Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody metalografii ilościowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Ni – base superalloys are used in aircraft industry for production of aero engine most stressed parts, as are turbine blades or turbine discs. The most stressing factor at Ni – base superalloys loading or working conditions are high temperature range of 700°C up to 850°C and, of course, centrifugal forces, and small vibrations, which produce bending of turbine blades inserted into turbine discs. All these factors cause various forms of microstructure degradation closely connected with decreasing of mechanical properties and shortening of working life as well. From this reason a dendrite arm spacing, carbides size and distribution, morphology, number and value of γ’ - phase are very important structural characteristics for blade lifetime prediction as well as aero engine its self. In this article are used methods of quantitative metallography for evaluation of structural characteristics mentioned above on experimental materials – Ni base superalloys ŽS6K and Inconel IN 738. The high temperature effect represented here by heat treatment at 800°C for 10 hours, and cooling rate, here represented by three various cooling mediums as water, air, and oil, on structural characteristics and application of quantitative methods evaluation with using of SEM are presented in this paper.
PL
Określono wpływ składu chemicznego na wielkość i rozkład fazy węglikowej w napoinie o strukturze żeliwa chromowego oraz ilościowy opis tych struktur przy wykorzystaniu metod stereologii i metalografii ilościowej. W ramach badań przeprowadzono napawanie płyt próbnych drutami proszkowymi samoosłonowymi w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Płyty posłużyły do badań metalograficznych jakościowych i ilościowych. W ramach badań metalograficznych dokonano oceny struktury wykonanych napoin. Badania ilościowe (metalografia ilościowa) koncentrowały się na określeniu wpływu składu chemicznego na wielkość i rozkład fazy węglikowej w wykonanych napoinach. Dokonano oceny jakościowej i ilościowej struktury napoin. Wyniki zostaną wykorzystane również do opracowania wstępnego składu chemicznego drutów proszkowych do napawania warstw o strukturze żeliw chromowych o żądanych właściwościach eksploatacyjnych w Instytutcie Spawalnictwa w Gliwicach.
EN
The influence of the chemical composition on the size and distribution of the carbide phase in a surfacing weld with a chromium cast iron structure has been determined and a quantitative description of such structures has been made using stereological and quantitative metallographic methods. Under the research, in the Institute of Welding in Gliwice, weld overlaying was performed on test plates with self-shielded flux-cored wires. The plates were then used for qualitative and quantitative metallographic research. Within the scope of metallographic investigations an evaluation of the surfacing welds' structure was made. The quantitative investigations (quantitative metallography) concentrated on the determination of the effect of the chemical composition on the size and distribution of the carbide phase in the surfacing welds made. A qualitative and quantitative evaluation of the surfacing welds' structure was carried out. The results will be also used by the Institute of Welding in Glivice to work out a preliminary chemical composition of flux-cored wires for surfacing layers of a chromium cast iron structure with desireable functional properties.
PL
W pracy dokonano ilościowej oceny mikrostruktury stali duplex 2205 po nawodorowaniu. Ustalono zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami, a parametrami wytrzymałościowymi uzyskanymi w wyniku poddania badanej stali klasycznej próbie rozciągania statycznego. Wyznaczono udział procentowy austenitu - 45,6% oraz ferrytu - 54,4% wykorzystując metody metalografii ilościowej i następnie porównując otrzymane wyniki z wartościami otrzymanymi metodą rentgenowskiej analizy fazowej. Stwierdzono również, że wartość oszacowanej granicy plastyczności delta 0,2 z wyników otrzymanych metodami metalografii ilościowej jest porównywalna z wartością granicy plastyczności wyznaczonej z badań mechanicznych.
EN
In work was executed a quantitative analysis of microstructure of duplex steel 2205 after hydrogen charged. Dependency among obtained results, and mechanical properties obtained in result of surrendering investigated of steel tensile strength test, was fixed. Proportional participation austenite -45,6% and of ferrite - 54,4% using method of quanitative metallography comparing received results at use of method X-ray analysis's, was marked. One ascertained also, that value of yield strength delta 0,2 received methods of quantitative metallography is comparable with value of yield strength from mechanical researches.
PL
Materiały kompozytowe Al-(Al2O3)p zawierające aluminidki niklu, powstałe in situ w wyniku oddziaływania proszku niklu z osnową aluminiową, otrzymano metodą osiowego prasowania na gorąco w próżni. Metodami metalografii ilościowej analizowano wpływ temperatury spiekania na strukturę czastek aluminidków niklu. Stwierdzono wzrost średniego pola powierzchni płaskiego przekroju cząstek wraz ze wzrostem temperatury spiekania oraz różnice wartości współczynnika kształtu. Obserwowano także różnice w strukturze aluminidków wykazujących budowę warstwową.
EN
Composites materials Al-(Al2O3)p with nickel aluminides formed in situ were obtained as a result of axis pressure sintering in vacuum. The effect of the sintering temperature on the structure was analysed by quantitative metallography methods. An increase of mean particles plane section area with sintering temperature was confirmed. Changes in the shape factor of aluminides formed as a result of interaction between nickel and aluminium matrix were noticed. Differences in the structure of multilayers aluminides were also observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.