Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 390

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available remote Idea Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w życiu zawodowym
PL
Jednym z podstawowych celów stawianych przed Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, jest podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadr. Taki rozwój możliwy jest poprzez wymianę wiedzy na różnych spotkaniach tematycznych organizowanych również między innymi przez SITK RP. Na przykładzie Koła Zakładowego autor przedstawia jak wyglądają możliwości propagowania idei Stowarzyszenia w życiu zawodowym.
EN
One of the basic goals set for the Polish Association of Transport Engineers and Technicians is to increase the professional qualifications of the staff. Such development is possible through the exchange of knowledge at various thematic meetings also organized by, inter alia SITK RP. Using the example of the Works Group, the author presents the possibilities of promoting the idea of the Association in his professional life.
PL
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze [1], prezentujemy treści referowane przez Adama Osserę i Andrzeja Derenia, dotyczące nowych rozwiązań ograniczających emisję CO2 do atmosfery w produkcji papierów i tektur oraz systemów kontroli jakości QCS firmy Valmet [2, 3]. Są one bardzo ważne, bowiem mają na celu poprawę wydajności maszyny i jakości produkowanego papieru.
PL
Analizatory i układy pomiarowe firmy Valmet w produkcji mas włóknistych i papieru Kontynuując przegląd rozwiązań firmy Valmet, prezentowanych na konferencji PROGRESS 2022 [1], w niniejszym artykule przedstawiamy temat analizatorów i układów pomiarowych w produkcji mas włóknistych i papieru. Rozwiązania, omawiane przez Adama Osserę i Andrzeja Derenia [2, 3], odgrywają ważną rolę w systemach sterowania procesem produkcji, ponieważ pomagają w jego optymalizacji pod względem energetycznym, surowcowym i jakościowym.
PL
Jedną z sesji XX Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Papierniczej PROGRESS 2022 (szóstą, 22.09 br.) poświęcono maszynom i automatyce. Autorami prezentacji byli specjaliści reprezentujący firmy. Rochling Industrial Oepping, Valmet i Voith.
PL
W artykule przedstawiono relację z jubileuszowej XX. Krajowej Konferencji Elektroniki, która odbyła się w dniach 5 - 9 września 2021 roku w Darłówku Wschodnim. Zaprezentowano zakres tematyczny sesji specjalnych i plakatowych, a także informacje na temat artykułów wyróżnionych w ramach konkursu Młodych Naukowców. Przedstawiono również informację w zakresie wydarzeń towarzyszących Konferencji oraz wybrane dane statystyczne dotyczące jej uczestników.
EN
The paper presents a report on the jubilee of the 20th National Conference on Electronics (NCE) which was held on September 5-9, 2021 in Darłówek Wschodni. The topics of special and poster sessions, as well as information on the articles awarded in the Young Scientists competition, have been presented. Information on the events accompanying the conference and selected statistical data on its participants have been discussed.
PL
Po 1,5 roku niepewności związanej z sytuacją pandemiczną w dniach 13-15 października 2021 r. od-była się w Częstochowie po raz kolejny długo wyczekiwana, najstarsza ogólnopolska konferencja hydrogeologiczno-wodociągowa, obejmująca zagadnienia hydrogeologiczne, tj. XXIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej (KNT) z cyklu Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Historia tej już 44-letniej serii spotkań, organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Częstochowa przy dużym wsparciu PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, została opisana w zakładce „Rys historyczny” na nowo powstałej stronie tych wydarzeń: www.knt.czest.pl.
PL
W artykule przedstawiono historię dotychczasowych edycji Sympozjum Historia Elektryki. Pierwsze Sympozjum zostało zorganizowane w Gdańsku z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Było okazją do spotkania osób interesujących się historią z wyższych uczelni technicznych i przemysłu, ale rownież zajmujących się historią zawodowo. Sukces pierwszego spotkania spowodował, że stała się to cykliczna impreza, organizowana przez różne ośrodki: Szczeció omówienie tematyki referatów prezentowanych w ramach dotychczasowych konferencji. Podano plany organizacji przyszłorocznego spotkania.
EN
In the article the history of the previous editions of the Electrics History Symposium is presented. The first Symposium was organized in Gdańsk at the initiative of the Association of Polish Electrical Engineers, Central Committee of History. It was an opportunity for people from technical universities, industry and also professional historians interested in history to meet in person. The success of the first meeting resulted in it becoming a periodical event, organized by various centres: Szczecin (2016), Wrocław (2017), Krakow (2018), Białystok (2020). There is also a short overview of the topics presented in the previous conferences. Plans for the organization of the next meeting are given.
PL
W artykule przedstawiono w skrócie najważniejsze wydarzenia składające się już na dziewięć edycji Katowickich Dni Elektryki. Zostały one zorganizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP, przy wspołpracy z władzami miasta i województwa, dla mieszkańców Katowic i regionu śląskiego. Popularyzują wiedzę, świadomość „bezpieczeństwa w elektryce”, a przy tym jest to święto elektryków, energetyków, łącznościowców, elektroników, automatyków i informatyków.
EN
The article presents the most important events that make up nine editions of the Katowice Electricty Days. They were organized by the Coal Basin Division of SEP, in cooperation with the city and voivodeship authorities, for the inhabitants of Katowice and the Silesian region. They popularize knowledge, awareness of "safety in electricity", and at the same time it is a celebration of electricians, energy engineers, communication specialists, electronics engineers, automation specialists and IT specialists.
PL
Artykuł zawiera informacje na temat inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako jednej ze specjalizacji dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport oraz jako specjalności na kierunku kształcenia budownictwo. Przedstawia zwięzłą charakterystykę rozwoju tej wiedzy, naukowców tworzących jej podstawy teoretyczne oraz wieloletnią współpracę środowiska akademickiego wydziałów budownictwa w zakresie tej tematyki.
EN
The article provides information on construction project engineering as one of the specialisations of the scientific discipline of civil and transport engineering and as a specialisation in the field of construction studies. It briefly describes the development of this knowledge, the scientists creating its theoretical foundations, and the long-standing cooperation of the academic community of construction faculties in this field.
PL
Konferencje mają to do siebie, że składają się tylko z wystąpień i dyskusji. Szczególnie jednak ważne jest to, co po nich zostaje. Chodzi o wiedzę, mądrość i działania, które powinny być konsekwencją spotkania ekspertów branżowych. Czy takie wymierne i niewymierne efekty pojawią się po 15. edycji Konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, która odbyła się 14 kwietnia? Mam wielką nadzieję, że tak, bo jak zwykle pojawili się na niej – oczywiście, wirtualnie – wszyscy, którzy tym tematem się interesują i z którego zwykle żyją.
PL
25. Forum Ciepłowników Polskich, zorganizowane we wrześniu w Międzyzdrojach przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, poświęcone było transformacji krajowego sektora ciepłowniczego. Będzie to zadanie trudne, ale – niestety – konieczne. A działać trzeba natychmiast.
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
PL
Od 13 do 16 września w hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach miało miejsce 24. Forum Ciepłowników Polskich, organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tegorocznym tematem wiodącym było „Ciepłownictwo istotną częścią Zielonego Ładu”. Forum odbywało się w formule hybrydowej, która oferuje osobisty udział w wydarzeniu, ale także możliwość śledzenia jego przebiegu poprzez specjalną platformę internetową. Obsługę techniczną transmisji on-line konferencji zapewniła firma Abrys.
PL
Ta konferencja miała się odbyć w kwietniu podczas poznańskich targów greenPOWER. W ostatniej niemal chwili, dosłownie na kilka dni przed terminem, koronawirus pokrzyżował te plany, odwołując zarówno targi, jak i planowaną konferencję „Energii i Recyklingu”. Dwa miesiące później, mądrzejsi o nowe doświadczenia i wyposażeni w najnowszy sprzęt, przenieśliśmy wydarzenie do Internetu, organizując webinarium „OZE – Nowe Perspektywy”. Kolejna odsłona wydarzenia już 28 sierpnia.
PL
Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) jako idea doskonale zrównoważonego środowiskowo systemu konsumpcyjno-produkcyjnego dzięki aktywności mediów (zarówno branżowych, jak i codziennych) oraz rozmaitych stowarzyszeń i organizacji, zwanych często non profit, urosła do rangi panaceum na rozpasany konsumpcjonizm gatunku ludzkiego. Gatunku, który zdominował naszą planetę.
PL
W czerwcu konferencje Abrysu wracają do tradycyjnej formuły. Pierwszą okazją do spotkania się w rzeczywistym świecie będzie konferencja „Paliwa z odpadów”, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca. Tym razem zapraszamy na nią na Warmię. Ze względu na nietypowy czas Abrys oferuje uczestnikom pakiety „Bezpieczna konferencja” i „Gwarancja konferencji”, a zainteresowanym zapewnia dostęp on-line do wydarzenia.
PL
10 lat starań, rozmów i debat towarzyszących Abrysowym konferencjom poświęconym termicznemu unieszkodliwianiu odpadów – tyle czasu zajęło nam, by teraz móc powiedzieć, że politycy i zwykli ludzie zaczynają słuchać branży – mówił w Olsztynie podczas konferencji „Paliwa z odpadów” dr Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
PL
21 kwietnia 2020 r. redakcja „Energii i Recyklingu” zaprasza do Poznania na branżową Konferencję „OZE - Nowe Perspektywy”, która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GREENPOWER 2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w godzinach od 10.00 do 15.30. Wstęp jest bezpłatny.
PL
Wiceminister klimatu, Jacek Ozdoba, informuje o przesunięciu terminów wprowadzenia w Polsce schematu ROP, a przedstawiciele europejskich organizacji odpadowych piszą list otwarty do unijnych władz, w którym wzywają do przyjęcia nowego planu działań na rzecz GOZ-u, który byłby integralną częścią strategii wychodzenia ze skutków epidemii COVID-19 ? to jedne z najnowszych informacji rynkowych zaprezentowanych podczas majowej konferencji on-line, organizowanej przez firmę Abrys, poświęconej sytuacji w zakładach odpadowych.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.