Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the major problems of transport systems is the movement organization without catastrophes. It is particularly important for the rolling stock of the river fleet. In this paper, the authors propose the evaluation method of the technical condition of inland waterway vessels on the statistics of accidents and disasters of previous navigation. The method is based on the statistics for the “small samples”.
PL
W ostatnim czasie w dziedzinie transportu pojawiło się pilne zadanie sprowadzenia do minimum występowania wypadków i katastrof, których przyczyną są awarie elementów funkcjonalnych. Obecnie jeszcze nie sformułowano rozwiniętej teorii rozwiązania takich zadań. Autorzy proponują sposób rozwiązania postawionego zadania na podstawie metodologii statystyki ekstremalnej i zasady informacyjnej Jaynes’a. Przedstawiony w artykule przykład i obliczenia dowodzą takiej możliwości, do ekstremalnego poziomu statystycznego wyboru włącznie, gdy jego wielkość osiąga wielkość n = 2. Metoda pozwala realizować podjęcie decyzji według wybranych obserwacji, gdy o charakterze podziału nie wiadomo nic oprócz wartości oczekiwanej wielkości losowej.
EN
In recent years in the field of transport appeared urgent task of bringing to a minimum of accidents and disasters that are caused by failure of functional elements. Currently, not yet formulated the theory developed solutions such tasks. The authors propose a way to solve the task based on extreme statistics methodology and principles of information Janes. Presented in the article, and the calculation example shows that, in an extreme selection including a statistical level, when the volume reaches its size. The method allows to implement the decision by some observations about the nature of the distribution is not known anything but the expected value of a random size.
3
Content available remote Forecasting of safety transport by extreme statistics
EN
Recently, the transport problem is acute to minimize accidents and disasters, caused by the failure of the functional elements. Today it is still not a fully developed theory of the solution of such problems. The authors propose an approach to perform this task, based on the methodology of extreme statistics and information Janes principle. Example given in the article and the calculations prove this possibility, up to an extreme level of statistical sampling, when it reaches capacity. The method allows for a decision on a sample survey, when the nature of the distribution is not known anything other than the expectation of a random variable.
PL
W ostatnim czasie w dziedzinie transportu pojawiło się pilne zadanie sprowadzenia do minimum występowania wypadków i katastrof, których przyczyną są awarie elementów funkcjonalnych. Obecnie jeszcze nie sformułowano rozwiniętej teorii rozwiązania takich zadań. Autorzy proponują sposób rozwiązania postawionego zadania na podstawie metodologii statystyki ekstremalnej i zasady informacyjnej Jaynesa. Przedstawiony w artykule przykład i obliczenia dowodzą takiej możliwości, do ekstremalnego poziomu statystycznego wyboru włącznie. Metoda pozwala realizować podjęcie decyzji według wybranych obserwacji, gdy o charakterze podziału nie wiadomo nic oprócz wartości oczekiwanej wielkości losowej.
4
PL
W artykule został przedstawiony, oparty na prognozie, model oceny informacji przy podejmowaniu decyzji w zarządzaniu systemem transportowym. Wskazano, że zadanie określenia głębi retrospekcji, opartej na prognozie wstępnej z uwzględnieniem starzenia się informacji, może być w pełni rozwiązane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod statystyki matematycznej.
EN
The paper presents a predictive model for evaluating information in making decisions on management of the transport system. It is shown that the problem of determining the depth forecast’s flashbacks to the aging information can be adequately solved by traditional methods of mathematical statistics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.