Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAVE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Podstawowe problemy realizacyjne instalacji Semi-Cave
PL
Środowiska rzeczywistości wirtualnej są stosowane w rozrywce, profesjonalnych symulatorach i badaniach. Wydaje się, że nadal największe możliwości symulacji wirtualnej rzeczywistości daje rozwiązanie typu CAVE. Ze względu na olbrzymie koszty i problemy techniczne rozwiązania takie są stosunkowo rzadko stosowane i brak w literaturze konkretnych informacji i opisów problemów technicznych takich rozwiązań. Autorzy dzielą się doświadczeniami z opracowywania projektu i realizacji instalacji typu CAVE, nazwanej jako Semi-Cave.
EN
Virtual reality environments are used in entertainment, professional simulators and scientific studies. It seems that the best solution in terms of simulation capabilities is CAVE installation. Because of price and technical problems this approach is rather rarely used and as result of that there is lack of information regarding technical problems with CAVE installations. Authors share the knowledge about project and implementation of CAVE installation, named as Semi-Cave.
2
Content available remote Analysis of luminance distribution uniformity in CAVE-type virtual reality systems
EN
In recent years, many scientific and industrial centres in the world developed a virtual reality systems or laboratories. The effect of user “immersion” into virtual reality in such systems is largely dependent on optical properties of the system. In this paper, problems of luminance distribution uniformity in CAVE- type virtual reality systems are analyzed. For better characterization of CAVE luminance nonuniformity corner and edge CAVE nonuniformity were introduced. Based on described CAVE-type virtual reality laboratory, named Immersive 3D Visualization Lab (I3DVL) just opened at the Gdansk University of Technology, luminance nonuniformity of the system is evaluated and discussed. Data collection of luminance distribution allows for software compensation of intensity distribution of individual images projected onto the screen (luminance non-uniformity minimization) in the further research.
PL
Przeprowadzenie interaktywnej symulacji wymaga zbierania w czasie rzeczywistym informacji o położeniu wybranych obiektów, takich jak dłonie i głowa, a także przedmiotów wykorzystywanych w trakcie symulacji. W takich sytuacjach cenna jest możliwość wykorzystania pasywnych znaczników oraz brak ograniczenia liczby przedmiotów, których ruch jest monitorowany Takie zalety mają systemy wizyjne składające się z wielu kamer, których liczba jest zależna od skanowanej objętości. W artykule przedstawiono architekturę tego typu systemu pomiarowego.
EN
Conducting interactive simulation requires the real-time motion capture system gathering Information about the location of selected objects, such as hands and head, as well as items used during the simulation. In such systems ability to use passive tags is important, because there is no strict limit to the number of observed objects. Such advantages have vision systems consisting of multiple cameras, the number of which depends on the scanned volume. The paper presents the architecture of this type of measurement system.
4
Content available remote Uruchomienie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
PL
Artykuł przedstawia koncepcję Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, powstającego właśnie przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach grantu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej. Podstawowym urządzeniem tego laboratorium będzie sześcienna instalacja typu CAVE (ang. Cave Automatic Virtual Environment) wzbogacona w sferyczny symulator chodu (ang. spherical walk simulator). Urządzenie to umożliwi użytkownikowi nieograniczony marsz, a nawet bieg, przez dowolnie wykreowany świat wirtualny. Jeśli świat wirtualny przyjmie postać pola bitwy lub płonącego budynku, to urządzenie będzie mogło pełnić funkcję trenażera żołnierza piechoty lub strażaka. Otwarcie laboratorium nastąpi w połowie 2014 r.
EN
The paper presents the concept of Immersive 3D Visualization Laboratory, formed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology under the project Gdańsk University of Technology's Modern auditoriums. The basic unit of this laboratory will be cubic CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) enriched with spherical walk simulator. This device will allow the user unlimited walking, and even running, by a freely created virtual world. If the virtual world becomes a battlefield or a burning building, this device will be able to serve as infantry soldier simulator or firefighter simulator. The opening of the laboratory will take place in mid-2014.
EN
Rapid development of computing and visualisation systems has resulted in an unprecedented capability to display, in real time, realistic computer-generated worlds. Advanced techniques, including three-dimensional (3D) projection, supplemented by multi-channel surround sound, create immersive environments whose applications range from entertainment to military to scientific. One of the most advanced virtual reality systems are CAVE-type systems, in which the user is surrounded by projection screens. Knowledge of the screen material scattering properties, which depend on projection geometry and wavelength, is mandatory for proper design of these systems. In this paper this problem is addressed by introducing a scattering distribution function, creating a dedicated measurement setup and investigating the properties of selected materials used for rear projection screens. Based on the obtained results it can be concluded that the choice of the screen material has substantial impact on the performance of the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.