Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radial shaft seals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiona została współpraca elastomerowego pierścienia uszczelniającego z wałem pod kątem zużycia i strat na pokonanie sił tarcia, konstrukcja klasycznego uszczelnienia oraz uszczelnienia o obniżonym oporze ruchu. Ponieważ układ warga uszczelnienia-wał to specyficzna para cierna, skoncentrowano się na lokalnych warunkach styku w skali mikro jako parametrze decydującym o globalnych oporach ruchu w skali makro. Ponieważ wystąpienie przedwczesnej awarii uszczelnienia mimo niedużych kosztów samego elementu generuje poważne koszty naprawy oraz przestój taboru transportowego problem trwałości i niezawodności pracy opisywanego typu uszczelnień pozostaje wciąż aktualny.
EN
The article discusses the cooperation of the elastomeric sealing ring with the shaft in terms of wear and losses to over-come friction forces, the construction of a classic seal and a seal with reduced resistance to movement. Because the lip-shaft system is a specific friction pair, the focus has been on local micro contact conditions as a parameter that determines global motion resistances on a macro scale. Since the occurrence of premature sealing failure in spite of small costs of the element itself generates serious costs of repair and downtime of the transport fleet, the problem of durability and reliability of the described type of seals remains valid.
EN
A research results of surface texture after finish turning operation with plunge feed of hardened 18CrMo4 steel with use of cubical boron nitride (CBN) inserts having Wiper geometry are presented in this paper. The research was conducted according to Taguchi methodology, especially for mating of the machined surface with radial shaft seals. Next, the surface after finish turning with plunge feed was compared with the surface after plunge grinding, while assessment indicators used to this purpose testify a substantial similarity of the two surfaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni po operacji toczenia wykończeniowego z posuwem wgłębnym stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym płytkami z regularnego azotku boru (CBN) o geometrii typu Wiper. W badaniach stosowano metodykę Taguchi’ego. Uwzględniono współpracę obrobionej powierzchni z wargowymi pierścieniami uszczelniającymi. Porównano stan powierzchni po toczeniu wykończeniowym z posuwem wgłębnym i powierzchni po szlifowaniu wgłębnym. Wartości przyjętych wskaźników oceny świadczą o znacznym podobieństwie obu powierzchni.
EN
A comparison of the surface roughness parameters 2D and 3D and some characteristics of the surface topography after finishing hard turning with cubical boron nitride (CBN) inserts of Wiper geometry and after grinding of grinding wheel and abrasive cloth of hardened 18CrMo4 steel is presented in the work. The research was conducted especially to mating of machined surface with radial shaft seals. The received experimental results indicate the possibility of obtaining surface texture after finishing hard turning comparable with the one after grinding operation of grinding wheel and abrasive cloth. In addition, the introduced parameters Sp/St and Sk/St to the assessment of the surface texture allow a more detailed assessment of the surface texture after the different kind of finishing
PL
W artykule porównano parametry chropowatości powierzchni 2D i 3D oraz wybranych cech topografii powierzchni po operacji toczenia wykończeniowego płytkami z regularnego azotku boru (CBN) o geometrii typu Wiper oraz po operacji szlifowania ściernicą i taśmą ścierną stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym. Badania prowadzono pod kątem współpracy obrobionej powierzchni z wargowymi pierścieniami uszczelniającymi. Uzyskane wyniki badań doświadczalnych wskazują, że po toczeniu wykończeniowym na twardo można otrzymać powierzchnię o strukturze porównywalnej z uzyskiwaną po operacji szlifowania ściernicą i taśmą ścierną. Wprowadzenie do oceny powierzchni parametrów Sp/St i Sk/St pozwala na bardziej szczegółową ocenę jej struktury po różnych odmianach obróbki wykończeniowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.