Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norma IEC 61850
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano przykład modelowania prototypowego układu regulacji napięcia i mocy biernej zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w normach IEC 61850 (PN-EN 61850). Typowe urządzenia stosowane w energetyce oraz funkcje przez nie realizowane (zabezpieczenia, regulatory itp.) zostały ustandaryzowane i ujęte w normach jako kompatybilne klasy węzłów logicznych. Wiele urządzeń, zwłaszcza prototypowych lub stosowanych w mniejszej skali, nie posiada swojej reprezentacji w normach IEC 61850. Autorzy tych układów samodzielnie tworzą modele obiektów danych a następnie własne definicje węzłów logicznych postępując zgodnie z określonymi w normach zasadami. W Polsce takim przykładem są układy regulacji napięcia i mocy biernej dla stacji najwyższych napięć oraz elektrowni (ARST lub ARST/ARNE).
EN
The paper presents the example of modelling prototype voltage and reactive power control device according to the solutions contained in the standards IEC 61850 (PN-EN 61850). Typical devices used in power engineering and their implemented functions (protections, controllers, etc.) have been standardized and defined in the standards as a compatible class of logical nodes. Many devices, especially prototype devices or those used on a lesser scale, do not have their representation in IEC 61850 standards. The authors of these systems create models of data objects independently and next, their own definitions of logical nodes following the rules defined in the standards. In Poland, such examples are voltage and reactive power control systems for the highest voltage substations and power plants (ARST or ARST/ARNE).
PL
Specyfika infrastruktury teleinformatycznej elektroenergetyki wymaga, aby elementy i urządzenia realizujące funkcje tejże infrastruktury były przygotowane do pracy w warunkach środowiskowych elektroenergetyki i nie pracowały w warunkach innych niż te, do których je zaprojektowano. W artykule dokonano wybranych analiz wymagań niezwodnościowych i jakościowych układów i urządzeń transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce.
EN
The specificity of the power system infrastructure requires that the elements and devices performing the functions of such infrastructure should work in specific environments and should not work under any conditions other than those for which they were designed. The paper analyzes selected reliability and quality requirements for systems and data transmission equipment in the modern electric power system infrastructure.
PL
Nowe możliwości w realizacji automatyki zabezpieczeniowej wnoszą wymagania normy IEC 61850 (PN-EN 61850) opublikowanej w latach 2002 - 2010 w 14 częściach. Norma ujednolica zasady wymiany danych pomiędzy urządzeniami stacji elektroenergetycznych. Zasadniczym celem standardu 61850 jest zapewnienie kompatybilności urządzeń pochodzących od różnych producentów. Standard zakłada zastosowanie mikroprocesorowych urządzeń stacyjnych IED (ang. Intelligent Electronic Devices), takich jak zabezpieczenia cyfrowe, sterowniki polowe, stacyjne oraz przetworniki pomiarowe i aparaty wykonawcze, wyposażonych w odpowiednie interfejsy komunikacyjne. Norma przewiduje komunikację w najszybciej rozwijającej się technologii sieciowej Ethernet. Pozwala to na realizację najbardziej złożonych powiązań logicznych automatyki stacyjnej i między-stacyjnej przy wyeliminowaniu miedzianych kabli sterowniczych oraz sygnalizacyjnych. Jednakże, sprawdzenie współdziałania zastosowanych urządzeń IED wymaga czasochłonnych testów przeprowadzanych na budowanych bądź modernizowanych obiektach elektroenergetycznych.
EN
The requirements of IEC 61850 published in 2002 - 2010 (in 14 parts) establish new opportunities in the implementation of protective automation. The standard harmonizes the rules for data exchange and compatibility between substation devices supplied bydifferent manufacturers. Not only does system enable communication in the fastest growing Ethernet technology, but also eliminates the need for copper cables for control signal as well.The paper discusses the interoperability tests conducted by the author for five different manufacturers' protective relays.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązanie obwodów wtórnych, w którym zastosowano magistralę procesową oraz omówiono podstawowe wymagania normy IEC 61850 w tym zakresie.
EN
The paper presents new design of secondary circuits, with process bus applied; basie applicable requirements of IEC 61850 standard are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.