostanie krótko omówiona metoda tomografii rogówki wykorzystująca regułę Scheimpfluga.
PL
Przednia powierzchnia rogówki oraz pokrywający ją film łzowy stanowią ważny element układu optycznego oka. Nawet niewielkie zaburzenia tych struktur mogą znacząco obniżyć ostrość wzroku. W niniejszym artykule zostaną krótko omówione metody diagnostyczne wykorzystywane do oceny krzywizn przedniej powierzchni rogówki – keratometria i topografia rogówki.
8
Content available remote Operacje usunięcia zaćmy w dystrofii rogówki Fuchsa
PL
Dystrofia śródbłonka rogówki Fuchsa (Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy, FECD) to schorzenie dość powszechne, dziedziczone genetycznie, dominująco. Jest najczęstszą postacią dystrofii tylnej rogówki, zajmującą przede wszystkim śródbłonek rogówki i błonę Descemeta. Komórki śródbłonka odpowiedzialne są za odwodnienie rogówki i utrzymanie jej przezroczystości. Niestety, komórki śródbłonka przestają się odnawiać około 2. roku życia, a przez kolejne lata obumierają. Normalny wskaźnik obumierania komórek śródbłonka wynosi 0,6% rocznie, u pacjentów z dystrofią śródbłonka Fuchsa odsetek ten jest znacznie wyższy. Niewydolność komórek śródbłonka powoduje gromadzenie się płynu w rogówce i jej pogrubienie, a w efekcie niewyraźne lub zamglone widzenie, zaś w końcowych fazach choroby utratę widzenia i bolesność oka. Choroba ma charakter postępujący – w początkowych stadiach dystrofii śródbłonka Fuchsa obserwuje się postępującą akumulację ogniskowych guzków guttae, a także pogrubienie błony Descemeta.
EN
A simple mathematical model for the temperature evolution in the cornea exposed to short-pulsed Ho: YAG laser under Laser Thermo Keratoplasty (LTK) treatment is developed by incorporating both the heat flux phase-lag and temperature gradient phase-lag in Fourier’s heat transfer model. An analytical solution to the mathematical model is obtained using the Laplace transformation technique. The computational results for the temperature profile and the temperature variation with time are presented through the graphs. The effect of some typical parameters: the heat flux phase-lag and the temperature gradient phase-lag on the temperature distribution and temperature variations are illustrated and discussed.
10
Content available remote Segmentation of anterior segment boundaries in swept source OCT images
EN
Quantification of the eye’s anterior segment morphology from optical coherence tomography (OCT) images is crucial for research and clinical decision-making, including the diagnosis and monitoring of many ocular diseases. Structural parameters, such as tissue thickness and area are the most common metrics used to quantify these medical images, and tissue segmentation is required before these metrics can be extracted. Currently, swept source OCTallows the capture of cross-sectional images that encompass the entire anterior segment with a high level of detail. However, the manual annotation of tissue boundaries is time-consuming. In this work, an algorithm based on graph-search theory combined with boundary-specific image transformation is applied for the segmentation of anterior segment OCT images. We demonstrate that the method can reliably segment 5 different tissue boundaries in healthy eyes with low boundary error (mean error below 1 pixel across all boundaries). The technique can be used to extract clinically relevant parameters such as central corneal and crystalline lens thickness as well as anterior chamber depth and area, with a high level of agreement with manual segmentation (normalized errors below 1.6%). The proposed method provides a tool that can support clinical and research OCT data analysis.
11
Content available remote Pomiar menisku łzowego za pomocą tomografii OCT
PL
Film łzowy jest cienką, niejednorodną powłoką pokrywającą rogówkę. Spełnia on funkcję ochronną i odżywczą, a także zapewnia optycznie gładką powierzchnię rogówki. Nieprawidłowości filmu łzowego mogą doprowadzić do naruszenia, a co za tym idzie uszkodzenia powierzchni oka, obniżenia tolerancji na soczewki kontaktowe oraz pogorszenia ostrości widzenia. Film łzowy przy brzegach powiek tworzy meniski górny i dolny, których zmniejszenie spowodowane jest niedoborem fazy wodnej. Do tradycyjnego badania ilościowego wydzielania warstwy wodnej filmu łzowego służy test Schirmera, który także możemy wykonać ze znieczuleniem rogówki. Celem artykułu jest opisanie metod umożliwiających wizualizację i bezpośredni pomiar menisku łzowego. Historycznie pierwszą metodą pomiaru menisku łzowego było badanie za pomocą lampy szczelinowej. Jednakże metoda ta cechuje się niską dokładnością i obecnie wykonywana jest jedynie orientacyjnie. Wspomniane zostało również badanie z wykorzystaniem technologii fotografowania, które pozwala na stworzenie dokładnej mapy topograficznej i keratometrycznej przedniej powierzchni oka. Najnowocześniejszą metodą jest badanie menisku łzowego z wykorzystaniem OCT (optyczna koherentna tomografia), dzięki któremu specjalista może dokładnie ocenić stan przedniej i tylnej części gałki ocznej. Używając OCT można zmierzyć trzy główne parametry menisku łzowego: przekrój powierzchni, wysokość oraz głębokość. Nowoczesne technologie zwiększają możliwości diagnostyczne, w szczególności w zakresie pomiarów ilościowych filmu łzowego.
EN
Trephination is one of the basic operations of keratoplasty, and the biomechanical mechanism of the operation can be revealed based on three-dimensional modeling and simulation of trephine cutting cornea. Methods: Based on the analysis of the physical and biomechanical characteristics of corneal trephination, a three-dimensional numerical model of corneal trephination is built, where the cornea can be simplified to two layers structure including stroma and epithelium, and the trephine cuts the cornea under the vertical motion load and the rotational motion load. A three-dimensional failure criterion of corneal material is proposed based on the yield strength theory. On this basis, trephination simulation is carried out, and the units of corneal material are removed from the model when they meet the defined failure criterion. Results: Under the given parameters including the velocity, the angle and the angular velocity, the trephine force curves, include the linear cutting force and the rotary cutting force are obtained, and show the change of the forces with displacement during the process of trephination simulation. The maps of the equivalent stress show the destruction and deformation of the cornea. Then, the experiment of robotic trephination is carried out under the same parameters and the effectiveness of the simulation is evaluated. Conclusions: Based on mechanics theory and finite element method, the process of trephine cutting cornea has been reproduced, and the interaction mechanism is revealed, which lays the foundation for the development of real-time simulation and virtual system of the corneal surgery.
EN
Purpose: This paper is mainly about biomechanical behavior of needle insertion into cornea, and proposes a failure criterion to simulate the insertion process which has attracted considerable attention due to its importance for the minimally invasive treatment. Methods: In the process of needle insertion into cornea, tiny and complex insertion force is generated due to contact between needle and soft tissue. Based on the distortion energy theory, there is proposed a failure criterion of corneal material that can solve contact problem between rigid body and biological tissue in insertion simulation, where Cauchy stress of corneal material is the key to numerical calculation. A finite element model of in vivo cornea is built, and the cornea constrained by sclera is simplified to two layers containing epithelium and stroma. Considering the hyper-viscoelastic property of corneal material, insertion simulation is carried out. Results: By insertion experiment, the insertion force increases with insertion depth accompanying obvious fluctuations. Different insertion forces are generated at different speeds. The punctured locations are obvious in the force-displacement curves. The results of insertion simulation are generally consistent with experimental data. Maps of von Mises stress reflect the tissue injury of the cornea during insertion process, and punctured status corresponds to the point in the curves. Conclusions: The ability of this study to reproduce the behavior of needle insertion into cornea opens a promising perspective for the control of robotic surgery operation as well as the real-time simulation of corneal suture surgery.
14
Content available remote Biomechaniczne właściwości rogówki
PL
Biomechanika rogówki zajmuje się badaniem właściwości mechanicznych, czyli tym, co dzieje się z rogówką pod wpływem sił zewnętrznych. Badania z tego zakresu trwają od lat 50. i niewątpliwie ich wyniki wniosły ważny wkład w wiedzę na temat rogówki, jednak eksperymenty były przeprowadzane głównie in vitro, na wypreparowanych zwierzęcych bądź ludzkich tkankach, z dala od fizjologicznych warunków. Obecnie do dyspozycji są dwa instrumenty badawcze do zastosowań klinicznych, które pozwalają w prosty i nieinwazyjny sposób mierzyć właściwości biomechaniczne rogówki u pacjentów zarówno zdrowych, jak i z różnymi schorzeniami. Lepsza znajomość dynamicznego zachowania rogówki in vivo oraz opracowywanie nowych deskryptorów do oceny jakości tej tkanki daje szansę szybszego wykrywania nieprawidłowości oraz dokładniejszej diagnostyki.
EN
Purpose: The aim of this study is to propose a method to construct corneal biomechanical model which is the foundation for simulation of corneal microsurgery. Methods: Corneal material has two significant characteristics: hyperelastic and viscoelastic. Firstly, Mooney–Rivlin hyperelastic model of cornea obtained based on stored-energy function can be simplified as a linear equation with two unknown parameters. Then, modified Maxwell viscoelastic model of the cornea, whose analytical form is consistent with the generalized Prony-series model, is proposed from the perspective of material mechanics. Results: Parameters of the model are determined by the uniaxial tensile tests and the stress-relaxation tests. Corneal material properties are simulated to verify the hyper-viscoelastic model and measure the effectiveness of the model in the finite element simulation. On this basis, an in vivo model of the corneal is built. And the simulation of extrusion in vivo cornea shows that the force is roughly nonlinearly increasing with displacement, and it is consistent with the results obtained by extrusion experiment of in vivo cornea. Conlusions: This paper derives a corneal hyper-viscoelastic model to describe the material properties more accurately, and explains the mathematical method for determination of the model parameters. The model is an effective biomechanical model, which can be directly used for simulation of trephine and suture in keratoplasty. Although the corneal hyper-viscoelastic model is taken as the object of study, the method has certain adaptability in biomechanical research of ophthalmology.
16
Content available remote Zaćma
PL
Rogówka i soczewka to główne elementy układu optycznego oka, o czym pisałem już w numerze 4/2012 „Optyki”.
17
Content available remote Strain-rate sensitivity of porcine and ovine corneas
EN
Knowledge of strain-rate sensitivity of corneal tissue is important for improving the understanding of the tissue's response to mechanical actions and the accurate numerical simulation of corneal biomechanical behaviour under the effects of disease and surgery. In the study, fresh and well-preserved porcine and ovine corneal buttons were subjected to uniaxial tension loads with seven different strain rates ranging between 0.8 and 420% per minute. All specimens exhibited increased stiffness (as measured by the tangent modulus) with higher strain rates. However, clear differences in their behaviour were observed. While ovine corneas showed gradual, consistent and mostly statistically significant increases in stiffness with all elevations in strain rate, porcine corneas' response was significant over only a limited range of low strain rates. The effect of strain rate on the material's stress-strain behaviour was considered in the formation of three sets of constitutive models including: (i) a model based on a simple exponential stress-strain relationship, (ii) the Ogden model that considers the tissue's hyperelasticity but not anisotropy, and (iii) a third model by Holzapfel, Gasser and Ogden that considers both hyperelasticity and anisotropy. The three models are introduced to enable consideration of the strain rate effects in simulations employing finite element programs with varying capabilities or in modelling applications in corneal biomechanics which may or may not require consideration of mechanical anisotropy.
18
Content available remote Goldmann applanation tonometry - not as good as gold
EN
A thesis that linear mechanics does not apply to the analysis of cornea load during Goldmann applanation tonometry measurement and that the concept of surface tension in the lacrimal fluid is an ineffective attempt at circumventing the associated problems is put forward. The fundamental problem emerging during numerically simulated measurement of pressure on the eyeball, whose dimensions are considered to be calibrated, stems from the fact that the flattening of the cornea at the nominal intraocular pressure leads to a critical state in which the shell loses stability. The consequences are far-reaching. The Goldmann tonometer performs well at low intraocular pressure, but above the nominal pressure its readings are always understated. The cause of the error is not the tonometer itself (its readings can be even very accurate). It is shell “solution” called Imbert–Fick law which is faulty.
PL
Zaprezentowano model numeryczny gałki ocznej przeznaczony do korekcji pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego elektronicznymi tonometrami okulistycznymi. Geometrię oraz parametry materiałowe zostały dobrane tak, aby uczynić model samonastawnym optycznie. Do budowy modelu numerycznego wykorzystano metodę elementów kończonych (pakiet Cosmos/M oraz oprogramowanie własne). Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych, pokazujące wpływ parametrów materiałów struktur oka, grubości rogówki i jej promienia oraz samego ciśnienia wewnątrzgałkowego na wynik pomiaru.
EN
The paper presents numerical model of the human eyeball which can be used for correction of intraocular pressure measurement using electronic ophthalmic tonometers. Investigated model based on the optical self-adjustment efect of the human eyeball for all value of IOP from the physiological range. The FEA method was used for the construction of the model. The exemplary results showing influence of the eye ball materials parameters, central corneal thicknes, radius of cornea curvature and IOP on the tonometric measurements result (obtained with the described model) have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.