Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewód szynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Aluminium alloys were used in many structural applications, including the civil engineering field. The innovative technology of welding with micro-jet cooling was tested and the effects were reported. The main information is given on the parameters of aluminum welding with the micro-jet cooling process. Information was also reported on the influence of various micro-jet parameters on the metallographic structure. Subsequently, metallographic and certain physical properties of welding structures (for example, mechanical resistance, electrical conductivity) were tested. Aluminum alloys are lightweight and resistant to corrosion in the natural and aquatic environment, which is why they are a suitable material for responsible structures (in the construction of ships, vehicles, electrical conductors). This article focuses on the mechanical and electrical properties of busduct welds made with the micro-jet cooling pioneering technology.
PL
Stopy aluminium były wykorzystywane i zastosowane w wielu konstrukcjach, w tym dla potrzeb inżynierii lądowej. Przetestowano innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikro-strumieniowym i przedstawiono wyniki badań. Główne informacje dotyczą parametrów spawania aluminium z chłodzeniem mikro-strumieniowym. Podano również informacje o wpływie różnych parametrów chłodzenia mikro-strumieniowego na strukturę stopiwa. Sprawdzono strukturę spoin i pewne właściwości fizyczne złączy spawalniczych (na przykład wytrzymałość na rozciąganie i przewodność elektryczną). Stopy aluminium są lekkie i odporne na korozję w środowisku naturalnym i wodnym, dlatego są odpowiednim materiałem na odpowiedzialne konstrukcje (w budowie statków, pojazdów, szynoprzewodów). W tym artykule skupiono się na właściwościach mechanicznych i elektrycznych spoin szynoprzewodów wykonanych z użyciem pionierskiej metody chłodzenia mikro-strumieniowego.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące parametrów przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.
EN
The article discusses selected issues concerning the basic parameters of the busbar in emergency power systems.
PL
Produkowane współcześnie przewody szynowe (powszechnie nazywane szynoprzewodami) charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz wysokim stopniem ochrony realizowanej przez obudowy. W wykonaniu specjalnym mogą być wodoodporne. Główną zaletą przewodów szynowych jest prosty montaż oraz możliwość przesyłu dużych mocy. Są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o konfigurację torów zasilających, co jest bardzo istotne w budownictwie przemysłowym. To wszystko powoduje, że stają się w wielu przypadkach alternatywą dla kabli.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pola magnetycznego w ekranowanym i nieekranowanym trójfazowym szynoprzewodzie MR 250 wyprodukowanym przez Elektromontaż nr 2 w Katowicach. Pole magnetyczne szynoprzewodu wyznaczano następującymi metodami: metodą analityczną dla szynoprzewodu nieekranowanego bez uwzględniania zjawisk naskórkowości i zbliżenia, metodą analityczno-numeryczną bazującą na równaniach całkowych, dwuwymiarową metodą elementów skończonych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania FEMM, metodą pomiarową na stanowisku badawczym. Pomiary wykonano z użyciem specyficznego bezkierunkowego miernika pola magnetycznego. Uzyskano zadawalającą zgodność obliczeń z pomiarami.
EN
The paper presents the results of the calculations of the magnetic field for the both shielded and non-shielded 3-phase MR 250 busbar manufactured by Elektromontaż 2 in Katowice, Poland. The busbar magnetic field has been determined by the following methods: analytical method for non-shielded busbar without taking into account the skin and proximity effects, analytical-numerical method based on integral equations, two-dimensional method of finite elements with the use of the commercial FEMM software, measurement method on a test stand. The measurements were performed with the use of a special non-directional magnetic field meter. A satisfactory compliance of the calculations has been obtained.
5
Content available remote Power losses in the screen of non-coaxial high current busduct
EN
Using the Poynting theorem and Joule-Lenz law, the active and reactive power in the screen of non-coaxial high current busduct were determined. Into account were taken skin and internal proximity effects. These power losses were presented as an analytical formulas expressed as Bessel's functions.
6
Content available remote Active and reactive power of bifilar high current busduct
EN
In the paper authors present calculations of the active and reactive power of the bifilar high current busduct. Calculations were made using the Poynting theorem and Joule-Lenz law. Into account were taken skin and external proximity effects.
7
Content available remote Indukcyjność przewodu o przekroju prostokątnym i dowolnej długości
PL
W pracy sformułowano równanie całkowe dla przewodu odosobnionego skąd zdefiniowano jego rezystancję i indukcyjność własną. Zakładając stałą gęstość prądu w przewodzie wyznaczono indukcyjność własną dla przypadku przewodu o przekroju prostokątnym. Wykonano obliczenia tej indukcyjności dla różnych długości przewodu i porównano je z obliczeniami uzyskanymi ze wzorów zawartych w literaturze.
EN
In the paper we define an integral equation for an isolated conductor from which we define its self-inductance and resistance. Assuming a constant current density in the conductor we determine the self-inductance for the case of a rectangular cross-section conductor. Calculations are performed for this inductance for different conductor lengths and compared with calculations obtained from formulas included in the reference.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oceny niezawodności przewodów szynowych. Zaproponowano model niezawodnościowy oraz scharakteryzowano dwuwykładniczy rozkład prawdopodobieństwa do oceny zawodności układu. Na tej podstawie przedstawiono metodykę wyznaczania niezawodności gazoszczelnych przewodów szynowych.
EN
A conception relating to assessment of SF6-insulated buses reliability is presented. In order to evaluate probability of the failure, the reliability model is proposed and two-exponential function is characterized. On the basis of this model a methodology of GIL (Gas Insulated Lines) reliability calculations is presented.
PL
W artykule przedstawiono ogólne zalety stosowania przewodów szynowych oraz omówiono parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne i zalety przewodów szynowych typu MR 160, MR 250, MR 400 i MR 630 produkowanych przez Przedsiębiorstwo Elektromontaż 2 Katowice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.