Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie zaprezentowano stanowisko pomiarowe do badania jakości transmisji w systemie LTE. Przedstawiono także wyniki pomiarów BLER oraz przepływności dla różnych warunków propagacyjnych oraz mierzone przez moduł parametry RSRP, RSRQ, RSSI, SINR i MCS. Wyniki pomiarów posłużyły do przeprowadzenia analizy możliwości estymacji jakości transmisji w systemie LTE jedynie na podstawie wyników pomiarów realizowanych przez komercyjny moduł radiowy.
EN
The paper presents a measurement stand for testing transmission quality in the LTE. The results of BLER and bit rate measurements for various propagation conditions as well as RSRP, RSRQ, RSSI, SINR and MCS parameters measured by the module are also presented. Those measurements were utilized analyze the possibility of estimating the transmission quality in the LTE only on the basis of the results of measurements carried out by a commercial radio module.
PL
Zaprezentowano podstawowe właściwości projektowanego koncentratora danych elektroenergetycznych KODEŚ oraz stanowisko badawcze do automatycznych pomiarów jakości transmisji w sieci LTE (Long Term Evolution), opracowane na potrzeby projektu badawczego. Głównym elementem stanowiska jest autorskie oprogramowanie, które umożliwia konfigurowanie urządzeń pomiarowych oraz definiowanie scenariuszy pomiarowych. Dopełnieniem tego jest dodatkowe oprogramowanie zastosowane do graficznej prezentacji otrzymanych wyników badań pomiarowych. W artykule opisano również stanowisko, wykorzystujące technikę radia programowalnego i otwarte oprogramowanie, emulujące funkcje stacji bazowej oraz terminala ruchomego sieci LTE.
EN
In this paper, authors present basic properties of the designed power data concentrator KODEŚ as well as the research stand for automatic measurements of transmission quality in the LTE cellular network. The stand has been created for the research project. The major part of the stand is the proprietary software that allows the user to configure measuring devices and define measurement scenarios. Additional software for a graphic presentation of obtained measurements results was created. Authors also present the stand that utilizes the software-defined radio and the open-source software which emulates both a base station and a mobile terminal of the LTE network.
EN
In the article, the concept, design and realization of the technological demonstrator of a mobile device for generating an electromagnetic curtain (with a name AEGIS) were presented, both in the hardware and software areas. The device is designed to block the radio communication which allow detonating the Radio Controlled Improvised Explosive Devices (RCIEDs). The preliminary laboratory tests of the demonstrator for generating the jamming signal, that were presented in the paper, aimed at assessing the correctness of the device operation and verification of generated signal parameters. On the basis of the obtained results, the ability to jam the cellular systems as well as other radio devices operating in the frequency band from 400 MHz to 2700 MHz was assessed.
PL
Wszechobecny monitoring pacjenta jest jednym ze sposobów zniwelowania negatywnych skutków obecnego modelu opieki zdrowotnej i może być dużym krokiem naprzód w rozwoju medycyny. W niniejszym referacie przedstawiono projekt i wykonanie bezprzewodowego systemu telemedycznego, monitorującego parametry życiowe człowieka, takie jak aktywność elektryczna serca, przyspieszenie ciała oraz stan przycisku alarmowego. Składa się on z urządzenia nasobnego, stacji bazowej, komputera oraz terminala mobilnego. Przeprowadzono badania wpływu zmiennych warunków pracy na działanie sieci WBAN typu off-body, stanowiącej część wykonanego systemu.
EN
Pervasive patient monitoring is one of the ways to overcome negative effects of the current healthcare model and can be a step forward in the medicine development. In the article, authors present design and implementation of the wireless telemedicine system, which monitors vital signs of human body, such as electrical activity of a heart, a dynamic acceleration and state of the alarm button. The Wireless Body Area Network included in the systemwas tested for the effect of changing conditions in an indoor environment.
PL
W artykule przedstawiono założenia, projekt oraz wykonanie demonstratora technologicznego mobilnego urządzenia do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej. Urządzenie jest zaprojektowane do zablokowania łączności radiowej, za pomocą której możliwe byłoby zdetonowanie prowizorycznych ładunków wybuchowych. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom służb państwowych takich jak Straż Graniczna, czy też Policja. W artykule zarówno przedstawiono urządzenie, jak i omówiono oprogramowanie demonstratora technologicznego, dzięki któremu możliwe jest wytworzenie szerokopasmowego sygnału zagłuszającego.
EN
In the article, the key assumptions, project and technological demonstrator of a mobile device for generating an electromagnetic curtain were described. The device is designed for countering the threats of radio controlled improvised explosive devices during operational activities of public entities like Border Guard or Police. During the research a proof-of-concept demonstrator has been built, including hardware and software. This demonstrator allows to generate wideband jamming signals with protected bands to maintain own emergency communication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.