Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of multi-sensor evaluation of the concrete within the interphase between overlay and existing substrate with regard to pull-off adhesion. It has been shown that both the effective surface area of the existing concrete substrate and the contribution of the exposed aggregate on this substrate, as a result of concrete substrate surface treatment, have a significant impact on pull-off adhesion. The highest adhesion was obtained when the surface of the existing concrete substrate was shot-blasted. This method of surface treatment provides both a high coarseness of the surface of the existing concrete substrate and considerable exposure of the aggregate on this surface. In order to clarify why this method of surface treatment of existing concrete substrate is advantageous with regard to the possibility of obtaining high adhesion, scanning electron microscopy (SEM) was used. SEM microstructural analysis was performed on concrete cubic specimens taken from the interphase zone between the overlay and existing concrete substrate. The results of these studies, including the contact type between the overlay made of cement mortar and the existing concrete substrate, are presented in the study.
2
Content available The static behavior of historical vaults and cupolas
EN
After discussing the problem of roofing empty spaces by ancient masonry builders, it is found out that curvature and horizontal thrust are the basic elements for masonry to get over long spans. Basic properties of masonry do not allow to rely on tensile strength, and beam behaviour cannot be trusted on. Nevertheless in 2D walls and in double curvature vaults, a particular organization of the vault apparatus can in some instances, through the action of compression and friction, give place to a equilibrium pattern including tension, which explains the unexpected good performance of some walls and cupolas. Anyway, it is recognized that, apart from a few cases, the No-Tension assumption yields a effective model for structural assessment. The theory is briefly illustrated, and its application to vaults is explained in detail, leading to a Monge-Ampere equation ruling the static regime through a membrane stress surface.
PL
Po przeanalizowaniu problematyki przekryć wznoszonych techniką murarską w dawnych czasach, okazało się, że krzywizna i siły rozporu są głównymi elementami pozwalającymi wykonać murowane konstrukcje ponad dużymi przestrzeniami. Podstawowe właściwości budulca nie gwarantują wytrzymałości na rozciąganie, ani nie dają pewności w kwestii pracy belek. Jednakże w ścianach 2D i sklepieniach o podwójnej krzywiźnie, specyficzna konfiguracja sklepienia może w niektórych przypadkach, dzięki działaniu sił ściskających i tarcia, pozwolić na powstanie modelu równowagi obejmującego rozciąganie, co wyjaśnia nadspodziewaną nośność niektórych ścian i kopuł. Ogólnie uznaje się, że z wyjątkiem nielicznych przypadków, założenie braku naprężeń rozciągających daje w efekcie odpowiedni model do oceny konstrukcji. Ta krótko przedstawiona tutaj teoria i jej zastosowanie w przypadku kopuł, zostały szczegółowo wyjaśnione, czego efektem jest równanie Monge-Ampere wyznaczające schemat statyczny w naprężeniu błonowym powierzchni.
EN
The main room of the Valentino Castle in Torino, the "Salone delle Feste", was conceived and realised in the XVIIth century under the guidance of Carlo di Castellamonte. The beautiful frescos and stuccoes of the domical vault are sustained by a typical Delorne carpentry, whose span is among the largest of their kind. The dome suffered from degradation during the years, and a series of interventions were put into place. Nowadays, a survey revealed that the suspender cables above the vault in the region close to the abutments have lost their tension. This may indicate an increase of the vault deformation; therefore a structural assessment of the dome is mandatory. In order to reinforce the structural hypothesis of damages and to reveal the deformation effects, a high detailed metric survey have been carried out with integrated laser scanning and digital close range photogrammetry. The photogrammetrical survey of frescos, with the re-projection of images on vault surface model (texture mapping), is purposed to exactly localize formers restoration and their signs on frescos continuity. The present paper illustrates the generation of the 3D high-resolution model and its relations with the results of the structural survey; both of them support the Finite Element numerical simulation of the dome. Finally, possible intervention techniques are mentioned, accounting for the restoration criteria of reversibility, minimum intervention, sustainability and compatibility.
PL
Główna sala na zamku Valentino w Turynie, zwana "Salone delle Feste", została zaprojektowana i zrealizowana w XVII wieku przez zespół pod kierunkiem Carlo di Castellamonte. Piękne freski i stiuki na sklepieniu są wykonane na konstrukcji ciesielskiej typu Delorne, której rozpiętość jest jedną z największych pośród konstrukcji tego typu. Przez lata kopuła systematycznie niszczała, w związku z tym podjęto serię prac interwencyjnych. Obecnie badania ujawniły, że ściągi umieszczone powyżej sklepienia, w pobliżu przypór, straciły napięcie. Może to wskazywać na wzrastającą deformację sklepienia, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie oceny konstrukcyjnej kopuły. W celu potwierdzenia oceny stanu konstrukcji dotyczącej zniszczeń oraz wykrycia skutków deformacji, została przeprowadzona bardzo szczegółowa ekspertyza metryczna przy użyciu zintegrowanego skanowania laserowego i cyfrowej fotogrametrii bliskiego zasięgu. Badania fotogrametryczne fresków, oraz ponowna projekcja obrazów na modelu powierzchni sklepienia (mapowanie tekstury), miały na celu dokładną lokalizację wcześniejszych działań restauratorskich i ich śladów w ciągłości fresków. Niniejsza praca ilustruje proces tworzenia modelu 3D o wysokiej rozdzielczości, oraz jego odniesienie do rezultatów ekspertyzy konstrukcyjnej, oparte na numerycznej symulacji kopuły metodą elementów skończonych. Na koniec wymieniono działania, które można podjąć w celu ratowania obiektu, uwzględniające restauratorskie kryteria odwracalności, minimalnej interwencji, trwałości i zgodności z pierwowzorem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.