Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 230

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemiennik częstotliwości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania silników indukcyjnych, trójfazowych, zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości, produkowanych przez DFME DAMEL S.A. Opisano ich zalety oraz sposoby sterowania. Silniki przeznaczone są do napędów maszyn i urządzeń górniczych, w których wymagane jest sterowanie prędkością obrotową, a także wizualizacja pracy maszyny.
PL
Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne. Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowalna oś czy jako dowolnie programowalna oś.
PL
Silniki indukcyjne klatkowe są powszechnie stosowane w przemyśle do napędów wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. W dobie rozwoju automatycznych układów sterowania i wizualizacji napędów, wymagają one do zasilania odpowiednich układów energoelektronicznych znacząco zwiększających ich możliwości regulacyjne. W artykule przedstawiono wymagania stawiane silnikom zintegrowanym z układami energoelektronicznymi w oparciu o wyniki badań silnika zasilanego z soft-startu w porównaniu z zasilaniem falownikowym. Zaprezentowano także możliwości pracy silników w trybie automatycznym z wizualizacją pracy napędów.
EN
Induction cage motors are widely used in industry for drives of all types of equipment and machines. In the era of the development of automatic drive control and visualization systems, they require appropriate power electronic systems to significantly increase their control capabilities. The article presents the requirements for motors integrated with power electronics systems based on the results of tests carried out on a soft-start motor in comparison with inverter power supply. Presented is the possibility of working in automatic mode with the visualization of the drive.
EN
Induction motors are very commonly used in industry. From that reason more and more often different methods of induction motor diagnosis are applied. In this article motor current signature analysis (MCSA) method is presented with special Extended Park’s Vectors Approach. This method extends the possibility of current signals analysis in frequency domain giving better recognition of some faults. In the presented experiment few malfunctions were applied to the laboratory stand which consists of two different induction motors. In both cases they were supplied from frequency inverter, therefore additionally influence of this type of control on current spectrum is presented. The results of presented research and gathered experience in this domain are the basis for the elaboration of advanced on-line diagnostic system for industrial object.
PL
Silniki indukcyjne są powszechnie używane w przemyśle. Z tego powodu coraz częściej stosowane są różne metody ich diagnozowania. W niniejszym artykule zostały zeprezentowane metody MCSA z wykorzystaniem zastosowania podejścia EPVA (Extended Park’s Vector Approach). Metoda ta daje bardzo dobre możliwości diagnostyczne przy wzroście czułości systemu oraz jego niezawodności. W opisanym poniżej doświadczeniu zaimplementowano do układu kilka uszkodzeń. System składał się z dwóch typów silników, które były zasilone i sterowane za pomocą przemiennika częstotliwości. W doświadczeniu wyeksponowano również wpływ przemiennika częstotliwości na widmo prądowe silnika. Przedstawione wyniki badań i zdobyte w trakcie ich wykonywania doświadczenie stanowią podstawę do opracowania systemu diagnostycznego działającego w czasie rzeczywistym dla obiektu przemysłowego.
PL
Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne. Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowalna oś czy jako dowolnie programowalna oś.
6
Content available remote Zalety oferowanych silników 120-hercowych z Lenze
PL
Częstotliwość znamionowa dla silników trójfazowych wynosząca 50 herców to ciągle jeszcze oczywistość. Jednak powstaje pytanie, dlaczego uzwojenia takich maszyn asynchronicznych zbudowane są właśnie w ten sposób? Szczególnie, że – dzięki kombinacji z przemiennikami częstotliwości – obroty silników są już zmienne.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL SA. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silników klatkowych wraz z ich zaletami i wadami, począwszy od najprostszego rozruchu bezpośredniego, a skończywszy na najbardziej zaawansowanym technologicznie − sterowaniu wektorowym z przemiennika częstotliwości.
EN
Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL SA. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantages were presented and compared, starting from the simplest direct start-up and concluding with the most technologically advanced – vector control from frequency converter.
8
PL
Obecnie większość maszyn i urządzeń w przemyśle produkcyjnym posiada konstrukcję modułową. Dopasowanie technologii automatyzacji i standaryzowanej komunikacji sprzyja tej tendencji. W przeszłości konstruktorzy maszyn musieli iść na kompromis, wykorzystując centralne sterowanie kilkoma modułami.
PL
W dobie nowoczesnego przemysłu praktycznie w każdym obiekcie spotykamy się z układami napędowymi różnych producentów. Każde rozwiązanie napędowe jest sparametryzowane przez osobne środowisko programowe. Częstym problemem w przypadku diagnostyki stanu napędu jest brak odpowiedniego oprogramowania czy wiedzy personelu z zakresu obsługi danego narzędzia software’owego. Napędy Siemensa dają przewagę użytkownikowi dzięki rozwiązaniu o nazwie SINAMICS web serwer.
10
Content available remote HF Inverter Polska – technika napędowa
PL
HF Inverter Polska od początku swojego istnienia (od 2006 roku) jest rozwijana w oparciu o trzy wartości: współpraca, pasja i profesjonalizm. W biznesie cenimy przejrzyste zasady współpracy oraz partnerskie kontakty, które zapewniają najwyższy poziom zadowolenia i lojalności naszych Klientów. Każdą potrzebę naszych Klientów traktujemy jako niepowtarzalne wyzwanie, któremu sprostamy dzięki naszej kreatywności, sprawności w działaniu i szerokiej ofercie.
PL
Właściwości energoelektronicznego przemiennika częstotliwości stosowanego w napędzie elektrycznym, w stanach zdarzeń awaryjnych, decydują o bezpieczeństwie i zjawiskach zachodzących w układzie napędowym. Reakcja i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu, zachodzące przypadkowo, są analizowane w artykule. Zaproponowano stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej. Omówiono wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.
EN
The power electronics properties of frequency voltage converters used in electric drives in emergency events, decide about safety and phenomena occurring in the electric drive system. Reaction and resistance of the frequency converter to emergency events in the drive current path, occurring accidentally, are analyzed in the article. In the article a test stand has been proposed forcing emergency operation of the frequency converter, so on the side of its power supply and motor. Here is discussed the results of research of these impacts on frequency converter operation in drive system.
12
Content available remote A design of a computer-based measuring system of a frequency converter drive
EN
The paper presents a computer-based system for measuring, registering and visualising selected electromechanical quantities of a drive with a frequency converter. The measuring system includes measuring converters, a measuring card and a computer with specialised software. The crucial parameters of the three-phase frequency converter have been characterised and principles of their configuration are presented. Measurements of the drive system have been carried out for the following operating conditions: start-up, reverse, and deceleration. The results of the tests are represented as curves of phase-to-phase voltage, phase current and rotational speed versus time.
PL
W referacie przedstawiono komputerowy układ do pomiarów, rejestracji i wizualizacji wybranych wielkości elektromechanicznych napędu z przemiennikiem częstotliwości. Układ pomiarowy zrealizowano z wykorzystaniem przetworników pomiarowych, karty pomiarowej oraz komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Scharakteryzowano podstawowe parametry trójfazowego przemiennika częstotliwości oraz zasady ich konfiguracji. Przeprowadzono badania pomiarowe układu napędowego dla następujących stanów pracy: rozruch, rewers oraz hamowanie. Rezultaty badań napędu z przemiennikiem częstotliwości przedstawiono w postaci przebiegów czasowych napięcia międzyfazowego, prądu fazowego oraz prędkości obrotowej.
13
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
14
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
15
Content available Temperatura otoczenia pracy ma znaczenie!
PL
Producenci przemienników częstotliwości wciąż rozwijają swoje produkty, chcąc, aby ich układy wyróżniały się spośród konkurencji. W związku z tym mamy coraz bardziej wyszukane rozwiązania techniczne. Ich propozycje są często odpowiedzią na zapotrzebowanie poszczególnych branż, aktualnie panujące trendy lub wymagania okreś­lone obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. W tym wszystkim każdy z producentów stara się, aby jego produkt był atrakcyjny cenowo. Tutaj trwa wciąż bój o ograniczenie ceny wytworzenia produktu przy zachowaniu określonych parametrów technicznych. Często są to zabiegi, których klient nie widzi lub z których w pierwszym momencie nie zdaje sobie sprawy. Na cenę ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i parametry zastosowanych elementów.
PL
Odpowiadając na rosnące wymagania „czystości” energii elektrycznej pobieranej przez układy falownikowe oraz potrzeba zwrotu energii do sieci doprowadziły do skonstruowania przetwornicy częstotliwości VACON NXC z aktywnym mostkiem prostowniczym.
PL
Coraz szybciej, wyżej, dalej? Niekoniecznie, ponieważ w nowoczesnych aplikacjach maszynowych rozwój polega przede wszystkim na tym, aby jak najbardziej uprościć technikę, a przy tym zbudować ją w postaci modułowej, o niewielkich rozmiarach. Dlatego też firma Lenze połączyła Panel Controller typu p300 bezpośrednio z przemiennikiem częstotliwości i500, tworząc to sprytne rozwiązanie automatyzacyjne. Jest ono przeznaczone przede wszystkim do maszyn nieskomplikowanych i modułów maszynowych, zgodnie z mottem: Więcej automatyzacji – mniej kosztów.
18
Content available remote HF Inverter Polska – technika napędowa
PL
HF Inverter Polska od początku swojego istnienia (od 2006 roku) jest rozwijana w oparciu o trzy wartości: współpraca, pasja i profesjonalizm. W biznesie cenimy przejrzyste zasady współpracy oraz partnerskie kontakty, które zapewniają najwyższy poziom zadowolenia i lojalności naszych Klientów. Każdą potrzebę naszych Klientów traktujemy jako niepowtarzalne wyzwanie, któremu sprostamy dzięki naszej kreatywności, sprawności w działaniu i szerokiej ofercie. Jesteśmy technicznie autentyczni, gdy zaczynamy zajmować się powierzonym zadaniem, wykonujemy je z pełnym zaangażowaniem i pasją.
PL
Artykuł prezentuje możliwości badawcze platformy wyposażonej w dwa bliźniacze silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi typu IPMSM, zesprzęglone ze sobą poprzez momentomierz. Na platformie badawczej jeden z silników stanowi obciążenie dla drugiego badanego silnika, przy czym konfiguracja, który silnik napędza, a który obciąża jest dowolna. Silnik obciążający może obciążać silnik badany momentem stałym lub modulowanym, charakterystycznym np. dla elektrycznego napędu posuwu górniczego kombajnu ścianowego. W artykule przedstawiono również parametry obciążenia sieci zasilającej przez platformę badawczą, jakie wystąpiły w trakcie próbnego nagrzewania silnika badanego typu dSMKwsK 180M-4.
EN
The article presents the research platform equipped with two Interior mounted Permanent Magnet Synchronous Motors, connected to each other via a coupling and measuring shaft. On the research platform one motor operates as a load for the other. The configuration which motor should operate as the driving (tested) motor and which as the loading motor is arbitrary. The loading motor can load the tested motor with constant or modulated torque which for example is characteristic for electric haulage drive of mining longwall shearer. The article presents also the load parameters of the power supply network which occurred during the temperature rise test of the tested motor type dSMKwsK 180M-4 mounted on the research platform.
PL
W artykule przedstawione są wyniki badań symulacyjnych modelu nowego typu prostownika 12 pulsowego dla podstacji trakcyjnej napięcia stałego 3kV. W zaproponowanych prostowniku wykorzystywane są moduły diodowych prostowników 6 pulsowych z baterią kondensatorów, które są stosowane w napędowych przemienników częstotliwości. Nowy typ prostownika trakcyjnego cechuje się małą wartością zastępczą impedancji wyjściowej. Przeprowadzane badania komputerowe modelu prostownika trakcyjnego wykazały dużą stabilność uzyskanego napięcia sta-łego i pomijalnie małą zawartość przemiennego napięcia zaburzającego w napięciu stałym prostownika
EN
Simulation results of new type 12 pulse rectifier for railway substation are presented here. In new 12 pulse Technika 12/2016 521 rectifier are used the low voltage 6 pulse diode rectifiers with capacitors battery which are known from industry frequency drives. New type traction 3kV DC rectifier has a small output internal impedance. Results of rectifier model simulations show a big DC voltage stability aside from load and disregarded low contents of alternative distortions voltage.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.