Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Widely-tunable, fully-monolithic, mid-infrared (mid-IR) deference frequency generation source (DFG) is presented. By using a custom designed fiber-pigtailed periodically poled lithium niobate (PPLN) crystal module the idler beam was generated with an efficiency of 21%/W, yielding 2.6 mW of optical output power. The proposed all-fiber configuration radically simplified the optical frequency conversion setup, making it robust and easily configurable. The usefulness of the constructed source was verified by performing simultaneous wavelength modulation spectroscopy (WMS) laser trace gas detection of methane, near 2999 cm⁻¹, and ethane, near 2997 cm⁻¹, via two independently generated, tunable idler beams.
EN
In this paper we present a novel configuration of an NPR mode-locked Er-doped laser. This new optical setup uses voltage controlled LC cells to replace standard retarders (quarter- and half-waveplates) inside the laser cavity. Using this novel, mechanical-adjustment-free setup a mode-locking was obtained with sub-500 fs pulse duration and an average power exceeding 40 mW. Presented results show that using simple LC cells, an optical layout of an NPR mode-locked laser can be greatly simplified.
3
Content available Fiber-based laser frequency combs
EN
For the last decade a very attractive field of laser physics, namely the optical frequency comb technique, has been intensively developed. Fiber lasers play particular role in that area. The motivation of their development is obtaining broadband comb systems with well-defined and stable mods (comb teeth). This paper presents a basic overview devoted to the fiber-based optical frequency combs.
4
Content available Fiber-MOPA sources of coherent radiation
EN
This paper presents the concept and design of medium to high power fiber radiation sources in MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) configuration. Research results are presented on a two-stage power amplifier for MOPA applications for the third telecommunications window at 1550 nm based on active erbium-doped and erbium/ytterbium-doped fibers. The amplifier is fabricated entirely in fiber technology and delivers several watts of output power.
PL
Zabiegi angioplastyki tętnic wieńcowych, wykonywane od 1977 r., polegają na poszerzeniu światła naczyń w celu zmniejszenia przewężeń spowodowanych obecnością zmian miażdżycowych. Wprowadzenie w roku 1986 tzw. stentów naczyniowych bardzo przyczyniło się do rozwoju kardiologii inwazyjnej. Zabiegi angioplastyki stały się bardziej bezpieczne, a ich skuteczność obecnie przekracza 90%. Zasadniczym problemem związanym z tą formą leczenia jest nawrót zwężenia w uprzednio poszerzanym miejscu, zwany restenozą w ok. przypadków 20--40%. Od lat poszukiwane są skuteczne metody zapobiegające nawrotowi zwężenia po angioplastyce. Jedną z nich może być wewnątrznaczyniowe naświetlanie niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym, co prowadzi do zmniejszenia miejscowego odczynu zapalnego i produkcji macierzy pozakomórkowej oraz proliferacji miofibroblastów, procesów powodujących powstanie zmiany restenotycznej. Przeprowadzenie skutecznego zabiegu naświetlania wymaga doprowadzenia do poszerzanego miejsca promieniowania laserowego o odpowiedniej długości fali, określonej energii i rozkładzie wiązki. W naszych badaniach zastosowano laser półprzewodnikowy (długość fali 808 nm, moc maksymalna 2W). Dobrano następujące parametry energetyczne: gęstość mocy 100 mW/cm2, dawka sumaryczna wynosiła 9 J/cm2. Specjalnie skonstruowany cewnik balonowy, w którego wnętrzu umieszczono światłowód zakończony specjalnym dyfu-zorem, wprowadzony był do naczynia. Dyfuzor zapewniał jednorodny rozkład promieniowania na naświetlanej powierzchni naczynia. Badania jednorodności rozkładu promieniowania przeprowadzono za pomocą kuli Ulbrichta (Melles Griot, USA). Zabiegi angioplastyki wieńcowej wykonano u 101 pacjentów (26 kobiet i 75 mężczyzn, średni wiek 59,1 š10,5 lat). Naświetlanie poszerzanej zmiany bezpośrednio po zabiegu przeprowadzono u 52 osób, a 49 pozostałych chorych stanowiło grupę kontrolną. W grupie naświetlanej odsetek pacjentów z restenozą wynosił 15,0%, a w grupie kontrolnej 32,4%. W koronarografii po 6 miesiącach stwierdzono u chorych naświetlanych większą średnią wielkość światła naczynia (2,18 mm vs 1,76 mm) oraz mniejszą średnią utratę światła naczynia (0,53 mm vs 0,76 mm). Stwierdzono, że śródnaczyniowe naświetlanie tętnic wieńcowych podczas zabiegu angioplastyki jest metodą bezpieczną i prowadzi do zmniejszenia nawrotu zwężenia. Skuteczność tej nowej metody leczniczej wymaga jednak dalszej oceny w wielo-ośrodkowych badaniach klinicznych.
EN
First balloon percutaneous coronary intervention was performed in 1977. In 1986, for the first time, baloon- or self-expandable coronary stents, reinforcing artery wall after the angioplasty, were used. Introduction of stents was a great landmark in the invasive cardiology history. Its application increased the safety of coronary interventions and the procedure success grew up to 90%. Despite of satisfactory short-term results, there is still the angioplasty limitation in form of restenosis - renar-rowing of the coronary artery in the segment previously treated. Restenosis process starts just after the angioplasty in approximately 30-40% of patients. One of the new methods of restenosis prevention may be the application of the intravascular low-power laser illumination. It decreases the local inflammatory process, inhibits extracellular matrix synthesis, smooth muscle cells activation and proliferation, all known to be important factors in restenotic lesion formation. The procedure of intraluminal laser irradiation requires adequate wavelength, appropriate energetic parameters and homogenous distribution of laser light. In our experiment the semiconductor laser was used (808 nm, maximal output power 2 W, power density 100 mW/cm2, total energy dose 9 J/cm2). Specially designed coronary balloon catheter contained the multimo-de silica fiber with a distal diffuser. The diffuser ensured an uniform laser light distribution in the place of dilatation. Measurements of distribution parameters were performed by means of an integrating sphere (Mel-les-Griot, USA). In our examination 101 patients (59,1 š10,5 years) underwent a successful balloon angioplasty with coronary stent implantation. 51 patients were exposed to laser illumination after sucessful PCI and the remaining 49 patients were a controll group. After six month follow-up we observed 15% restenosis rate in laser treated group and 32% in the control population. The late lumen loss was: 0,53 mm vs 0,76 mm respectively and lumen diameter 2,18 mm vs 1,76 mm, respectively. We concluded that the laser illumination is a safe procedure, which reduces the restenosis rate. Howeever, its efficacy should be confirmed in randomized multicenter studies.
7
Content available remote Nowy typ dyfuzora promieniowania laserowego i jego zastosowanie w medycynie
PL
Przedstawiono założenia konstrukcyjne nowego dyfuzora emitującego promieniowanie laserowe prostopadle do osi długiej światłowodu. Omówiono jego zastosowanie w diagnostyce i terapii medycznej.
EN
A new laser light diffusor which emits laser light perpendicular to the long axis of the optical waveguide is presented. The application in diagnosis and medical treatment is discussed.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z biotechnicznym bezpieczeństwem nowej metody w kardiologii inwazyjnej, polegającej na wewnątrznaczyniowej fotostymulacji tętnic wieńcowych. Analizowano bezpieczeństwo zastosowania cewników balonowych umożliwiających zabieg fotostymulacji. Oceniano transmisję promieniowania laserowego 808 nm przez wybrane cewniki balonowe. Stwierdzono znaczną rozpiętość transmisji w różnych dostępnych na rynku modelach cewników oraz bezpieczeństwo w aspekcie mechanicznym użytego sprzętu do fotostymulacji.
EN
The safety of the new invasive cardiology treatment method - intravascular photostimulation of coronary vessels is discussed. The safety of modified balloon catheters, which allow to perform photostimulation procedure, was analyzed. We measured 808 nm laser light penetration through selected balloon catheters. High range of balloon transmitance was observed in the study, as well as the technical safety of the equipment used for the procedure.
PL
Przedstawiono wstępne wyniki stosowania fotostymulacji laserowej w zabiegach angioplastyki wieńcowej (PTCA). Oceniano bezpieczeństwo metody w aspekcie danych klinicznych chorych poddanych wewnątrznaczyniowej fotostymulacji w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono brak objawów ubocznych oraz niepożądanych omawianej metody. W badaniach krótkookresowych skuteczność zabiegów angioplastycznych w połączeniu z fotostymulacjąjest nie mniejsza od klasycznych zabiegów PTCA.
EN
Preliminary results of laser photostimulation after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) are presented in the study. We controlled the safety of the new treatment method in the aspect of clinical data found in patients after the intravascular photostimulation versus control group. No side-effects of the procedure were observed. In short-term term follow-up the effectivness of coronary angioplasty followed by photostimulation is similar to the classic PTCA procedure.
EN
The guinea pig is frequently used as an experimental animal in the examination of vibratory disorders of the hearing organ. Its bony cochlea is found on the medial wall and projects into the tympanic bulla. In man, the cochlea is totally situated in the petrous part of the temporal bone. These anatomical differences may be responsible for the interspecies dissimilarities in the manner of their dynamic dislocations. The aim of the investigation was to see whether the cochlea of a guinea pig subjected to whole-body vibration vibrates as a rigid body. We sought differences between the inclinations of the base and the top of the cochlea attached to an exciter and subjected to perpendicular sinusoidal vibrations of the frequencies 50, 100, 300 and 500 Hz. We investigated five temporal bones received from animals weighting from 350 to 670 g. We measured oscillations with an interference technique using Michelson's interferometer. Two beams of light were emitted from a He - Ne laser (wave length of 632 nm). The first fell on the examined object, the other on a motionless mirror. After reflection, both beams interfered. We registered the interference stripes by means of a digital oscilloscope and counted using a impulse meter. No essential differences between the amplitudes of the inclinations of the top and cochlea base were detected. This means that the cochlea of the guinea pig vibrates as a rigid body. The animal selected can be useful in experiments of vibratory damages of the ear.
PL
Celem pracy była ocena wpływu promieniowania laserowego o długości fali X = 808 nm na komórki śródbłonka ludzkiego in vitro. Stwierdzono aktywację komórek po naświetleniu, objawiającą się zarówno przez wzrost poziomu markerów CD44 i CD54, jak i za pomocą testu proliferacyjnego, mierzonego wbudowywanem 3H tymidyny.
EN
The purpose of the study was to assess the influence of laser radiation 1 = 808 nm on human endothelium cells in vitro. Increased activation of CD44 and CD54 markers was proved, as well as proliferation activity measured by thymidin test.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.