Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielkość cząstki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
With the rapid development of industry, abundant industrial waste has resulted in escalating environmental issue. Steel slag is the by-product of steel-making and can be used as cementitious materials in construction. However, the low activity of steel slag limits its utilization. Much investigation has been conducted on steel slag, while only a fraction of the investigation focuses on the effect of steel slag particle size on the properties of mortar. The aim of this study is to investigate the effect of steel slag particle size as cement replacement on properties of steel slag mortar activated by sodium sulphate (Na2SO4). In this study, two types of steel slag, classified as fine steel slag (FSS) with particle sizes of 0.075 mm and coarse steel slag (CSS) with particle sizes of 0.150 mm, were used for making alkali activated steel slag (AASS) mortar. Flow table test, compressive strength test, flexural strength test and UPV test were carried out by designing and producing AASS mortar cubes of (50x50x50) mm at 0,10%, 20% and 30% replacement ratio and at 0.85% addition of Na2SO4. The results show that the AASS mortar with FSS possess a relatively good strength in AASS mortar. AASS mortar with FSS which is relatively finer shows a higher compressive strength than CSS up to 38.0% with replacement ratio from 10% to 30%. This study provided the further investigation on the combined influence of replacement ratio and particle size of SS in the properties of fresh and hardened AASS.
PL
Otrzymywano węglan wapnia w reakcji CO2 z Ca(OH)2. Do mieszaniny reakcyjnej dodawano glikol etylenowy, glicerol lub n-butanol. Cząstki CaCO3 strącane w obecności substancji organicznych były mniejsze niż powstałe w wyniku procesu prowadzonego tylko w mieszaninie reagentów w wodzie. Najmniejsze cząstki CaCO3 otrzymywano w obecności glicerolu, wówczas średnia średnica cząstek wynosiła 3,1 μm dla reakcji prowadzonej w układzie gaz - roztwór, a 4,6 μm w układzie gaz - zawiesina.
EN
Calcium carbonate particles were obtained as a result of CO2 with Ca(OH)2 reaction Ethylene glycol, glycerol or n-butanol were added to reaction mixture. CaCO2, particles in case of precipitation with organic compounds were smaller than those obtained in the process conducted without additives. The finest CaCO3crystals were formed if glycerol was added. In such case the mean diameter of CaCO3 particles was equal to 3.1 μm, if reaction took place in the gas — solution system, and 4.6 μm in the gas — suspension system.
PL
Lepkość koncentratu jest bardzo ważnym czynnikiem w produkcji mleka w proszku. W pracy badano wpływ pory roku na kształtowanie się lepkości koncentratu oraz wpływ lepkości na strukturę i cechy funkcjonalne pełnego proszku mlecznego. Stwierdzono, że lepkość koncentratu zależała głównie od stopnia zagęszczenia mleka i pory roku. Z kolei lepkość koncentratu miała istotny wpływ na zwilżalność wewnętrzną, rozpraszalność i wielkość cząstek pełnego proszku mlecznego.
EN
The concentrate viscosity is a very important factor in the production of milk powder. In this work, an influence of a season of the year on the viscosity of the concentrate made from whole milk and an influence of the viscosity on the structure and functional properties of whole milk powder were examined. It was stated that the concentrate viscosity depended mainly on a degree of concentration and the season of the year. The concentrate viscosity significantly influenced inner wettability. dispersibi-lity and particle sizes of whole milk powder.
PL
W pracy badano wpływ pory roku na kształtowanie się lepkości koncentratu z mleka odtłuszczonego oraz wpływ lepkości na cechy funkcjonalne odtłuszczonego proszku mlecznego. Stwierdzono istotne zmiany lepkości koncentratu w poszczególnych miesiącach roku. Wyższą lepkością charakteryzowały się koncentraty z okresu jesieni i zimy, a niższą z okresu wiosny i lata. Odtłuszczony proszek mleczny otrzymany z koncentratów o wyższej lepkości charakteryzował się lepszą zwilżalnością wewnętrzną i rozpraszalno-ściąoraz znacznym udziałem większych cząstek.
EN
The influence of year's season on viscosity of the concentrate produced from skim milk and the influence of concentrate viscosity on physical properties of skim milk powder were examined. It was found that the concentrate viscosity depended mainly on a degree of concentration and year's season. The concentrate viscosity significantly influenced inner wettability, dispersibility and particle size of skim milk powder.
EN
In the paper a random vector describing geometrical parameters of particle and an n-dimensional probability density function were considered. Discrepancies of granulometric analyses were discussed and illustrated via experiments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.