Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metodologia zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
In the article the author attempted to analyse research methods which are to affect, in an explicit and reasonable way, conducting of a correct and reliable research process, with consideration given to practical and theoretical aspects of management. The management science methodology along with the management methodology were presented. The author also discussed originality in scientific research.
EN
Business Process Management has risen in attractiveness for organizations as a holistic management practice dedicated to enabling and sustaining corporate success. Business Process Management centers of excellence are growing in popularity as many organizations An increasing number of companies adapting a business process centers of excellence, which is a center for process improvement and provides many good practice solutions. These solutions are the basics for improvements of process-oriented enterprises. The aim of this article is to present the building of Business Process Management centers of excellence in contemporary enterprises.
PL
Łańcuchy transportowo-logistyczne narażone są na różnorakie ryzyka oddziałujące zarówno od wewnątrz i spowodowane m.in. niewłaściwą organizacją, błędami personelu itp. oraz ryzyka oddziałujące ze strony środowiska zewnętrznego otaczającego systemy transportowe, czy szerzej systemy logistyczne. Określenie ryzyka, jego analiza ilościowa i jakościowa pozwala na bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie łańcuchami transportowymi. W pracy scharakteryzowano ryzyko w systemach transportowych, przedstawiono metody oceny ryzyka.
EN
In practice, many decisions in logistics chains management are made without having all the necessary data and at a certain level of uncertainty. In cases with no data at hand, there is complete uncertainty. Project risk management stands somewhere between full certainty and full uncertainty. In project management, the main objective of risk management is to define risks and to develop strategies to reduce probability of these risks or to ensure avoidance from these risks. The main objective of risk management is to direct uncertainty from risks to opportunities.
4
Content available remote Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu
PL
W pracy przedstawiono, dla potrzeb prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, wybrane konstrukcje metodologiczne. Podano w doprecyzowanej postaci pojęcia metody naukowej, falsyfikacji, tezy, hipotezy i hipotez cząstkowych. Oryginalnym wynikiem jest formalizacja rozróżnienia hipotezy i tezy oraz opis procedury weryfikacji merytorycznej hipotezy uwzględniający konieczność uprzedniego sformułowania kryterium rozstrzygania o zaklasyfikowaniu. Podane zostały przykłady hipotez i odpowiednich kryteriów do ich weryfikacji merytorycznej.
EN
The work presents selected methodological structures, for the purposes of management studies. It provides precisely defined notions of the scientific method, falsification, thesis, hypothesis and partial hypotheses. The original result is formalization of distinction between hypothesis and thesis and description of the hypothesis verification procedure taking into account the necessity of previously formulating the classification resolution criterion. Examples of hypotheses and appropriate criteria for their verification are provided.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.