Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IFRS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study examined the efficiency of banks Nigerian using financial ratios in pre and post IFRS regime. Specifically, the study was conducted through comparison of the ratios that were computed from IFRS- financial statements based and Nigerian GAAP-based financial reports of ten (10) commercial banks quoted on the floor of the Nigerian Stock Exchange as at 2015 (before IFRS commencement and after). Three financial ratios were selected from each of the four major categories; profitability, liquidity, leverage and investment. The paired sample t-test and Mann-Whitney test were employed in testing whether significant differences exist between the pair of ratios after the normality test has been ascertained by the Jarque-Berra tests through descriptive statistics. In all, the result shows major difference between profitability, liquidity, leverage and investment ratios of the sampled firms before and after IFRS adoption at 5% level. It is was recommended that longer years in the post-IFRS adoption period are required to ascertain IFRS benefits to Nigerian firms, in relation to financial ratios.
2
Content available remote International Financial Reporting Standards (IFRS) in trading companies
EN
The features of financial and economic activities of commercial enterprises and problems of implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) are considered. The modern vision of the problems and prospects of commercial enterprises activity make it possible to efficiently organize their activity. Timely implementation of IFRS ensures the right choice of their development direction.
PL
W artykule omówiono cechy działalności finansowej i gospodarczej przedsiębiorstw handlowych i problemy wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Nowoczesna wizja problemów i perspektyw działalności przedsiębiorstw handlowych pozwala efektywnie zarządzać nimi. Terminowe wdrożenie MSSF zapewnia właściwy wybór kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.
3
Content available Historic cost versus fair value
EN
The value of accounting registering based upon historic cost is a sure and checkable value, written in a document that certifies a property right upon a certain good, a debt right or a debt. Historic costs' evaluation consists in registering goods in-comings into the company's patrimony at their buying cost, namely their historic cost, with no further modification although the real value changes. Fair value is the foundation of IFRS referential which displays basic principles, largely inspired by US GAAP, although they are not mentioned by them. Fair value evaluation is opposed to the principle of prudence, one of the main principles of French accounting law (also taken over by Romanian accounting standards) owing to which only possible losses are registered while potential profits are ignored. The issues that occur refer to the impact of the evaluation according to the fair value upon the accounting data of the company, namely upon the balance sheet and the results account drawn out on the basis of the fair value registrations. At the same time, the evaluation according to the fair value has determined a new foundation in displaying a company's performance. This issue determines the following question: "Which is closer to the truth and more credible? A result calculated according to the fair value or one which is founded upon historic cost?".
PL
Wartość ewidencji księgowej oparta o koszt historyczny jest z pewnością wartością sprawdzalną, zapisaną w dokumencie, który poświadcza prawo własności do określonych dóbr, prawo do długu i dług. Ocena kosztu historycznego polega na ewidencji dóbr wchodzących w skład dziedzictwa przedsiębiorstwa po kosztach zakupu, mianowicie ich koszt historyczny bez dalszych modyfikacji, mimo że wartość rzeczywista zmienia się. Realna wartość rynkowa jest podstawą odniesienia IFRS, który przedstawia podstawowe zasady, szeroko proponowane przez US GAAP, chociaż nie są przez nich wspominane. Realna wartość rynkowa jest w opozycji do zasady przezorności, jednej z głównych zasad francuskiego prawa księgowego (przejętego także przez rumuńskie standard księgowe), zgodnie z którą tylko możliwe straty są ewidencjonowane podczas gdy potencjalne zyski są ignorowane. Podjęte zagadnienie odnosi się do wpływu oceny zgodnie z realną wartością rynkową na podstawie danych księgowych przedsiębiorstwa, mianowicie na podstawie bilansu i wyników księgowych otrzymanych na podstawie ewidencji realnej wartości rynkowej. Jednoczśnie, ocena na podstawie realnej wartości rynkowej określiła nowe podstawy w prezentacji wydajności przedsiębiorstwa. Zagadnienie warunkuje następujące pytanie: Które jest bliżej prawdy i bardziej wiarygodne? Wynik obliczony zgodnie z realną wartością rynkową czy ten oparty na koszcie historycznym?.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.