Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomiczny rozsył energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Optimal economic dispatch of smart grid system
EN
In this paper, we present the optimal economic dispatch (ED) strategy based on smart grid systems. We determine in this paper the minimum powers to be generated to satisfy a given load. Calculating minimum power amounts to calculating the minimum cost of electricity supplied to the consumer. The problem treated is an optimization problem with complex equality and inequality constraints requiring the use of an optimization method to solve it. We have considered the system in its steady state conditions.
PL
W niniejszym artykule przedstawiamy optymalną strategię ekonomicznej wysyłki (ED) opartą na systemach inteligentnych sieci. W tym artykule określamy minimalne moce, które mają być wygenerowane w celu zaspokojenia danego obciążenia. Obliczenie mocy minimalnej sprowadza się do obliczenia minimalnego kosztu energii elektrycznej dostarczonej do odbiorcy. Rozpatrywany problem to problem optymalizacji ze złożonymi ograniczeniami równości i nierówności, wymagający zastosowania metody optymalizacji do jego rozwiązania. Rozważaliśmy system w warunkach stanu ustalonego.
EN
These Artificial bee colony (ABC) algorithm is one of the most recent nature-inspired based algorithms, which has been shown to be competitive to other population-based algorithms. However, there is still an insufficiency in ABC regarding its solution search equation, which is good at exploration but poor at exploitation. In this paper, which combines the ABC algorithm and predator-prey (PP) methodology, the PP procedure was incorporated into the ABC algorithm to enhance the process of exploitation. Application of ABC algorithm combined with PP is based on mathematical modelling to solve Economic Dispatch (ED) problems. This combination is tested on 6-Units system. Simulation results are compared with those of other studies reported in the literature, and the comparative results demonstrate our proposed method is more feasible and effective. This method can be deemed to be a promising alternative for solving the (ED) problems in real systems.
PL
Algorytm sztucznej kolonii pszczół (ABC) jest jednym z najnowszych algorytmów inspirowanych naturą, który, jak wykazano, jest konkurencyjny w stosunku do innych algorytmów populacyjnych. Jednak w ABC nadal brakuje równania wyszukiwania rozwiązań, które jest dobre w eksploracji, ale słabe w eksploatacji. W tym artykule, który łączy algorytm ABC i metodologię drapieżnik-ofiara (PP), procedura PP została włączona do algorytmu ABC w celu usprawnienia procesu eksploatacji. Zastosowanie algorytmu ABC w połączeniu z PP opiera się na modelowaniu matematycznym do rozwiązywania problemów Ekonomicznej Dyspozycji (ED). Ta kombinacja jest testowana w systemie 6-jednostkowym. Wyniki symulacji są porównywane z wynikami innych badań opisanych w literaturze, a wyniki porównawcze pokazują, że proponowana przez nas metoda jest bardziej wykonalna i skuteczna. Metoda ta może być uznana za obiecującą alternatywę rozwiązywania problemów (ED) w rzeczywistych systemach.
3
Content available remote Multi-objective ant lion optimizer for solving environmental/economic dispatch
EN
In this paper, a new meta-heuristic algorithm, called multi-objective ant lion optimizer (MOALO) is presented to solve environmental economic dispatch (EED) problem considering transmission losses. MOALO is inspired by the hunting mechanism of ant lions in nature. It has fast convergence speed due to the use of roulette wheel selection technique. The effectiveness of the proposed algorithm has been tested on the standard IEEE 30-bus test system and the results were compared with other methods reported in recent literature. The simulation results show that the proposed algorithm outperforms previous optimization methods.
PL
Przedstawiono nowy meta-heurystyczny algorytm MOALO do rozwiązywania problemu ekonomicznego rozsyłu energii z uwzględnieniem warunków środowiskowych. Algorytm jest inspirowany mechanizmem polowania. Daje on szybkie rozwiązanie z wykorzystaniem zasady koła w ruletce. Algorytm sprawdzono wykorzystując system testowy IEEE-30-bus.
EN
The most important contribution of this article is the use of four metaheuristic approaches to tackle the problem of economic dispatching, with the goal to study the influence of the injection of a renewable energy source on the electricity cost in the Algerian network, and minimizing the production cost of electrical energy while accounting for transmission losses. A Genetic Algorithm (GA) (a real coding) and Egyptian Vulture Optimization Algorithm (EVOA), as well as two hybridizations between the metaheuristics: Classic and Modern hybridization (C.H.GA-EVOA, M.H.GA-EVOA), are presented in this work. These techniques are used to address optimization difficulties of two Algerian electricity networks. The first has three system units, whereas the second has fifteen system units. The second electricity network is connected to a solar energy source. The findings obtained are compared with other techniques to validate the high performance of the suggested methods for addressing the economic dispatch issue. This study demonstrates that EVOA and C.H.GA-EVOA provide trustworthy results, and that M.H.GA-EVOA surpasses them.
EN
This paper proposes simulated annealing (SA) algorithm to solve the bid based dynamic economic dispatch (BBDED) problem with wind energy integration to study the performance and the economic benefit of wind energy integration in a deregulated electricity market. The proposed method is tested for convergence, robustness, and efficiency applied on a 10-unit test system with 12-period load demand. The results obtained are compared with other relevant methods, considering different constraints like power balance, generation limits, and ramp rate limits.
PL
Zaproponowano algorytm symulowanego wyżarzania problemu bazującego na ofercie ekonomicznego rozsyłu energii. Rozważano przypadek dołączonej do systemu energii wiatrowej i nieregulowanego rynku energii. Analizowano niezawodność i skuteczność na przykładzie systemu z 10 jednostkami.
EN
New optimization algorithms for solving the economic dispatch problem are presented. The constraints of economic dispatch consist of power balance, generator rating, load demand, and transmission loss. In the proposed algorithms, a lambda iteration method is used to find the initial values for the meta-heuristic methods: BCO, PSO, and GA. This process results in the solution boundary being reduced. To verify the effectiveness of the proposed algorithm, two case studies with three and six generators were tested. The simulation results showed that the proposed algorithms can provide better solutions than the others in terms of convergence rate and generation outputs.
PL
Przedstawiono nową technikę optymalizacji umożliwiająca zwiększenie skuteczności ekonomicznego rozsyłu energii. Uwzględnia on równowagę mocy, ocenę generatora, wymagane obciążenia oraz straty przesyłania. Proponowana metoda jest hybrydową iteracją lambda oraz metodą meta-heurystyczną wykorzystującą algorytmy genetyczne. Przetestowano dwa przypadki układu z trzema i sześcioma generatorami.
7
Content available remote A novel method for electricity price determination in deregulated markets
EN
The aim of the Dynamic Economic Emissions Dispatch (DEED) is to determine the optimal output of committed generating units whilst minimizing the units’ fuel costs and emissions without violating practical power system operational constraints. In a deregulated market environment, the objective changes from solely minimizing fuel costs and emissions to include the maximization of the Independent System Operator’s (ISO) profit. This formulation is known as the Profit Based Dynamic Economic Emissions Dispatch (PBDEED). In this paper, the PBDEED problem is investigated for the Nigerian electricity market which is a recently liberalised market. The model is solved in the Advanced Interactive Multidimensional Modelling System (AIMMS) environment using the price penalty factor approach and a comparison is made with the weighted sum approach. Obtained results indicate the suitability of our developed model.
PL
Celem artykułu jest określenie optymalnego wyjścia powiązanych jednostek generatorów przy minimalizacji kosztów paliwa i emisji zanieczyszczeń bez wymuszania zmian w system,ie energetycznym. Przedstawiono problem PBDEED (Bazujący na zysku dynamiczny rozsył energii uwzględniający emisję zanieczyszczeń).
EN
This research aimed to solve an economic dispatch problem with prohibited operating zones using a hybrid method combining lambda iteration and bee colony optimization with smooth cost function characteristics. The constraints of economic dispatch consisted of load demand, transmission loss, ramp rate limits and prohibited operating zones. To verify the performance of the proposed algorithm, it was operated using a simulation of the MATLAB program and tested with two case studies with certain operating zones involving either three or six generators. The study found that the proposed method could provide better solutions than the others that were tested in terms of a quality solution, and computational and convergence efficiently. It can be concluded that the proposed method was effective in solving the issue of economic dispatch.
PL
W aertykule przedstawiono algorytmy umożliwiające optymalizację ekonomicznego rozsyłu energii. Uwzględniono wzbronione zkakresy mocy wyjściowej.
EN
The industrialization and the growth of the population are the first factors for which the consumption of electrical energy increases regularly, which implies an increase of the cost and a degradation of the natural environment, so we need to solve the technical and economic dispatching problems. This paper presents, for the first time, the basis of EVOA approach in economic dispatching problems (EDP).,This approach is proposed to solve the non-convex and non-continuous EDP., The effectiveness of the proposed method is examined and validated by carrying out extensive test systems using three, six and fifteen generating units. Numerical results show that the EVOA method has a good convergence property, The result shows that the proposed method can reliably handle complex objective optimization problems in strong and effective way the generation costs tested by the EVOA method are lower than other optimization algorithms reported in literature.
PL
W artykule zaprezentowano podstawy metody EVOA zastosowanej do rozwiązania problemu ekonomicznego rozsyłu energii EDP. Metoda stosowana jest do rozwiązania problemu nieciągłego EDP. Sprawdzono ją dla układów 3, 6 I 15 generatorów.
EN
This paper presents an improved local search method using bee colony optimization (ILS-BCO) to solve an economic dispatch (ED) problem with smooth cost function characteristic. The proposed ILS-BCO algorithm is an integration of lambda iteration and bee colony optimization (CLI-BCO) combined with golden section search and bee colony optimization (CGS-BCO). To show its effectiveness, the ILS-BCO was applied to test two systems consisting of either 6 or 15 power generating units. Results confirm that the proposed ILS-BCO approach is capable of obtaining rapid convergence and a high quality solution efficiently.
PL
W artykule zaproponowano metodę rozwoiązywania problemu ekonomicznego rozsyłu energii z uwzględnieniem kosztów. Wykorzystano metodę optymalizacji opartą na algorytmach rojowych. Metodę przetestowano na dwóch systemach złożonych z 6 lub 15 jednostek generatorów.
11
Content available remote Estimation of recovery cost with TCSC in dynamic economic dispatch
EN
In this paper, Dynamic Economic Dispatch (DED) problem incorporating TCSC is solved using ABC algorithm. The percentage of cost recovered with the installation if TCSC is estimated. Here dispatch is carried out for a time horizon of 24 hours by considering the ramp up/down constraints along with the prevailing constraints. The percentage gain obtained with TCSC is demonstrated with respected to Equated Monthly Instalment (EMI) paid on the installation cost. The proposed methodology is tested and validated on South Indian 86 bus utility and an IEEE 118 bus test system.
PL
W artykule rozwiązywany jest problem Ekonomicznego Rozsyłu Energii DED w układzie z tyrystorowo sterowanymi kompensatorami TCSC. Oceniany jest procentowy koszt instalacji TCSC a następnie koszt rozsyłu energii w ciągu 24 godzin przy schodkowych zmianach wymuszeń. System przetestowano w układzie IEEE 118 w Południowych Indiach.
12
Content available remote Genetic Algorithm-Particle Swarm Optimization (GA-PSO) for Economic Load Dispatch
EN
This paper presents a method for Economic Load Dispatch (ELD). Economic dispatch problem is basically an optimization problem where objective function may be highly nonlinear, non-convex, and no differentiable and may have multiple local minima. Therefore classical optimization methods may be trapped to any local minima and may not be able to reach the global minima. The solution to this problem was presented by the application of heuristics methods such as genetic algorithms unfortunately the long execution time and non-guaranteed in convergence to the global optimal solution contribute the main disadvantages of GAs. In this paper provides a solution to this problem through a hybrid method Genetic algorithm - Particle Swarm Optimization (GA-PSO).
PL
Problem ekonomicznego rozsyłu energii ELD jest trudny do optymalizacji. Jedną z metod jest zastosowanie algorytmu genetycznego. Niestety algorytm ten jest czasochłonny i nie zawsze gwarantujący optymalne rozwiązanie. W pracy zaproponowano hybrydową metodę złożona z algorytmu genetycznego i algorytmu mrówkowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.