Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machinery stock
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy dokonano oceny wyposażenia zaplecza technicznego w sadowniczej grupie producenckiej zrzeszającej 10 gospodarstw indywidualnych ukierunkowanych na produkcję sadowniczą. Na podstawie zebranych informacji dokonano obliczeń wybranych wskaźników charakteryzujących park maszynowy oraz budynki. Poziom wyposażenia grupy producenckiej oraz zrzeszonych w niej gospodarstw indywidualnych autorzy ocenili na zadawalający zarówno pod względem wyposażenia ilościowego jak i jakościowego.
EN
The work was an evaluation of equipment of technical back-up facilities in an orchard producers group encompassing 10 individual farms specialising in orchard production. On the basis of collected information, selected indicators characterising the machinery fleet and buildings were calculated. The level of equipment of the producers group and individual farms belonging to it was evaluated by the authors as satisfactory both in terms of quantity and quality.
PL
Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w park maszynowy w zależności od ich wielkości ekonomicznej, określonej na podstawie uzyskanej wartości nadwyżki bezpośredniej. Stwierdzono, iż wzrostowi klasy wielkości ekonomicznej towarzyszył wzrost większości wskaźników techniczno-eksploatacyjnych parku maszynowego. Przeprowadzona analiza statystyczna częściowo potwierdziła statystyczną istotność różnic wartości średnich poszczególnych wskaźników w obrębie wydzielonych grup gospodarstw.
EN
The paper presents the level of machinery stock possession by farms depending on their economic size, determined on the basis of obtained direct surplus value. It was observed that most of technical and operating indexes for machinery stock increased with rising economic size class. Completed statistical analysis partially confirmed statistical significance of differences in mean values of individual indexes within separated farm groups.
PL
Przedstawiono kierunki zmian wyposażenia technicznego w rozwojowych gospodarstwach rolnych w latach 2002-2007. Obliczono wartość odtworzeniową parku maszynowego oraz wartość produkcji towarowej. Określono związek pomiędzy techniczną modernizacją gospodarstw a wzrostem wartości produkcji towarowej. Badania przeprowadzono w 116 gospodarstwach z regionu Małopolski prowadzących różną działalność produkcyjną. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż rolnicy mając świadomość, iż racjonalna modernizacja procesów produkcyjnych wymaga zabezpieczenia w nowoczesne źródło mechanicznej siły pociągowej, w pierwszej kolejności zakupywali ciągniki rolnicze.
EN
The paper presents trends of changes in technical equipment possessed by developing farms in years 2002-2007. The researchers computed machinery stock replacement value and commodity production value. They determined the relationship between technical modernisation of farms and increase in commodity production value. The research was carried out for 116 farms in Małopolska region, involved in different types of production activity. Completed studies allow to state that farmers are purchasing farm tractors first of all, being aware that rational modernisation of production processes requires them to have modern source of mechanical tractive power.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.