Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformator piecowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule porównano parametry elektryczne modernizowanej instalacji pieca łukowego AC dla dwóch różnych mocy transformatora piecowego oraz zmniejszonej reaktancji dławika szeregowego w torze zasilania średniego napięcia. Wyznaczono parametry oraz charakterystyki systemu zasilania pieca. Po modernizacji przeprowadzono racjonalizację stanów pracy pieca łukowego. Celem było uzyskanie maksymalnej mocy czynnej pobieranej przez piec w warunkach istniejących ograniczeń prądowych, przy zachowaniu stabilnej pracy w stanach dynamicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wskaźniki elektroenergetyczne charakteryzujące efektywność procesu wytopu.
EN
Electric indices of a the modernized AC arc furnace system are compared for two furnace transformers of different power and reduced reactance of the serial reactor in medium voltage power line. Parameters and characteristics of the power system of the arc furnace are determined. Improvement of the arc furnace operating conditions after the modernization has been performed. The aim was to obtain the maximum active power consumed by the furnace and preserve its stable operation in dynamic states taking into account existing current limitations. The electric power indices that characterize efficiency of the melting process were determined on the basis of experiments.
PL
Wielokrotne komutacje technologiczne transformatorów piecowych mogą stać się przyczyną uszkodzenia transformatora systemowego i innych urządzeń sieci zasilającej. Na przykładzie modelu jednostki piecowej z układem SVC zrealizowanego w pakiecie Matlab/Simulink, zbadano procesy przejściowe w obwodach systemu zasilającego podczas włączenia trasformatora pieca łukowego. Omówiono wpływ charakterystyk impedancyjnych systemu zasilającego na charakter zachodzących procesów oraz wartości przepięć i przetężeń na kondensatorach i dławikach filtrów SVC.
EN
The practice of operating AC electrical arc furnace power supply systems has shown that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the system transformer and other system equipment. To examination of the transients under furnace transformer energizing a model of an arc furnace unit consisting SVC within Matlab/Simulink software was developed. The supply system impedance characteristics impact on the transient nature and on the overvoltage and overcurrent magnitudes of the SVC filter capacitors and reactors has been shown.
PL
Praktyka eksploatacji układów zasilania pieców łukowych prądu przemiennego pokazała, że wielokrotne komutacje technologiczne transformatorów piecowych mogą stać się przyczyną uszkodzenia transformatora systemowego i innych urządzeń sieci zasilającej. W pracy zbadano wpływ konfiguracji sieci zasilającej na charakter procesów przejściowych jednostki piecowej średniej mocy 50 MVA. Analizę zachodzących procesów przejściowych w układzie zasilania pieca łukowego przeprowadzono stosując model zrealizowany w pakiecie Matlab/Simulink.
EN
The practice of operating AC electrical arc furnace power supply systems has shown that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the system transformer and other system devices. To examination of supply system configuration impact on switching transient nature an example of 50 MVA arc furnace unit was chosen. The transient analysis has been carried out by simulating within Matlab/Simulink software.
4
Content available remote Steel plant transformer operational issues
EN
Design of steel-plant furnace three-phase transformer (110 kV/(350 to 500) V, 50 kA) and its operating conditions are described in the paper. After three months of operation this transformer failed. Cause of failure, its course and damage to transformer winding are presented. Recommendations for transformer winding design and its installation and protection are given.
PL
W artykule opisano budowę trójfazowego transformatora piecowego 110 kV/(350 do 500) V, 50 kA i warunki jego pracy w miejscu zainstalowania. Transformator, po trzech miesiącach pracy, uległ awarii. Opisano przyczynę awarii, jej przebieg i uszkodzenie uzwojenia transformatora. Podano zalecenia dotyczące wykonania uzwojenia transformatora i zalecenia dotyczące jego zainstalowania i zabezpieczenia.
PL
Tradycyjne przekładniki prądowe mają bardzo dużo zalet – są proste w budowie, niezawodne i trwałe. Wykazują również dużo wad. Z błędem przenoszą udary prądu zawierające składową stałą [1], a występujące zjawisko pozostałości magnetycznej pogłębia te błędy. Ciężar przekładników prądowych powiększa się w miarę wzrostu prądu znamionowego przekładnika. Z tych powodów nieustannie poszukuje się sposobów zastąpienia przekładników prądowych innymi, lepszymi urządzeniami. Jednym z takich urządzeń jest cewka Rogowskiego. W artykule opisano wykorzystanie cewek do pomiarów prądu, mocy i asymetrii zasilania elektrod pieca.
EN
Traditional current transformers provide numerous advantages due to their construction simplicity, nonfailureness and durability. Nevertheless, they prove to have many disadvantages, too: due to erroneous transfer of current surges with constant component, where the accompanying residual magnetism contributes to the deepening of the errors concerned. Current transformers go up in weight with the increase of rated current of the transformer. For the aforementioned reasons the searches are continued with respect to methods allowing to replice current transformers with other, better appliances. The Rogowski coil is one of such appliances.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania spektrofotometrii w podczerwieni do monitorowania kinetyki tworzenia się produktów polarnych podczas termooksydacji mineralnego oleju transformatorowego. Na podstawie przeprowadzonych badań określono metodykę, pozwalającą na względne oznaczenia ilościowe łącznej zawartości związków karbonylowych, w której zastosowano całkowanie pola powierzchni pasma analitycznego, występującego w widmie IR oleju. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy polem powierzchni pasma analitycznego, charakterystycznego dla związków tlenowych a czasem termooksydacji. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, iż metoda ta pozwala na rozszerzenie zakresu diagnostyki stanu technicznego transformatorów, stanowiąc cenne uzupełnienie normatywnych metod fizykochemicznych.
EN
It has been presented a possibility of IR spectrophotometry application to control kinetics of polar products formation during thermal oxidation of mineral transformer oil. The method enables relative quantitative determination of carbonyl compounds content in the oil and thus extension of the range of transformer technical state diagnosis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.