Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RCIED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article, the concept, design and realization of the technological demonstrator of a mobile device for generating an electromagnetic curtain (with a name AEGIS) were presented, both in the hardware and software areas. The device is designed to block the radio communication which allow detonating the Radio Controlled Improvised Explosive Devices (RCIEDs). The preliminary laboratory tests of the demonstrator for generating the jamming signal, that were presented in the paper, aimed at assessing the correctness of the device operation and verification of generated signal parameters. On the basis of the obtained results, the ability to jam the cellular systems as well as other radio devices operating in the frequency band from 400 MHz to 2700 MHz was assessed.
PL
W artykule przedstawiono założenia, projekt oraz wykonanie demonstratora technologicznego mobilnego urządzenia do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej. Urządzenie jest zaprojektowane do zablokowania łączności radiowej, za pomocą której możliwe byłoby zdetonowanie prowizorycznych ładunków wybuchowych. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom służb państwowych takich jak Straż Graniczna, czy też Policja. W artykule zarówno przedstawiono urządzenie, jak i omówiono oprogramowanie demonstratora technologicznego, dzięki któremu możliwe jest wytworzenie szerokopasmowego sygnału zagłuszającego.
EN
In the article, the key assumptions, project and technological demonstrator of a mobile device for generating an electromagnetic curtain were described. The device is designed for countering the threats of radio controlled improvised explosive devices during operational activities of public entities like Border Guard or Police. During the research a proof-of-concept demonstrator has been built, including hardware and software. This demonstrator allows to generate wideband jamming signals with protected bands to maintain own emergency communication.
EN
In the article the definition of IED has been presented as well as its classification and countering methods. The concept of AEGIS device for neutralization of RCIED has been presented. The usage possibility of AEGIS device in civilian environments has been analysed.
PL
Na wstępie artykułu podano definicję urządzeń IED, ich klasyfikację i metody przeciwdziałania. Zaprezentowano koncepcję AEGIS mającego na celu tymczasową neutralizację IED detonowanych drogą radiową. Przedstawiono możliwości stosowania AEGIS w środowisku cywilnym.
4
Content available Demonstrator technologii C-IED
PL
Artykuł przedstawia budowę i działanie opracowanego na Politechnice Gdańskiej demonstratora technologicznego systemu AEGIS, przeznaczonego do przeciwdziałania atakom z wykorzystaniem prowizorycznych urządzeń wybuchowych detonowanych drogą radiową (RCIED - Radio Controlled Improvised Explosive Devices). Przedstawiono zaimplementowaną oryginalną metodę generowania sygnału zagłuszającego o dowolnie ukształtowanym widmie częstotliwościowym, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego o numerze P.398050.
EN
The article presents a device to emitting an electromagnetic curtain to protect against IED. A technology demonstrator of AEGIS system, destined for Countering Improvised Explosives Devices has been described. The demonstrator was developed at Gdansk University of Technology. An implemented original method of generation of the jamming signal with freely shaped frequency spectrum is also presented. This method is a subject of patent application No. P.398050.
PL
W artykule przedstawiono założenia doktryny AJP-3.15, dotyczącej metod walki z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi. Scharakteryzowano zagrożenia związane z IED oraz szczegółowo omówiono sposoby ich likwidacji i minimalizacji skutków ich użycia. Na tym tle, w skrócie zaprezentowano propozycję nowego systemu ochrony obiektów mobilnych przed tego typu atakami.
EN
The article presents the assumptions of the AJP-3.15 Doctrine regarding the methods of countering improvised explosive devices. The authors of the article describe and discuss the risks of IED attacks and the ways to eliminate them and minimize the consequences of their use. They briefly present a proposal for a new system for countering IEDs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.