Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenikanie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The heat transfer of different fabrics was investigated numerically in the cabin of an aircraft. The discrete ordinate (DO) radiation model was adopted to describe the solar radiation through the cabin window and the fabric’s reflection. The conjugate heat transfer between the air flow and the seat fabric was included to study the influence of the textile type and fabric thickness. Some important parameters such as the temperature, radiative heat flux, and heat transfer coefficient on the fabric surface were evaluated. The results showed that both altering of the textile type and thickness will bring about the variation of temperature on the cushion surface. The carbon fibre yarn seat and thinner padding fabric provide a much more enjoyable environment than others. The air circulation in the cabin can improves the thermal environment to some degree.
PL
W pracy zbadano przenikanie ciepła różnych tkanin stosowanych w kabinie samolotu. Do opisu promieniowania słonecznego wpadającego przez okno kabiny i odbicia tkaniny został przyjęty model promieniowania na osi rzędnych dyskretnych (DO). Zbadano wpływ rodzaju tkaniny i grubości tkaniny uwzględniając przenoszenie ciepła koniugatu między przepływem powietrza a tkaniną siedziska. Oceniono niektóre ważne parametry, takie jak: temperatura, strumień ciepła promieniowania i współczynnik przenikania ciepła na powierzchni tkaniny. Wyniki pokazały, że zarówno zmiana rodzaju, jak i grubości tkaniny powoduje zmianę temperatury na powierzchni poduszki. Stwierdzono, że siedzisko z włókna węglowego i cieńsza tkanina wyściełająca zapewniają znacznie przyjemniejsze środowisko, a cyrkulacja powietrza w kabinie może w pewnym stopniu poprawić warunki termiczne.
EN
The temperature and stress analysis of tunnel liner is the basis of the damage assessment of the tunnel, and it is also have a great significance to tunnel fire protection design. In this study, a thermo-mechanical coupling model is derived to study the temperature and stresses of tunnel liner under the RABT fire curve. In contrast to consideration the effects of flame impingement on the heated surface only, the heat transfer coefficient (HTC) of the heated surface of tunnel liner is considered in the proposed model. The applicability of theoretical method is verified by comparing with the fire tests. According to maximum temperature experienced and material degradation, the residual stress of tunnel liner after fire is discussed, which could provide the basic for the damage assessment after fire. Contributions of the HTC of tunnel liner on the temperature and stresses were quantitatively described. This theoretical model explains the temperature and residual stress evolution of tunnel liner under fire when considering the effect of HTC, which provides a theoretical basis for the tunnel fire proofing.
PL
W trakcie webinariów nt. instalacji grzejnikowych i grzejników prowadzonych przez autora [3] wśród uczestników rozwinęła się dyskusja o sposobach obliczania zapotrzebowania na ciepło w budynkach istniejących, które od początku użytkowane są bez instalacji c.o., a obecnie poddawane remontom lub modernizacji. W praktyce często korzysta się z bardzo uproszczonych metod doboru, obarczonych wysokim ryzykiem błędu powodującego niedowymiarowanie instalacji i brak komfortu cieplnego bądź przewymiarowanie i zawyżone koszty inwestycyjne. Projektanci mogą jednak sięgnąć po niezbyt skomplikowane, a pewne metody wyznaczania rzeczywistych wartości współczynnika przenikania ciepła przegród.
6
Content available remote Analiza współczynnika przenikania ciepła okna z osłoną przeciwsłoneczną
PL
W artykule przeanalizowano współczynnik przenikania ciepła okna z PVC z osłoną przeciwsłoneczną w zależności od typu osłony, scharakteryzowanego wartością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, od pola powierzchni okna, od sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostku termicznego powstającego na granicy szyba-rama, oraz współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność. Dowiedziono, że zamiana osłony przeciwsłonecznej o bardzo wysokiej przepuszczalności na osłonę szczelną dla okna Ao = 2,40 m2 daje obniżenie współczynnika Uws z 1,230 do 0,942 W/(m2·K), tj. powoduje jego spadek aż o 23,4%. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article contains an analysis of heat transfer coefficient of a PVC window with a sun visor, depending on the type of cover, characterized by the value of additional thermal resistance resulting from the use of a cover, window surface area, pane and frame joint type, characterized by the value of linear thermal transfer coefficient for the thermal bridge on the glass-frame border, as well as heat transfer coefficients of the glazing and the frame. The data set for the analysis has been obtained in the course of the calculation experiment. The analysis has been made based on the developed deterministic mathematical model describing this relationship. It has been proved that replacing sun visor with very high permeability with lightproof sun visor in a window with Ao = 2.40 m2 results in a reduction of the Uws coefficient from 1.230 to 0.942 W/(m2·K), which is 23.4%. These data might be useful for designers, researchers, manufacturers and buyers of windows.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
EN
The heat transfer coefficient (HTC) is critical for hot stamping and in-die quenching. The air gap at interface is a dominant factor affecting the HTC, which is normally resulted from initial tooling clearance and thinning of deformed aluminum sheet. To precisely determine the HTCs under different air gaps, this research performed a comprehensive investigation on determining HTCs between an AA7075 blank and H13 tool steel. Hot stamping experiments were performed with different air gaps enabling HTC values were determined. Using the experimentally calibrated HTC, a finite-element model for hot stamping a door beam was established, which was successfully verified using the experimentation. The good predictions showed the reliability of the HTC values under different air gap conditions.
11
Content available remote Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych
PL
Ciepłochronność jest podstawowym parametrem determinującym praktyczne zastosowanie dzianin futerkowych. Analiza wymiany ciepła oraz metodyka określenia podstawowych parametrów struktury do optymalizacji konstrukcji z uwagi na wymagany poziom izolacyjności cieplnej nie zostały jeszcze dotychczas opisane dla dzianin futerkowych. Brak rozwiązań problemów ciepłochronności dla tego typu dzianin wskazuje na celowość podjęcia rozważanej tematyki. Celem prac prowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej było opracowanie modelu przepływu ciepła, który może być wykorzystany do projektowania dzianin futerkowych o wymaganych właściwościach termofizycznych. Zaprezentowany model opisu zjawiska przepływu ciepła ma uzasadnienie praktyczne w odniesieniu do dzianin futerkowych. Przyjęta metoda pozwala uniknąć badań wielu parametrów, ograniczając je do minimum: udział objętościowy poszczególnych składników w stosunku do każdej warstwy oraz stosunek grubości poszczególnych warstw do grubości całego wyrobu. Do badań wykorzystuje się powszechnie dostępne urządzenia pomiarowe. Uzyskuje się ponadto możliwość symulacji eksperymentu, bez konieczności wytwarzania dzianiny futerkowej. Metoda ta pozwala na dowolne modelowanie warunków brzegowych i początkowych, co nie zawsze jest możliwe dla metod empirycznych ze względu na ograniczenia sprzętowe. Opracowany model obliczeniowy przepływu ciepła przez dzianiny futerkowe umożliwia uzyskanie rozkładu temperatury w tej konstrukcji oraz może stanowić punkt wyjścia doboru optymalnego struktury dla osiągnięcia 40 Anna Więzowska wymaganych właściwości wyrobów. Projektowanie dzianiny futerkowej o wymaganym poziomie izolacyjności cieplnej, z zastosowaniem przedstawionego modelu, może posłużyć do powstania rzeczywistego materiału o określonych właściwościach ciepłochronnych.
EN
The fundamental function of the knitted fur fabrics, which are commonly used to manufacture the clothes and shoes, is to protect the human body against heat loss in low environmental temperature. Thus, the heat-insulating properties of fur fabrics are the basic criterion for their functional characteristics. The aim of this work is to determine the heat transfer model, which can be applied to design the knitted fur fabrics of the required thermophysical properties. The mathematical model of heat transport within knitted fur fabrics allows to obtain the temperature distribution in the structure and can be a starting point to optimize the structural shape in respect of the requested properties. The available literature does not introduce the heat transport problems in the knitted fur fabrics. A few works describe in general form some parameters of the structure whereas the corresponding standards are inaccessible. To explain the nature of heat transfer inside the knitted fur fabrics, the dissertation describes the basic phenomena of heat transfer. The heat conduction is defined more precisely as the dominant heat transport mechanism in textiles. The material properties influencing the heat flux density transferred in textile product are also described. The particular cases of heat conduction mechanisms in the single layer and the multi-layer structure have been analysed and next applied to determine the heat transfer in the homogenized fur fabric. The solution methodology of simple and complex heat transfer problems has been explained. The literature pertaining to the measurements of heat isolation in textiles has been reviewed in respect of the measurement methods, character of processes, measured parameters and field of their application vs. both structure of examined material as well as the layers arrangement. Assuming the complex structure of knitted fur fabrics (i.e. the multilayer arrangement, participation of glue in bottom layer, air inside the void spaces under inclined fibers), we have rejected the measurements methods influencing the material structure during the test. Heat transport within knitted fur fabrics is described by means of the heat conduction coefficient tested in steady conditions. The measured conduction coefficient is often of substitute nature and can additionally include the convective and radiative heat transport. The thermal properties of knitted fur fabrics are determined by means of the test device Tilmet 75. The preliminary investigations were conducted using the device Tilmet 75 for different knitted fabrics made of homogenous materials with the diversified thickness and surface mass. The fur fabrics were characterized using the same standard indexes which are tested for the knitted fabrics i.e. the thickness and surface mass. There are tested the heat conduction and heat permeability as well as determined the structure of knitted fabrics samples vs. the characteristics of thermal properties. The empirically determined heat conduction coefficient and heat resistances vs. basic structural parameters do not describe the influence of raw material in the knitted fur fabrics on the material heat characteristics. Both growing surface mass and growing fabric thickness does not determine unequivocally the gradation of these features in respect of thermal properties. According to the preliminary test results, it is necessary to change the factors determining the complex knitted fur fabrics in respect of the structure and raw material composition. The description of the knitted fur fabric can cause difficulties in heat transport correlations. Parameters of fur fabrics of the complex, space and multilayer structure are hard to determine and investigate using the standard test methods. The structure consists of the bottom layer and the fleece layer which are made of different raw materials: the yarn, band and glue as well as considerable volume fraction of air inside. Thus, the description of physical model is troublesome. Let us introduce the following assumptions concerning the fur fabric: (i) the same height of fleece layer; (ii) the uniform distribution of fibres density in cover layer; (iii) the uniform distribution of yarn, fibres and air in bottom layer; (iv) the void spaces between the yarn in bottom layer are filled by both air and glue; (v) the glue does not penetrate the cover layer. Under the above assumptions, the space 3D description can be simplified to the plane 2D problem introducing the homogenized particular layer of fabric. The structure is defined by the volume fraction and heat conduction coefficient of each layer. The heat conduction coefficient is determined using the rule of mixture which limits the domain of study of corresponding parameters to the volume fractions of particular component in every layer. The principal investigations were conducted for the knitted fur fabrics of the diversified both length of fleece and basis weight, subjected to the different finishing processes. The test methods applicable for the different textile materials were analysed in respect of the measurement characteristics i.e. applicable for thickness, density, mass related to materials / textile products and their particular layers. The complex structure of knitted fur fabrics can be characterized by the innovative, non-standard test methods as well as the standard methods, which are not usually applied for those materials. The thickness of knitted fur fabric tested for the various pressures strongly depends on the load applied. The presented model of heat transfer description is practically motivated for the knitted fur fabric. The adopted method can avoid the large number of tests of required parameters and restricts the analysis to the following cases: the volume fraction of particular component within each layer and thickness fraction of particular layer to the complete thickness of product. The commonly available test equipment is used during the tests. Additionally, the experiments are simulated which substitute the manufactured knitted fur fabric. This method allows to model 75 optionally the boundary and initial conditions which is not always applicable for empirical methods due to equipment limitations. Design of knitted fur fabric of the requested thermal isolation level, based on the model presented in this work, can help to create the real material of the prescribed heat-insulating properties. The next stage of the current investigations can be focused on determination of indexes characterizing the knitted fur fabrics in presented model vs. technological parameters necessary to manufacture the designed product.
PL
Artykuł przedstawia wstępne wyniki pomiarów cieplnych rurowego wymiennika ciepła typu woda–powietrze, wykonanego z odcinków rur gładkich oraz ożebrowanych z żebrami śrubowymi. Stanowisko pomiarowe znajduje się na wyposażeniu Zakładu Termodynamiki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Dokonano pomiarów mocy cieplnej traconej przez przenikanie na rurze gładkiej oraz ożebrowanej w funkcji różnicy temperatury wody wlotowej i temperatury otoczenia oraz współczynników przenikania ciepła: rury gładkiej – odniesionego do powierzchni zewnętrznej oraz dla rury ożebrowanej – odniesionego do powierzchni całkowitej ożebrowania. Wyniki pomiarów wskazują, że moc cieplna rozpraszana do otoczenia wzrasta niemal trzykrotnie w wyniku zastosowania ożebrowania w stosunku do powierzchni gładkiej. Z kolei współczynnik przenikania ciepła określony dla rury gładkiej osiągnął wartość wielokrotnie większą niż dla rury ożebrowanej.
EN
The article presents preliminary results of thermal parameter measurements of an air-water tubular heat exchanger made of smooth- and finned pipes. The experimental set-up is the equipment of The Department of Thermodynamics at Rzeszow University of Technology. The following parameters have been measured as a function of temperature difference between inlet water temperature and ambient temperature: dissipated thermal power for smooth- and finned pipes and the heat transfer coefficient for a smooth pipe related to the external surface and heat transfer coefficient for a finned pipe related to the overall finned surface. The results indicate that dissipated thermal power increased almost three times for the finned pipe with regard to the smooth pipe. The heat transfer coefficient obtained for a smooth pipe was considerably greater than for a finned pipe.
EN
In this paper, the characteristics of the flow and forced heat transfer of power law non-Newtonian fluids that flow around a quadrilateral and rectangular cylinder that are located in a 2D channel are investigated by use of the finite volume method (FVM) in a steady state flow regime. To this accomplishment, in the constant temperature, the effects of a different obstruction ratio, aspect ratio and Reynolds number are investigated. The Reynolds number in the range 5 ≤ Re ≤ 40, the power index in the range 0.5 ≤ n ≤ 1.4, the aspect ratio in the range 0.5 ≤ a ≤ 2, and the obstruction ratio in the range 0.125 ≤ b ≤ 0.5 were selected. By surveying the drag coefficient profiles, it’s concluded that as the obstruction ratio increases, the drag coefficient is increased, while an increase in the Reynolds number causes the lower drag coefficient. In addition, the drag coefficient is strongly increased by aspect ratio enhancements.
EN
In the paper, the two-dimensional numerical modelling of heat transfer in thin metal films irradiated by ultrashort laser pulses using the D2Q9 scheme is considered. In the mathematical description, the relaxation times and the boundary conditions for phonons and electrons are given as interval numbers. The problem has been formulated using the interval coupled lattice Boltzmann equations for electrons and phonons. The solution has been obtained by means of the interval lattice Boltzmann method using the rules of directed interval arithmetic. Examples of numerical computations are presented in the final part of the paper.
EN
In this paper, we study and analyse the variations of velocity profiles for different values of the Reynolds number, Eckert number, Prandtl number and Hartmann number in the Magneto Hydrodynamics Jeffery-Hamel flow with heat transfer in Eyring-Powell fluid in both divergent and convergent channels. The Differential Transform Method (DTM) is used to obtain an analytical solution of the Jeffery Hamel flow problem and to determine the velocity profiles of the fluid flow. Finally, the efficiency of DTM has been shown, and the results have been validated by comparing the obtained results with the numerical results (fourth order RK method) in both convergent and divergent channels.
EN
The steady laminar incompressible viscous magneto hydrodynamic boundary layer flow of an Eyring- Powell fluid over a nonlinear stretching flat surface in a nanofluid with slip condition and heat transfer through melting effect has been investigated numerically. The resulting nonlinear governing partial differential equations with associated boundary conditions of the problem have been formulated and transformed into a non-similar form. The resultant equations are then solved numerically using the Runge-Kutta fourth order method along with the shooting technique. The physical significance of different parameters on the velocity, temperature and nanoparticle volume fraction profiles is discussed through graphical illustrations. The impact of physical parameters on the local skin friction coefficient and rate of heat transfer is shown in tabulated form.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej, scharakteryzowanego liniowym współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na granicy rama-ściana współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji, wykonanym z PVC. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanago deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article analyses the influence of the mannerof the installation of window frames, characterised by a linear heat transfer coefficient curve of a thermal bridge on the frame-wall boundary on the heat transfer coefficient of the curtain wali with a PVC window with a variable surface area and configuration. The data set for the analysis was obtained in course of the implemementation of a computational experiment. The analysis was made o the basis of a developed deterministic mathematical model describing this relatlonship. This Information can be useful for designers, scientists, producers and consumers of window frames.
19
Content available remote Wpływ osłony przeciwsłonecznej na wspłóczynnik przenikania ciepła okna
PL
W artykule przeanalizowano wpływ osłony przeciwsłonecznej, scharakteryzowanej wartością dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon, oraz pola powierzchni, szerokości ramy okiennej i parametrów fizykalnych oszklenia i ramy, na współczynnik przenikania ciepła okna z PVC. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article analyses the influence of a sun visor, as characterised by the value of the additional thermal resistance for the appropriate type of visor, and the surface area, window frame width and physical parameters of the glazing and frame, on the heat transfer coefficient of PVC Windows. The data set for the analysis was obtained in course of implementation of a computational experiment. The analysis was conducted on the basis of the developed deterministic mathematical model describing this relationship. Information can be useful for designers, scientists, manufacturers and consumers of window frames.
20
Content available remote Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych
PL
W artykule określono cechy i zastosowanie chłodnych dachów. Na podstawie dwóch budynków zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych przeprowadzono studium przypadku w celu oceny opłacalności zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych.
EN
The article identifies the features and application of cool roofs. A case study based on two buildings located in different climatic zones was conducted to evaluate the cost-effectiveness of the use of cool roofs in Polish climatic conditions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.