Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital electronics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Information and Communications Technology (ICT) branch has a huge impact on our society. Informatics and programming is an universal and ubiquitous tool in many industries and research areas. It also dominates career choices of technical college graduates and ‘technically minded’ pupils in secondary schools. This is a negative phenomenon from the point of view of academic teachers in the field of electronics. Active promotion of the electronics both as a field of study and as a future profession is necessary in order to reverse negative trends. Modern, effective and attractive teaching methods and tools are needed. This paper presents a mobile platform which can be used in both entry-level courses offered to students at technical universities (like Microprocessor Systems or Embedded Programming) and as a platform for active promotion of electronics at children’s universities, activity clubs or research groups in schools etc.
PL
Branża ICT (ang. Information and Communications Technology) ma ogromny wpływ na nasze społeczeństwo. Informatyka oraz programowanie stanowią podstawowe i niezastąpione narzędzie pracy w wielu dziedzinach przemysłu oraz nauki. Zdominowały one również wybory dotyczące kariery zawodowej zarówno absolwentów techników jak i „zorientowanych technicznie” uczniów szkół średnich. Z punktu widzenia nauczyciela akademickiego zajmującego się klasyczną elektroniką jest to niewątpliwie negatywny trend. W celu jego odwrócenia konieczna jest promocja elektroniki zarówno jako atrakcyjnego kierunku studiów jak i ścieżki kariery. Konieczne jest opracowywanie nowoczesnych, efektywnych a przy tym atrakcyjnych metod oraz narzędzi nauczania. W artykule zaprezentowano platformę mobilną do nauczania podstaw programowania systemów wbudowanych, która może zostać wykorzystana do kształcenia studentów elektroniki (Systemy Mikroprocesorowe, Architektura Komputerów) oraz wykorzystana do aktywnej promocji kierunku studiów realizowanej na warsztatach uniwersytetów dziecięcych oraz ponadprogramowych zajęciach w szkołach.
2
Content available remote Porównanie wybranych narzędzi do komputerowej analizy układów cyfrowych
PL
W pracy przedstawiono dwa wybrane narzędzia do symulacji układów cyfrowych: PSpice A/D oraz Electronics Workbench. Wskazano możliwości obu środowisk symulacyjnych do komputerowej analizy układów cyfrowych. Przedstawiono zalety i wady rozważanych narzędzi. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami obliczeń wybranego układu kombinacyjnego. Przedyskutowano uzyskane wyniki analiz i formę prezentacji tych wyników w obu środowiskach symulacyjnych oraz przydatność tych środowisk w dydaktyce.
EN
In the paper two selected tools dedicated to the computer simulation of digital circuits: PSpice A/D and Electronics Workbench are presented. Possibilities of both simulation softwares to the computer analysis of digital circuits are shown. Advantages and disadvantages of considered tools are discribed. Theoretical considerations are illustrated with performance of calculations of the selected combinatorial system. Obtained results of analyses and the form of the presentation of these results in both simulatory softwares are shown and usefulness of these softwares in the didactics are discussed.
3
Content available Novel method to simplify Boolean functions
EN
Most methods for determining the prime implicants of a Boolean function depend on the minterms of the function. Deviating from this philosophy, this paper presents a method that dependson maxterms (the minterms of the complement of the function) for this purpose. Normally, maxterms are used to get prime implicates and not prime implicants. It is shown that all prime implicants of a Boolean function can be obtained by expanding and simplifying any product of sums form of the function appropriately. No special form of the product of the sums is required. What is more, prime implicants can generally be generated from any form of the function by converting it into a POS using well-known techniques. The prime implicants of a product of Boolean functions can be obtained from the prime implicants of individual Boolean functions. This allows us to handle big functions by breaking them into the products of smaller functions. A simple method is presented to obtain one minimal set of prime implicants from all prime implicants without using minterms. Similar statements also hold for prime implicates. In particular, all prime implicates can be obtained from any sum of a products form.Twelve variable examples are solved to illustrate the methods.
PL
Większość metod wyznaczania implikantów prostych funkcji boolowskiej wykorzystuje mintermy funkcji. Niniejszy artykuł prezentuje odmienną metodę, która stosuje do tego celu makstermy (mintermy dopełnienia funkcji). Jest to podejście niestandardowe, gdyż zazwyczaj na podstawie makstermów uzyskuje się implicenty proste, a nie implikanty proste. W artykule pokazano, że wszystkie implikanty proste funkcji boolowskiej mogą być otrzymane przez odpowiednie rozwinięcie i uproszczenie funkcji podanej w dowolnej postaci typu iloczyn sum. Nie jest przy tym wymagana żadna szczególna postać tego iloczynu. Co więcej, implikanty proste mogą być zwykle utworzone na podstawie funkcji w dowolnej postaci, przez przekształcenie jej do postaci typu iloczyn sum z wykorzystaniem znanych metod. Implikanty proste iloczynu funkcji boolowskich można uzyskać z implikantów prostych poszczególnych funkcji. To pozwala operować na dużych funkcjach przez rozbicie ich na iloczyn mniejszych. Artykuł pokazuje prostą metodę uzyskania jednego zbioru minimalnego implikantów prostych na podstawie zbioru wszystkich implikantów prostych bez korzystania z mintermów. Podobne stwierdzenia mają zastosowanie także w przypadku implicentów prostych. W szczególności, wszystkie implicenty proste mogą być otrzymane z dowolnej formy typu suma iloczynów. Zaproponowana w artykule metoda została zilustrowana licznymi przykładami.
4
Content available remote FPGA Based Digital Electronic Education, Clock-Calendar Design
EN
The clock calendar design is a case study produced in a project called FPGA based Digital Electronic Education Project (FPGA_b_deep.) The aim of the project is to develop case studies named “instructive and attractive examples” for Project Based Learning (PBL) to obtain high performance at Digital Design Education for electronics/computer engineering students or new digital circuit designers. The clock-calendar Design is second one from the instructive and attractive examples series and it is aimed students to enhance their skills of using counter, multiplexer, comparator and decoder while completing this design. The design of the clock calendar is completed considering the level of students and tested, then divided into three main blocks considering the criteria towards education. Graphic design is preferred for better understanding instead the design with HDL.
PL
W artykule opisano proponowane zajęcia projektowe dla studentów elektroniki i inżynierii komputerowej. Zadanie polega na zaprojektowaniu zegarka i kalendarza z wykorzystaniem układu FPGA. Projekt ma na celu zaznajomienie uczestników zajęć z zagadnieniami projektowania układów logicznych. W projekcie wykorzystywany jest tryb schematyczny.
5
Content available remote FPGA Based Digital Electronic Education, Data Entry Organization for a Calculator
EN
In this study, an example is presented developed under a Project named FPGA based Digital Electronics Education Project (FPGA_b_DEEP). The Project aims to develop instructive and attractive examples to teach Digital Electronics effectively and faster. In the ex ample developed in this study, a data entry organization part of an 8 bits calculator design is dealt with. The design is prepared by considering students/New designers' knowledge level and divided into four parts for better understanding. The functions implemented in the modules are to code a number Or an arithmetic operation to each button, to shift the numbers to left side with each entered digit of number, to multiply the digits with proper coefficients from decimal numbering system, to parallel add the multiplied digits with the proper coefficients, to create the number from entered digits AT electronics environment (in a 32 bits register).
PL
W artykule przedstawiono program szkoleniowy dla studentów, dotyczący projektowania kalkulatora w układzie FPGA (ang. Field Programmable Gate Array).
6
Content available remote Analysis of signal competition in asynchronous ultra high-speed digital circuits
EN
In this paper, we propose an approach for detection of signal competition within asynchronous ultra high-speed digital circuits using a pulse data coding. The circuits considered are modeled by the corresponding directed graph with each asynchronous gate presented by a vertex and each signal line ? by an edge. The approach is based on finding all different path pairs between every pair of vertices. The condition about signal competition is related to the delay times associated with the different path pairs between every pair of vertices of the corresponding graph.
PL
W prezentowanym artykule proponujemy podejście do wykrywania rywalizacji sygnałów wewnątrz asynchronicznego ultraszybkiego układu cyfrowego przy użyciu impulsowego kodowania danych. Rozważane układy zostały zamodelowane przez odpowiadające im grafy skierowane z każdą asynchroniczną bramką reprezentowaną przez węzeł oraz linią sygnału reprezentowaną przez krawędź. Podejście to jest oparte na znajdowaniu wszystkich różnych par ścieżek pomiędzy każdą parą węzłów.
EN
The paper addresses the stability margin assessment for linear systems under interval parameter uncertainties. The original stability problem is initially transformed into an equivalent problem of estimating the eigenvalues ranges of matrices whose elements are non-linear functions of independent interval parameters. A new algorithm for finding the exact value of stability margin (within error bounds) is suggested.
PL
W artykule zbadano zastosowanie logiki asynchronicznej do realizacji ultraszybkiej cyfrowej elektroniki o wysokiej złożoności. Oceniono możliwe fizyczne, techniczne i schematyczne pochodzenie ograniczeń limitujących takie zastosowanie i zaproponowano rozwiązania w celu ich przezwyciężenia. Chociaż rozważania są oparte na Szybkiej Metodzie Pojedynczego Kwantu Strumienia, uzyskane wnioski mogą być uogólnione na każdy rodzaj cyfrowego kodowania informacji.
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, czy zastosowanie elektroniki analogowej i cyfrowej w dziedzinie zabezpieczeń cieplnych silników elektrycznych spełnia oczekiwania użytkowników. Przedstawiono zabezpieczenie silnika zrealizowane w technice mikroprocesorowej.
EN
The paper attempts to answer the question whether application of analogue and digital electronics in the field of thennal protection of electric motors fulfills user expectations. Example microprocessor protections of motors are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.