Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frezowanie na sucho
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
During the machining processes, heat gets generated as a result of plastic deformation of metal and friction along the tool–chip and tool–work piece interface. In materials having high thermal conductivity, like aluminium alloys, large amount of this heat is absorbed by the work piece. This results in the rise in the temperature of the work piece, which may lead to dimensional inaccuracies, surface damage and deformation. So, it is needed to control rise in the temperature of the work piece. This paper focuses on the measurement, analysis and prediction of work piece temperature rise during the dry end milling operation of Al 6063. The control factors used for experimentation were number of flutes, spindle speed, depth of cut and feed rate. The Taguchi method was employed for the planning of experimentation and L18 orthogonal array was selected. The temperature rise of the work piece was measured with the help of K-type thermocouple embedded in the work piece. Signal to noise (S/N) ratio analysis was carried out using the lower-the-better quality characteristics. Depth of cut was identified as the most significant factor affecting the work piece temperature rise, followed by spindle speed. Analysis of variance (ANOVA) was employed to find out the significant parameters affecting the work piece temperature rise. ANOVA results were found to be in line with the S/N ratio analysis. Regression analysis was used for developing empirical equation of temperature rise. The temperature rise of the work piece was calculated using the regression equation and was found to be in good agreement with the measured values. Finally, confirmation tests were carried out to verify the results obtained. From the confirmation test it was found that the Taguchi method is an effective method to determine optimised parameters for minimization of work piece temperature.
2
Content available remote Wpływ warunków chłodzenia na chropowatość powierzchni po frezowaniu
PL
W artykule przedstawiono badania porównawcze chropowatości powierzchni po frezowaniu – na sucho, z MQL i emulsją – stali węglowej C45 i stopu aluminium PA4, w zakresie wysokich prędkości skrawania.
EN
The article presents a comparative study of surface roughness after dry milling, with the MQL and emulsion of C45 carbon steel and aluminum alloy PA4 at high cutting speeds.
EN
Magnesium alloys are used as advanced structural materials for producing machine components for the aircraft or automotive industry. The machining of these components involves the risk of uncontrolled ignition during machining operations and production of fine-grained chip fractions causing the wear of kinematic pairs in technological machines. Given the operation of machine tools, the determination of a method for assessing risk based on determining a safe milling range and suitable operational parameters seems justified. The paper presents the results of investigations on chip fragmentation, chip mass and dimensions. Based on these parameters, we determine effective and safe regions with respect to operation of machine tools. The experiments are performed on magnesium alloy AZ91HP, one of the most widely used casting alloys.
PL
Stopy magnezu są wykorzystywane jako nowoczesne materiały konstrukcyjne na elementy maszyn wytwarzane m.in. na potrzeby przemysłu lotniczego czy motoryzacyjnego. Obróbka skrawaniem tych elementów wiąże się z ryzykiem niekontrolowanego zapłonu podczas wykonywania operacji obróbkowych oraz powstawaniem drobnoziarnistych frakcji wiórów powodujących przyspieszone zużycie węzłów kinematycznych maszyn technologicznych. Zaproponowanie oceny ryzyka związanego z wyborem zakresu, uznawanego za bezpieczny, parametrów technologicznych frezowania, wydaje się celowe ze względów eksploatacyjnych maszyn obróbkowych. W artykule przedstawiono wyniki badań fragmentacji wiórów, ich masy oraz wymiarów charakterystycznych wiórów. Istotnym wydaje się określenie (na podstawie wymienionych wskaźników) obszarów uznawanych ze efektywne a zarazem bezpieczne z punktu widzenia eksploatacji maszyn obróbkowych. Do badań wytypowano często stosowany stop magnezu, z grupy odlewniczych, AZ91HP.
EN
This article presents the state of knowledge on cutting forces during the milling of light alloys. Research results presented in the paper concern cutting forces and their amplitudes depending on the technological parameters (vc, fz, ap) with the use of two carbide milling cutters having a different cutting edge geometry (γ=5º and γ=30º). Research and analysis of cutting forces appear to be a significant factor determining chip deformation, temperature and cutting area strain, among others. Lower values of cutting force components are observed in the case of γ=30º tool processing. For the purpose of this research casting magnesium alloy AZ91HP was selected.
PL
W pracy wykonano analizę ogólnego stanu wiedzy dotyczącą sił skrawania podczas frezowania stopów lekkich. Przedstawiono wyniki pomiarów sił skrawania w zależności od zmiany określonych parametrów technologicznych (vc, fz, ap) przy zastosowaniu dwóch frezów węglikowych o zmiennej geometrii ostrza (γ=5º i γ=30º). Ustalono, że wartości sił skrawania są czynnikiem determinującym m.in. odkształcanie się wióra, temperaturę oraz odkształcenia materiału warstwy wierzchniej w strefie skrawania. Mniejsze wartości składowych sił skrawania stwierdzono dla obróbki narzędziem o kącie γ=30º. Proces obróbki prowadzono dla stopu magnezu AZ91HP.
5
Content available remote Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho
PL
Stopy magnezu są często wykorzystywane na elementy maszyn, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa branży lotniczej. Produkcja nowoczesnych elementów lotniczych związana jest z efektywną obróbką szybkościową. Wydajne frezowanie może prowadzić do zmian właściwości fizycznych warstwy wierzchniej. Głównym celem badań była analiza wpływu parametrów technologicznych frezowania na mikrotwardość.
EN
Magnesium alloys are commonly used for manufacturing various components, in particular by companies in the aerospace industry. Modern aerospace components production is largely related to efficient high-speed machining. Efficient milling can result in changing physical properties of the surface layer. The aim of the study was to analyse the correlation between technological parameters of milling operations and the surface layer microhardness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.