Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rotary cutter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rotacyjne przekrawacze pomocnicze firmy BHS Corrugated. W sposób kompleksowy opisano ich funkcje, układy napędowe, komunikację, diagnostykę podzespołów elektrycznych, układy mechaniczne oraz najnowsze rozwiązania stosowane w przekrawaczach. Autor podaje również tok postępowania przy usuwaniu zakłóceń w pracy przekrawacza.
EN
The article presents the sensors of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology. The author considers this topic important because defects or faults of these systems introduce serious losses in production. The work shows the directions and the current future trend of the most important modules of the corrugator. The problem of power supply and shielding of sensor cables as well as service works were indicated The changes that have been made in the recent period of time are presented
PL
W trzeciej części artykułu prezentującego układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego – jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania [2, 3] – przedstawiono kwestie związane z zasilaniem, okablowaniem i dalsze problemy diagnostyczne. Zwrócono uwagę na częste problemy serwisowe i sposoby ich uniknięcia.
EN
Third part of the article presenting sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology [2, 3]shows issues related to powerm wiring and further diagnostic problems. Attention is paid to frequent service problems for their avoidances.
PL
Kontynuując temat układów sensorycznych przekrawacza rotacyjnego [13], przedstawiono kierunki oraz tendencje przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy występujące w układach napędowych tekturnicy oraz sposoby ich rozwiązania.
EN
Continuing the theme of the sensor systems of a rotary cutter, some directions and future trends of one of the most important modules of the corrugators [13] are presented. The problems that occur in the drive systems of the corrugators and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
PL
W artykule przedstawiono układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego, jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania. Wady lub usterki tych systemów mogą prowadzić do poważnych strat w produkcji. W pracy przedstawiono kierunki oraz trendy przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy, jakie występują w układach napędowych tekturnicy oraz pracach serwisowych. Zaprezentowano również rozwiązania eliminujące te problemy.
EN
The article presents the sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology. Defects or faults in these systems can lead to serious production losses. The paper presents directions and future trends of one of the most important modules of the corrugator. The problems that occur in the drive systems of the corrugator and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
PL
W artykule, którego pierwsza część ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Papierniczego” [6], przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego. Omówiono najnowsze osiągnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tego, jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Porównano różne techniki napędowe przekrawacza z ostatnich 10 lat.
EN
The article which part 1 appeared in the previous issue [6] presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
W artykule przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego oraz najnowsze osiagnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tej maszyny, należącej niewątpliwe do najważniejszych modułów tekturnicy. W artykule dokonano porównania różnych technik napędowych przekrawacza z okresu ostatnich 10 lat.
EN
The article presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
Od wielu lat diagnostyka maszyn służy do optymalizacji i właściwego planowania procesów produkcji, a także unikania nieplanowanych przestojów technologicznych. W artykule zaprezentowano wyniki prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na kilku modułach tekturnicy. Moduły te wybrano wykorzystując diagram Ishikawy. Pomiary drgań oraz temperatury przeprowadzono za pomocą bezprzewodowego systemu Vibconnect RF firmy Prüftechnik. Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące. Liczba publikacji dotyczących zagadnień diagnostycznych w przypadku tekturnic jest mała, dlatego Autorzy uznali za celowe przedstawienie pewnych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu i naukowemu.
EN
For many years, machine diagnostics has been focused on optimization and planning of production processes as well as avoiding standstills. The article presents research results obtained on selected modules of a corrugator. The modules were selected using Ishikawa diagram. Measurements of vibrations and temperature were made with wireless Vibconnet RF supplied by Prüftechnik. Preliminary results are very promising. There are not many publications on diagnostics in the area of corrugators, that is the authors decided to present some solutions to a wider circle of engineers and scientists.
PL
Przekrawacze mają zastosowanie w wielu procesach technologicznych, np. cięcia folii, tektur, blach, papierów, laminatów itd. Zasada ich działania jest podobna, ale algorytmy, przebieg fazy cięcia, tolerancje oraz warunki procesów są różne. W prezentowanej serii artykułów zostanie przedstawiony, w sposób kompleksowy, przekrawacz rotacyjny stosowany w ciągu technologicznym tektury falistej.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dokładności cięcia na tekturnicy, w której wiodącą rolę odgrywa przekrawacz rotacyjny. Wymagania klientów dotyczące dokładności cięcia przekrawacza rotacyjnego wciąż rosną, a wymagania stawiane obecnie układom regulacyjnym pod względem właściwości dynamicznych w procesie są coraz wyższe. Dokładność cięcia jest jednym z ważniejszych wskaźników technologicznych dla klientów posiadających te maszyny i odbiorców tektury. Dochodzi bowiem do sytuacji, gdy producent na wskutek złej jakości kartonu, zbyt dużych odchyłek od tolerancji cięcia traci klientów i to nieraz bezpowrotnie! Na rynku tekturnic panuje ostra walka konkurencyjna: duże spółki oraz małe firmy rodzinne. Ciągle zmieniające się warunki na rynkach tektury wymagają prowadzenia procesu technologicznego niezawodnie i dokładnie. Tekturnica (1) jest obiektem złożonym i drogim, pracującym z reguły w systemie 3-zmianowym, a postoje i zakłócenia procesu są niewskazane.
EN
In the corrugated process, the original material is the corrugated board. In the final phase of the production, the board is cut to a certain format. This is the last phase in corrugated board production with the cutoff in the leading role. The cutting accuracy is among the major features of the cutoff. The final result of the product and the success of the board manufacturer depend on cut, cutting accuracy and on the technological "look" of the cut off board. The presentation compares two knife systems, the encoder application as a classical measurement concept and a laser application as alternative. How large are the standard deviations of the cutting process? What is the main fault cause? The major factors for negative influence on the cutoff control system are: the influence ot speed of the corrugator line and the technological process per se. The article describes the results of the research work performed on cutoffs. Growing requirements on cutting accuracy and the target to achieve a high frequency of the board cut within an order are among the most relevant criteria as to state-of-the-art cutoffs in the technological corrugator system. The author presents frequent system errors for both measurement methods in industry. An analysis of their advantages and disadvantages is available. The cutting allowance was defined, as well as the difference for the cutoff systems "Simplex", "Duplex" and "Triplex". The cutoff, type "Triplex", is becoming more frequent, and this is where problems as to cutting differences may occur - particularly in cases concerning the work of the complete module, i.e. the work of all three modules. Results relating to the German company Polytec, who are among the worldwide leading companies in this category, are presented. Examples of inconsistent processes are given and proposals for optimization by stabilization of the culling process with laser application in daily industrial routine are made. Moreover, the laser system as outstanding alternative to service and diagnostics is discussed. Target of this presentation is to introduce new corrugator customers to the alternative measurement method and the introduction of new application possibilities of the laser as to the corrugator, and not only in terms of latest state-of-the-art machines. Likewise the reduction of production costs and complaints is to be considered.
15
Content available remote Finished cross-wedge rolling of hollowed cutters
EN
In this work, the results of the process analysis of rotary cutters manufacturing are presented. The possibility of manufacturing of a cutter with hollowed body, formed by means of the cross-wedge rolling method (CWR), was analyzed. In the research thermo-mechanical schema of FEM calculations was used, which was later verified in industrial tests. In this work the design of tools guaranteeing the rolling process, the distribution of wall thickness and distributions of strain in cutters body are presented. On the basis of calculations it was stated that it was possible to form hollowed cutters by means of cross-wedge rolling method. The conception of manufacturing of finished hollowed cutter is demonstrated. In this conception the process of burning on of cutting edge was replaced by its reducing in the body realized during rolling.
PL
W opracowaniu podano rezultaty analizy procesu wytwarzania noży obrotowych. Badano możliwość wytwarzania noża posiadającego korpus drążony, kształtowany metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). W badaniach zastosowano termomechaniczny schemat obliczeń MES, który zweryfikowano w próbach przemysłowych. W artykule przedstawiono konstrukcje narzędzi zabezpieczających proces walcowania, podano rozkłady grubości ścianek i rozkłady odkształceń w korpusach noży. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że istnieje możliwość kształtowania noży drążonych metodą WPK. Przedstawiono również koncepcję wytwarzania noża na gotowo, w której proces wlutowywania ostrza zastapiono jego obciskaniem w korpusie realizowanym podczas walcowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.