Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrywka drewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Forest stand decomposition of the Silesian Beskids which is followed by the tree cutting has been observed since the beginning of the 21st century. Changes in forest management due to the introduction of heavy machines for forest work mainly for skidding have been observed in the Silesian Beskids for the last decade. The paper presents results of a three-year investigation of erosion gullies forming in mountain forest after the skidding performed with use of heavy equipment. In the Wilczy Potok catchment comprising an area of above 100 ha 40 gullies were identified. The measurement of the length and depth of gullies showed that the total volume of soil and rock material removed from the catchment area due to erosion accelerated by skidding exceeded 9 000 m3. The year erosion rate for deep gullies was found to be 10%. The presented results show that necessary protective actions and preventive measures should be taken to mitigate the soil degradation processes.
PL
W ciągu ostatniej dekady, w Beskidzie Śląskim, zaobserwowano zmiany w gospodarce leśnej spowodowane wprowadzeniem ciężkiego sprzętu do prac leśnych, głównie do zrywki drewna. W artykule przedstawiono wyniki trzech lat badań rynien erozyjnych powstających w lesie górskim po zrywce wykonanej przy stosowaniu ciężkiego sprzętu. W zlewni Wilczego Potoku, o powierzchni powyżej 100 ha zinwentaryzowano 40 rynien erozyjnych. Pomiar długości i głębokości wąwozy wykazały, że całkowita objętość gleby i materiału skalnego usuniętego ze zlewni w wyniku erozji – przyspieszonej przez prace zrywkowe – wynosi ponad 9 000 m3. Roczne tempo erozji rynien zrywkowych wynosi 10%. Przedstawione wyniki pokazują, że niezbędne jest podjęcie działań ochronnych i zastosowanie środków zapobiegawczych w celu ograniczenia procesów degradacji gleby.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów maksymalnych naprężeń ścinających oraz zwięzłości podłoży leśnych, na których prowadzono zrywkę drewna w sposób wleczony, półpodwieszony i nasiębierny. Sprawdzano czy i w jaki sposób liczba przejazdów przy różnych metodach zrywki wpływają na zmiany analizowanych właściwości podłoży. Na wartości mierzonych parametrów istotnie wpływała liczba przejazdów ciągnika LKT po szlaku zrywkowym. Wykazano istotny wpływ sposobu zrywki na analizowane parametry gleby.
EN
The study presents results of the maximum shear stresses and firmness measures of the forest grounds, on which logging was carried out by means of cable logging, skidding logging and forwarding logging. The study examined whether and how the number of crossings, at various methods of logging, influences the changes of the analysed ground properties. The number of crossings of the LKT tractor on a logging route considerably influenced the values of the measured parameters. Considerable influence of the logging method on the analysed soil parameters was indicated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizyko-mechanicznych gleby leśnej przed wykonaną zrywką oraz po zrywce drewna. Obiekt badań położony był na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie gminy Dobrzany. Badania prowadzono w warstwach: 15-30; 30-45; 45-60; 60-70cm. Próbki pobierane były w okresie jesiennym w roku 2006. Ścinanie gleby wykonano w aparacie bezpośredniego ścinania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono pogorszenie badanych właściwości gleby.
EN
This article presents results of tests on selected physical and mechanical properties of forest soil before and after timber skidding. Analysed object was located in the area of Zachodniopomorskie Voivodship, within Dobrzany Borough. The tests were performed in the following layers: 15-30; 30-45; 45-60; 60-70 cm. Samples were taken during autumn in 2006. Soil shearing was carried out in direct shear apparatus. Completed tests allowed to observe deterioration of analysed soil properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.