Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crushing forces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of Crushing Process by Flat and Profiled Crushing Plates
EN
The principle of operation of the lever crushers (jaw crushers) consists of crushing the feed solids between the fixed and the moving jaw. In crusher’s designing stage, it is important to know the load acting on the machine and energy expended on the crushing of raw materials (feed). Determination of force (load) distribution in the working space of lever crusher is the basis for the design of these types of machines (e.g. bodies, drive shafts, pitman). The current methods of determining the crushing forces relate to model processes which are an idealization of real processes. This paper presents experimental studies on the crushing proces of three different materials by flat and profiled crushing plates. Results show a significant influence of the shape of used plates on loads acting in the crusher’s working space.
2
Content available remote Study on the Efficiency of the Crushing Processes Using the Model of Jaw Crusher
EN
This paper presents the results of influence of one-stage and two-stage crushing processes on crushing energy, loads and performance. Experimental studies were carried out on doubletoggle Blake-type crusher. The study was performed on sandstone “Mucharz”. Influence of number of crushing cycles on process parameters was analysed. One-stage crushing was carried out for outlet slot er = 11 mm and feed average size of 80÷100 mm. During two-stage crushing, fraction 80÷100mm was crushing firstly setting an outlet slot on er = 24 mm, then sieved a fine material from the feed which does not require further crushing, and particles from sieves 8; 16; 31;5 mm were directed to second step. Second stage was carried out on er = 11 mm. Performed tests showed that two-stage crushing is profitable.
PL
Praca prezentuje wyniki badań wpływu kształtu płyt drobiących na proces rozdrabniania skał kruszarką szczękową dwurozporową. Badania doświadczalne wykonano na modelowej kruszarce laboratoryjnej umożliwiającej pomiar przemieszczeń szczęki, pomiar sił działających na szczęki oraz pracy kruszenia. Proces kruszenia realizowano przy wykorzystaniu ośmiu zestawów płyt o różnych kształtach i ustawieniach karbów, tj.: płyty gładkie, płyty o profilu trójkątnym, płyty ze współosiowym i niewspółosiowym układzie karbów oraz płyty o stałej i zmiennej podziałce. Badaniem objęto wapień zwarty Morawica. Głównym zadaniem było zbadanie wpływu kształtu płyt na: skład ziarnowy produktów rozdrobnienia, siły występujące w trakcie kruszenia, pracę kruszenia oraz wydajność techniczną kruszarki. Badania pokazują, że płyty o profilu trójkątnym i zmiennej podziałce w porównaniu z płytami gładkimi korzystnie wpływają na skład ziarnowy wartość sił kruszenia oraz pracę kruszenia. W produktach rozdrabniania występuje znacznie mniej frakcji drobnych dla płyt profilowanych, zmniejsza się natomiast wydajność procesu w porównaniu z płytami gładkimi.
EN
This paper presents the results of laboratory tests of rock crushing process using crushing plates of different shapes. Experimental studies were carried out on a model laboratory of double toggle jaw crushers which allow to perform measurements of jaw movements, the forces acting on the jaw and crushing power The crushing tests were carried out using a set of eight plates of different shapes and settings notches, i.e.: smooth plates, plates with triangular profile, plate with coaxial and non-coaxial system profiles and plate with parallel and variable system profiles. The study was executed on limestone Morawica. The main task was to investigate the influence of the plate shape on such parameters as: the size distribution of fragmentation products, the forces occurring during the crushing, power consumption and crusher efficiency. Studies show that the plates with triangular profile and variable pitch compared to the smooth plates have a positive effect on grain composition, the crushing forces and energy consumption. The product is of a much less fine fraction for the profiled plate. The largest efficiency of the process was observed for the smooth plates.
EN
This paper presents various jaw crusher tests carried out with different working surface of crushing plates. The following combinations of crushing plates were presented in the paper: 1) Two smooth jaws, 2) Two grooved jaws. (The investigated jaws with grooves had a triangular cross-section). Two modes of notch configuration at fixed and moving jaw also were analyzed: coaxial and offset by half of a teeth pitch. Research included the crushing of sandstone in an electrically powered jaw crusher. The aim of the research was to establish the benefits which might be achieved by using profiled plates to crush the raw material. The results of this theoretical analysis indicated that changing the shape of the working surfaces could significantly increase the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy płyt kruszących: szczęka stała i ruchoma o powierzchni gładkiej, szczęka stała i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szczęki z karbami trójkątnym. Analizowano dwa sposoby umieszczenia karbów względem siebie na płycie stałej i ruchomej: 1) współosiowo, 2) zęby przesunięte o pół podziałki. Badania obejmowały rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szczękowej o napędzie elektrycznym. Celem badań było uzasadnienie uzbrajania kruszarki szczękowej w profilowane płyty drobiące. Wyniki analizy teoretycznej wskazują, że zmiany kształtu powierzchni roboczych szczęk powinny istotnie wpływać na efektywność procesu.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące badań nad kształtem nowej płyty rozdrabniającej przeznaczonej dla kruszarek szczękowych. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ośmiu zestawów płyt. Proces kruszenia przeprowadzono na trzech skałach krajowych: wapieniu Morawica, piaskowcu Mucharz, granicie Strzegom. Prezentowane wyniki badań udowodniły, że siły kruszenia są zdecydowanie mniejsze dla nowych płyt o zmiennej podziałce i wysokości karbów (zębów).
EN
The paper reports results of investigations on shape of new crushing plates designed for jaw crushers. Eight plate sets were used to test three domestic rocks: Morawica limestone, Mucharz sandstone and Strzegom granite. It was proved, in the course of the experiments that crushing forces decreased significantly for new plates profiled with variable pitch and height of notches.
6
Content available remote On Verification of Certain Machine Crushing Processes
EN
The paper addresses to verification of certain models of crushing processes. In particular, the layer, sphere and modified sphere models will be considered. The main subject of the verification was focused at comparison of the theoretical predictions of the loads occurring in the working chamber of a jaw crusher during crushing process against the actual loads obtained in laboratory model tests carried out for double-toggle jaw crusher. Some of the discussed models provide for approximate estimations of maximum and average loads.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu sił kruszenia w przestrzeni roboczej kruszarki modelowej Blake'a. Głównym celem pracy było ustalenie funkcji aproksymującej dane doświadczalne. Eksperymenty przeprowadzono na skale krajowej - marmur średniokrystaliczny "Biała Marianna". Uzyskane wyniki badań mogą służyć do projektowania nowych szczęk kruszarki.
EN
The article presents the results of investigations concerning the crushing forces distributions in working space of the double toggle jaw crusher. The prime aim of this paper is to approximate the experimental results by using smooth functions. These investigations were addressed to brittle materials and conducted marble ,,BM". The obtained results may be used to support design proceeds of working elements of jaw crushers.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zastosowania metody elementów skończonych (MES) w określaniu obciążeń granicznych. Zagadnienie to można rozwiązywać metodami teorii stanów granicznych, ale w bardziej złożonych zagadnieniach brzegowych (np. obciążenie bloku grupą trzech, czterech stempli) trudno o uzyskanie rozwiązań ścisłych. Zastosowanie MES przy przyjęciu modelu ciała sprężysto-plastycznego i różnych warunków stanu granicznego wydaje się bardziej uzasadnione, tym bardziej, że oprócz obciążeń granicznych można również określić pracę kruszenia. Wniosek taki potwierdzają wstępne badania doświadczalne.
EN
The paper addresses to adaptation of finite element method (FEM) to define limit loads occurring in rock crushing processes. Using limit analysis can solve the problem. However, the closed form solution of the complex boundary problems (rock cutting by group of three or four punches) is difficult to obtain. The application of the FEM, for elastic-plastic material model together with various limit conditions, presents encouraging results, especially if limit loads and crushing energy are concerned, and appears to be approved in experimental studies.
9
Content available Safeguarding Crushing Points by Limitation of Forces
EN
Limitation of forces can be a simple measure to safeguard crushing points at doors, machines, and vehicles. In this connection different standards define a threshold force value of 150 N. This widely accepted value refers to static forces that arise from impact on a person are frequently ignored, although they are generally higher than the static forces. The article describes an instrument for the measurement of static and dynamic crushing forces. This instrument has a stiffness that approximates the average stiffness of human fingers as one of the most at-risk parts of the human body with regard to crushing injuries. Sensory tests were carried out to define dynamic forces considered admissible at crushing points.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.