Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytm rojowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu była analiza wielokryterialnego podejścia do planowania sieci łączności bezprzewodowej WLAN (Wireless Local Area Network) IEEE 802.11b/g z wykorzystaniem wybranych rojowych algorytmów optymalizacji. W procesie poszukiwania ekstremów wybranych dwóch i więcej funkcji kryterialnych zastosowano dwa algorytmy rojowe: kukułki MOCS (Multi Objective Cuckoo Search) oraz optymalizacji rojem cząstek MOPSO (Multi Objective Particle Swarm Optimisation). Dodatkowo, zaproponowano wykorzystanie oceny globalnej uzyskanych rozwiązań z zastosowaniem Metody Unitaryzacji Zerowanej MUZ.
EN
The aim of the article is analyze the multicriteria approach to IEEE 802.11b/g wireless LAN planning using selected swarm optimization methods. For this purpose, in the search extremes for two and three objective functions that applied two swarm algorithms: MOCS and MOPSO. In addition, it was proposed to perform a global assessment of solutions using the zero unitarisation method MUZ, the best results were furtheranalysed with performance metric (PM).
EN
This paper presents an improved local search method using bee colony optimization (ILS-BCO) to solve an economic dispatch (ED) problem with smooth cost function characteristic. The proposed ILS-BCO algorithm is an integration of lambda iteration and bee colony optimization (CLI-BCO) combined with golden section search and bee colony optimization (CGS-BCO). To show its effectiveness, the ILS-BCO was applied to test two systems consisting of either 6 or 15 power generating units. Results confirm that the proposed ILS-BCO approach is capable of obtaining rapid convergence and a high quality solution efficiently.
PL
W artykule zaproponowano metodę rozwoiązywania problemu ekonomicznego rozsyłu energii z uwzględnieniem kosztów. Wykorzystano metodę optymalizacji opartą na algorytmach rojowych. Metodę przetestowano na dwóch systemach złożonych z 6 lub 15 jednostek generatorów.
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie i porównanie rojowych metod optymalizacji w zadaniu planowania wewnątrzbudynkowej sieci łączności bezprzewodowej (WLAN). W tym celu, w procesie poszukiwania ekstremum funkcji kryterialnej, która jest wskaźnikiem optymalizacyjnych, zastosowano sześć algorytmów rojowych: sztucznej kolonii pszczół, nietoperza, pszczeli, kukułki, świetlika, optymalizacji rojem cząstek (ptasi).
EN
The aim of this article is to examine and compare swarm optimization methods in the task of planning indoor wireless networks (WLAN). For this purpose, in the process of searching for the extremum of the criterion function, which is an optimization indicator, six swarm algorithms were used: artificial bees colony, bat, bee, cuckoo, firefly, particle swarm (bird).
PL
Na podstawie pomiarów prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC) można określać właściwości materiałów elektrotechnicznych. Złożone spektrum prądu depolaryzacji czyni analizę trudną ze względu na konieczność separacji nakładających się zjawisk relaksacyjnych. Parametry poszczególnych procesów można wyznaczyć stosując metody inteligencji obliczeniowej. W pracy przedstawiono algorytmy ewolucyjne i rojowe jako efektywne metody analizy złożonych widm TSDC.
EN
Based on TSDC analysis it's possible to determine the properties of electrotechnical materials. The complex spectrum of depolarization current makes this analysis difficult, considering the necessity of separating the overlapping relaxation sets. The parameters of individual processes can be determined by using computational intelligence methods. In this thesis, evolutionary algorithms and particle swarm algorithms are proposed as effective methods of analyzing complex TSDC spectrums.
EN
This paper presents a constrained Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm for mobile robot path planning with obstacle avoidance. The optimization problem is analyzed in static and dynamic environments. A smooth path based on cubic splines is generated by the interpolation of optimization solution; the fitness function takes into consideration the path length and obstaclegenerated repulsive zones. World data transformation is introduced to reduce the optimization algorithm computational complexity. Different scenarios are used to test the algorithm in simulation and real-world experiments. In the latter case, a virtual robot following concept is exploited as part of the control strategy. The path generated by the algorithm is presented in results along with its execution by the mobile robot.
PL
W artykule przedstawiono algorytm rojowy z ograniczeniami realizujący planowanie bezkolizyjnej ścieżki ruchu robota mobilnego. Problem optymalizacyjny został przeanalizowany dla środowiska statycznego i dynamicznego. Do stworzenia gładkiej ścieżki ruchu wykorzystano interpolację rozwiązania optymalizacji przy użyciu sześciennych funkcji sklejanych. Funkcja kosztu uwzględnia długość ścieżki ruchu oraz penalizację za naruszenie przestrzeni przeszkód. Wprowadzono transformację świata w celu redukcji złożoności obliczeniowej algorytmu optymalizacji. Przeprowadzono zróżnicowane scenariusze badawcze testujące algorytm w eksperymentach symulacyjnych i rzeczywistych. W przypadku tych ostatnich wykorzystano ideę podążania za wirtualnym robotem. Zaprezentowano wyniki obrazujące wygenerowaną ścieżkę ruchu oraz ocenę jej realizacji przez robota mobilnego.
EN
This paper proposes a novel approach based on swarm intelligence and foraging behavior of Escherichia coli Bacteria in the human intestine for enhancing neutron radiography projections blurred during acquisition by the high neutron flux and noise contaminated due to Gamma radiations. This approach uses the total variation (TV) optimization to solve an ill-posed problem. We consider a regularization operator for smoothing task. In comparison with other efficient methods, the proposed Algorithm can be suitable for image enhancement and noise removal.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystaniu algorytmu rojowego bazującego na zachowaniu bakterii E.coli do poprawy jakości projekcji radiograficznej. W porównaniu z innymi algorytmami ta metoda charakteryzuje się dobrą możliwością poprawy jakości obrazu i usuwania szumu.
EN
Harmonic Elimination Strategy (HES) has been a widely researched alternative to traditional PWM techniques. This paper presents the harmonic elimination strategy of a Uniform Step Asymmetrical Multilevel Inverter (USAMI) using Particle Swarm Optimization (PSO) which eliminates specified higher order harmonics while maintaining the required fundamental voltage. This method can be applied to USAMI with any number of levels. As an example, in this paper a seven-level USAMI is considered and the optimum switching angles are calculated to eliminate the fifth and seventh harmonics. The HES-PSO approach is compared to the well-known Sinusoidal Pulse-Width Modulation (SPWM) strategy. Simulation results demonstrate the better performances and technical advantages of the HES-PSO controller in feeding an asynchronous machine. Indeed, the harmonic distortions are efficiently cancelled providing thus an optimized control signal for the asynchronous machine. Moreover, the technique presented here substantially reduces the torque undulations.
PL
W artykule zaprezentowano strategię eliminacji harmonicznych HES w przekształtniku wielopoziomowym asymetrycznym USAMI. Wykorzystano metodę algorytmów rojowych i porównano tę metodę z klasyczną metoda PWM.
EN
Hybrid flow shop (HFS) scheduling problem is a kind of scheduling consisted of a series of stages, in which there exist more than one parallel machine. In this paper, we propose a meta-heuristics using a version of cooperative multi-swarm PSO algorithm for the HFS with minimum makespan objective. The main contribution of this algorithm is to import an electoral mechanism to accelerate the converging and a disturbance approach to help escape from local optima. Finally, experiments show that the algorithm outperforms all the compared in the HFS problem.
PL
W artykule zaproponowano nowy rojowy algorytm do rozwiązywania problemu w harmonogramie dostępu typu HFS. Nowy mechanizm wyboru pozwala na przyśpieszenie konwergencji.
PL
Przedstawiamy sposób adaptacji heurystycznej metody przeszukiwania PSO (ang. Particle Swarm Optimization) do znajdowania suboptymalnych pokolorowań wierzchołkowych grafów prostych. Prezentujemy sposób przeprowadzenia eksperymentów obliczeniowych oraz ich wyniki.
EN
Adaptation of the Particle Swarm Optimization method for obtaining suboptimal vertex colorings of graphs is proposed. We present details of performed computational experiments and their results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.