Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimetr
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany model fizyczny przyrządu do pomiaru napięcia i prądu stałego. Miernik zbudowano sprzęgając mikrokomputer serii Raspberry Pi z mikrokontrolerem serii Arduino. Opracowano aplikacje umożliwiające zaimplementowanie autorskich programów do obu urządzeń. Przyrząd został wyposażony w rezystancyjny ekran dotykowy pozwalający użytkownikowi decydować o trybie przeprowadzania pomiarów (automatyczny czy manualny) oraz o sposobie archiwizacji i wizualizacji efektów pomiarów. W aplikacji wykorzystano tzw. kompilację skrośną, dzięki której możliwe jest efektywne sprzęgnięcie tak odrębnych struktur jakim są układy Raspberry PI i Arduino.
EN
The article presents the concept and implemented physical model of the device for voltage and direct current measurement. The meter was built by coupling a Raspberry microcomputer with an Arduino series microcontroller. Applications have been developed to implement proprietary programs for both devices. The device has been equipped with a resistive touch screen allowing the user to decide on the mode of measurements (automatic or manual) and on the method of archiving and visualizing the effects of measurements. The application uses the so-called cross-compiling, thanks to which it is possible to effectively connect such separate structures as the Raspberry and Arduino systems.
2
PL
W artykule zaprezentowano oprogramowanie komputerowe do wzorcowania multimetrów cyfrowych i kalibratorów napięć, prądów oraz rezystancji. Na oprogramowanie komputerowe składają się aplikacje pomiarowe przeznaczone do automatyzacji procesu wzorcowania przyrządów pomiarowych. Przedstawiono koncepcję i zasadę działania aplikacji oraz sposób wyznaczania niepewności pomiarów. Omówiono poszczególne programy oraz przedstawiono przykład zastosowania oprogramowania do wzorcowania wybranego przyrządu pomiarowego.
EN
In the paper computer software for calibration digital multimeters and voltage, current and resistance calibrators was presented. Computer software consists of measuring applications designed to automatization measuring devices calibration process. A measurement application concept, a principle of operation of applications and a measurement uncertainty calculation procedure were presented. Individual applications were discussed. An example application software for calibration of a selected measuring instrument was presented.
PL
W wielu zastosowaniach - szczególnie dla mniej dokładnych mierników i multimetrów - błąd przyrządu pomiarowego nie musi być każdorazowo wyznaczany na podstawie aktualnego świadectwa wzorcowania. Wystarczy, często ze względu na wygodę użytkowania, aby w wyniku wzorcowania została potwierdzona tzw. zgodność ze specyfikacją, czyli w przypadku multimetrów i mierników wielkości elektrycznych - by sprawdzone zostało, czy błąd wskazań nie przekracza wartości podanych w instrukcji przyrządu, procedurze technicznej bądź określonych klasą przyrządu.
EN
In many applications - especially for the less accurate measurement instruments and multimeters - measuring device error need not always be determined on the basis of the valid calibration certificate. It is sufficient, often because of the user comfort, that the compliance with the specification was confirmed by calibration results, that is in the case of measurement instruments of electrical values and multimeters - that has been proven, that the measurement error does not exceed the maximal values given in the user manual of the instrument, technical procedures, or defined as accuracy class.
PL
Przedstawiono aktualny stan i właściwości metrologiczne Komputerowego Systemu Diagnostyki Podręcznych Multimetrów (KSDPM), opracowanego i uruchomionego w laboratorium Badań i Kalibracji „LABBiKAL". Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z otwartej struktury systemu ułatwiającej jego rozbudowę i modyfikację oprogramowania. Zaprezentowano w czytelnej formie graficznej przykładowe wyniki sprawdzenia poprawności wskazań podręcznego multimetru na jednym z wybranych zakresów pomiarowych, oraz statystyczną ocenę ich niepewności.
EN
The present state and metrological properties of the Computer Aided Calibration System for Hand-held Multimeters Diagnostics has been presented. This system has been designed and developed in „LABBiKAL" - Testing and Calibration Laboratory. Special attention has been given to the benefits from the open structure of the system which facilitates its developing and altering the software. Exemplary results of cheeking the accuracy of hand-held multimeter indications on selected measurement range and statistical estimation of their uncertainty has been presented in legible graphic form.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.