Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Thermal resistance of GaAs/AlAs superlattices used in modern light-emitting diodes
EN
Superlattices are used in modern light-emitting diodes to modify intentionally electron, phonon and/or photon transport within their volumes, which leads to their expected performance characteristics. In particular, superlattices may have a dramatic impact on device thermal properties. Superlattice thermal resistance is anisotropic and usually distinctly higher than its values in constituent bulk materials, which results from phonon reflections and/or phonon scatterings at numerous layer interfaces. In the present paper, thermal resistance of a typical superlattice of layer thicknesses neither much higher nor much lower than the phonon free path is discussed. Besides, as an important example, thermal resistance of the typical GaAs/AlAs superlattice is determined theoretically and compared with its measured values known from literature.
PL
Nadstruktury (superlattices) są powszechnie stosowane w nowoczesnych przyrządach półprzewodnikowych do celowego i zaplanowanego sterowania w ich obszarze strumieniami nośników prądu, fotonów bądź fononów. Składają się one zazwyczaj z sekwencji naprzemiennie ulokowanych warstw dwóch materiałów o wyraźnie różniących się wartościach współczynników załamania. Z tego powodu nadstruktury wpływają na zjawiska odbicia i rozpraszania fononów. Mają one często kluczowy wpływ na transport strumieni ciepła w tych przyrządach. Oporności cieplne nadstruktur są anizotropowe, tj. wyraźnie różne w różnych kierunkach, oraz najczęściej zdecydowanie wyższe od cieplnych oporności objętościowych (bulk resistances) materiałów składowych nadstruktur.
EN
Superlattices are generally used in modern semiconductor devices to direct intentionally and in a strictly planned way streams of carriers, phonons and/or photons within their volumes. Superlattices are usually composed of sequences of alternative layers of two materials of distinctly different values of refractive indices. Therefore superlattices influence phenomena of phonon reflection and scattering, that is why they often have deciding impact on heat-flux transport within these devices, i.e. on their thermal resistances. Superlattice thermal resistances are anisotropic, i.e. they are distinctly different in different directions, and they are decidedly higher than bulk thermal resistances of both composite superlattice materials.
PL
Wykonane we własnym zakresie rezystory grubowarstwowe RuO2+ szkło badano pod kątem zastosowań w termometrii niskotemperaturowej. Zaprezentowane wyniki badań obejmują stabilność rezystancji próbek poddanych cyklicznym zmianom temperatury (zarówno szybkim jak i powolnym) w przedziale 300..77 K oraz w trakcie długotrwałego wygrzewania (1600 h) w temperaturze 170°C. Zmierzono również wskaźnik szumów próbek poddanych szybkim cyklom termicznym.
EN
Laboratory-made RuO2+ glass thick film resistors have been examinated for their application as cryogenic thermometers. Presented results encompass resistance stability during thermal cycling from 300 K to 77 K - fast (thermal shocks) and slow - and longterm (1600 h) annealing at 170°C. For fast thermal cycling current noise index of the resistors was also measured.
EN
Low-frequency noise in thick-film resistors of RuO2 and glass mixture study in temperature below 2 K has been described. Second spectra method has been used to test gaussianity of the measured noise. Possibility of nongaussianity in observed 1/f noise has been found at lowest temperature in experiment, T= 0.37 K.
PL
Opisano badania szumu w zakresie małych częstotliwości w rezystorach RuO2-szkło w temperaturze poniżej 2 K. Zastosowano metodę widm drugiego rzędu do określenia cech gaussowskich zmierzonego szumu 1/f. Wykryto niestacjonarność szumu w najniższej temperaturze uzyskanej podczas eksperymentu, T= 0,37 K.
PL
Wykonane w laboratorium rezystory RuO2 + szkło badano pod kątem zastosowań w termometrii niskotemperaturowej. Badania obejmowały stabilność w cyklach chłodzenia od 300 do 77 K oraz pomiary zależności rezystancji od temperatury i pola magnetycznego.
EN
Laboratory-maded thick film RuO2 + glass resistors were tested for the application as low temperature thermometers. Stability in thermal cycles and temperature and magnetic field dependences of resistance were examinated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.