Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Usługi logistyczne w jachtingu
PL
Jachting jako rodzaj turystyki wodnej i element aktywności człowieka charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Potwierdza to wzrost liczby uprawiających jachting oraz obiektów przeznaczonych do obsługi jachtów na lądzie. Nabiera on szczególnego znaczenia w gospodarce krajów i regionów, których naturalne uwarunkowania geograficzne są szczególnie sprzyjające dla uprawiania tej formy turystyki. Dla takich obszarów turystyka wodna jest jednym z kluczowych elementów rozwoju regionów. Regiony, te mając świadomość dobrodziejstw natury, postawiły na rozwój gospodarki morskiej lub śródlądowej poszukując coraz to nowych kierunków działania. Jednym z nich, poza typową działalnością morską, jest właśnie turystyka wodna. Rozumiana jako nie tylko system zorganizowanych przez określony podmiot stałych morskich połączeń i rejsów wycieczkowych, ale również jako indywidualne podróże jachtowe po wodach morskich i śródlądowych. Niezależnie od formy tej turystyki, każda z nich wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza usługowego na lądzie przez porty jachtowe. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki jachtingu i jego znaczenia w rozwoju turystyki wodnej, ze szczególnym wskazaniem na usługi logistyczne jako podstawowe czynniki warunkujące sprawną obsługę turystów-żeglarzy w portach jachtowych.
EN
Modern yachting is seen as a kind of water sport. Its history is many centuries old and gluted with numerous accents of trade war. Currently, yachting is a form of human activity, often associated with sport and recreation. We can observe a dynamic development of marine, coastal and inland tourism. This fact increases the demand for traditional port services (parking and other services).However, in times of market which is strictly customer-oriented, the realization of many tasks at marinas is designed to satisfy the needs and expectations of vessels and people call at there. The result is that customer service quality is assessed in terms of several groups of services that together form a set of services providing full support for vessels and sailors. However, the most interesting are those groups of services, which clearly affect on customer service quality and marinas operation and determine the appropriate standard of sailors and travelers visits in port. Among these groups are both logistical services of a fundamental nature as well as additional services. The second group prepare an appropriate amount of hotel rooms, dining, shopping, entertainment, etc. It should be noted that everything generate a need to develop a logistics system for vessels and their crews and all entities and individuals acting in the marina. The paper will approach approximate ranges of task for specific groups of logistics services and their impact on the functioning of the marina combined with residential buildings such as pavilions and others. The levels of inflirtation of these services and the ground of their integration will be also pointed.
2
Content available remote Środowiskowe aspekty wzrostu dostępności Portu Szczecin drogą morską
EN
Conducting business in the areas of Natura 2000 need special care. Deepening the lane Szczecin – Swinoujscie, which connect Szczecin port and the Baltic Sea, is a form of infringement to the natural environment of these areas. Deepening and increasing with increasing lane depth - maintenance work, have made changes to the landscape of Szczecin Lagoon and biotopes. It also causes difficulties in the practice of individual and collective water tourism.
3
Content available remote Racjonalizacja wodnych przewozów pasażerskich w relacji Szczecin, Świnoujście
PL
[...]Utrzymanie mobilności, czyli swobodnego przemieszczania się do różnych miejsc we wszystkich okresach życia, jest decydującym elementem niezależności człowieka 1. W utrzymaniu tej niezależności istotną rolę odgrywają przewozy pasażerskie, tj. przemieszczanie się osób (pasażerów) przy pomocy publicznych środków transportu. W ramach przewozów pasażerskich wykorzystywane są środki należące do różnych gałęzi transportu, np. samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego. Stopień wykorzystania środków transportu zależy między innymi od potrzeb przewozowych.[...]
EN
Passenger transport which satisfi es the transport demand between Szczecin and Świnoujście is currently realised with the use of land and water means of transport. Using land transport, the route from Szczecin to Świnoujście can be travelled via PKS bus, van or train. It results from an analysis of the course of the route and the operating parameters of the above mentioned means of transport that we can travel from Szczecin to Świnoujście the fastest by van (90 min) and the slowest by a regular PKS bus (150 min). A regular train, at a regular speed of 58 km/h, will cover this route in 120 min. With respect to the frequency of connections, the van is preferable (15 connections daily) and with respect to passenger capacity, the train (120 seats). The price of regular transport via land transport means is uniform and is 15 PLN. With comparable travel parameters (speed), the price of transport services for water transport means is several times higher (50 PLN), but the time of reaching the destination is the shortest (75 min). At present, on the Szczecin-Świnoujście route, in water transport, a hydrofoil is utilised, the name of which is Bosman Express. The operation of this hydrofoil requires favourable atmospheric conditions. The innovation suggestions refer to the replacement of the currently used hydrofoil with a unit from the so-called high-speed ships, such as a catamaran or a semi-submerged ship (SWATH). Both ship types are displacement and fast units (up to 74 km/h), and their operation is not dependent on good atmospheric conditions. Due to their short time of transport and the attractiveness of the transport route from Szczecin to Świnoujście, passenger transport with new, fast units with high seaworthiness, they may be preferred, fi rst of all, for the satisfaction of facultative transport needs.
EN
The work presents an innovative solution of integrated load units transport with the use of inland waterways. The proposed concept of transport system utilizes river barges with construction allowing their positioning in relation to loading dock. Such solution creates a possibility to conduct transshipment works at high fluctuation of water levels, and leads to shortening the transshipment cycle using typical loading devices.
PL
W pracy przedstawiono innowacyjne rozwiązanie transportu zintegrowanych jednostek ładunkowych z wykorzystaniem śródlądowych dróg wodnych. W proponowanej koncepcji systemu transportowego wykorzystuje się barki rzeczne o konstrukcji umożliwiającej ich pozycjonowanie względem nabrzeża przeładunkowego. Takie rozwiązanie stwarza możliwość prowadzenia prac przeładunkowych przy dużych wahaniach stanów wody oraz prowadzi do skrócenia cyklu przeładunkowego przy wykorzystaniu typowych urządzeń załadowczych.
5
Content available Szybkie towarowe statki śródlądowe
PL
Zawarto propozycje kryteriów projektowych i kryteriów wyboru szybkich towarowych statków śródlądowych to jest, pływających z prędkością nadkrytyczną na określonej głębokości tranzytowej drogi wodnej. Uzasadnione techniczno-ekonomicznie rozwiązania mogą stanowić alternatywę dla rozwoju środków transportu i intensyfikacji usług śródlądowego transportu wodnego, szczególnie w odniesieniu do ładunków drobnicowych.
EN
The paper contains propositions of design and decisive criteria to be applied for selection of the fast cargo inland ships, i.e. operating at supercritical speed on determined transition depth of water way. Well-founded solutions (technical-economical) may become an alternative for transportation means development and intensification of inland waterway transportation service, particularly related to general cargoes.
EN
The development of sustainable transportation means and systems is one of the European policies. Different criteria are taken into consideration to find an optimum solution when urban transport is investigated - in both traditional and innovative technical solutions. In the paper an alternative proposal to inland systems is proposed and the concept of design solutions is presented as well. The proposal is addressed partly to the local waterways in Szczecin and western Pomerania region and is based on a sustainable passenger traffic analysis. It may also be interesting for application in the conditions of other cities and regions - Wroclaw, Dresden and Praha.
PL
Rozwój środków i systemów transportu zrównoważonego stał się jedną z naczelnych dyrektyw Unii Europejskiej. Badania nad środkami transportu miejskiego, w dwóch aspektach - tradycyjnym i innowacyjnym, wymagają wzięcia pod uwagę wielu różnych kryteriów i poszukiwania optymalnego rozwiązania. W publikacji przedstawiono propozycję alternatywnego wykorzystania dróg śródlądowych w celach transportu miejskiego. Zaproponowano wstępną koncepcję rozwiązania projektowego. Rozwiązanie przystosowane jest do warunków panujących na lokalnych drogach wodnych Szczecina i rejonu Pomorza Zachodniego i spełnia warunki uzyskane z analizy zrównoważonego transportu pasażerskiego. Rozwiązanie to może stanowoć ciekawą alternatywę również dla innych miast - Wrocławia, Drezna i Pragi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.