Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1673--1678, CD2
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych dziedzictwa w ikonografii łodzi, statków i okrętów w kościołach polskiego Pomorza. Wymieniono przykłady zdobnictwa w ujęciu tematycznym oraz historycznym – od wieku XVI, aż po lata współczesne. Wykazano wielkie bogactwo wizerunków jednostek pływających na malowidłach, witrażach, modelach.
EN
The paper presents the results of identifying studies about the heritage in the iconography of boats, ships and vessels in the churches of the Polish seaside. Paper contains an examples of ornamentation in terms of themes and history - from the sixteenth century until the contemporary period and shows the great wealth of images of vessels in paintings, stained glass windows and models.
PL
W artykule przedstawiono prototypowy system sterowania pozycją ramienia manipulatora z chwytakiem, w którym wykorzystuje się odwzorowanie ruchu ludzkiej kończyny górnej. Do realizacji zagadnienia zostały wykorzystane czujniki akcelerometryczne oraz rezystancyjne czujniki siły. Czujniki akcelerometryczne zostały zamocowane zarówno na rękawicy, którą zakłada się na dłoń operatora, jak też na ramieniu manipulatora. Dzięki opracowanemu algorytmowi sterowania, który został zaimplementowany w prototypowym układzie sterowania, możliwy jest symultaniczny ruch dłoni operatora (w nadgarstku) oraz ruch ramienia manipulatora, w płaszczyźnie pionowej. Rezystancyjne czujniki siły nacisku zamocowano na palcu wskazującym oraz kciuku ręki, dzięki czemu udało się odwzorować liniowy ruch palców na ruch chwytaka manipulatora, z regulowaną siłą ścisku.
EN
The article presents the prototype control system of position for the manipulator with gripper, which uses movement of the human hand. To implement the concept was used: acceleration sensors and resistive force sensors. The acceleration sensors were placed both on the hand of the operator (on the glove), as well as on the manipulator arm. Thanks to use algorithm which has been implemented in a prototype control system, it is possible simultaneous movement of the operator's hand (in the wrist) and the movement of the manipulator arm in the vertical plane. Resistive force sensors were placed on the index finger and thumb of the hand, which made it possible to intercept linear motion of the gripper fingers on the manipulator, with adjustable force.
3
Content available remote Mechanizm aukcji w koordynacji łańcucha dostaw
PL
W pracy rozważany jest problem koordynacji w łańcuchu dostaw (ang. supply chain coordination) na etapie zawierania kontraktów handlowych. W ramach tych umów dostawca i odbiorca ustalają warunki wzajemnego handlu. Zawierane między nimi kontrakty są wynikiem rozgrywki rynkowej, w której każdy z nich podejmuje suwerenne decyzje dążąc do maksymalizacji własnych korzyści. Ponieważ każda indywidualna decyzja każdego podmiotu wpływa na cały system, uzasadnione jest poszukiwanie mechanizmów koordynacji niezależnych decyzji w celu zapewnienie jak najwyższej efektywności całego systemu, a nie tylko dobra pojedynczych ogniw. W pracy jest badane wykorzystanie mechanizmu aukcji do koordynacji łańcucha dostaw zgodnie z koncepcją zarządzania zapasami przez dostawcę (ang. VMI - Vendor Managed Inventory). Jej organizacja pozwala optymalnie ustalać kontrakty dążąc do osiągania jak największej nadwyżki ekonomicznej całego systemu, która później może być sprawiedliwie dzielona pomiędzy jego uczestników. Problem koordynacji łańcuchów dostaw jest poruszany w wielu pracach. Najczęściej analizowany jest w kontekście zarządzania zapasami, gdy przy ustalonych wcześniej parametrach cenowych kontraktu pojedynczy odbiorca określa optymalną wielkość dostawy. Prezentowane w literaturze modele skupiają się jednak głównie na wyznaczeniu parametrów ilościowych kontraktów. Zakłada się w nich, że atrybuty cenowe są ustalane wcześniej i znane już na etapie koordynacji. W niniejszej pracy proponuje się, aby w ramach koordynacji ustalać jednocześnie parametry ilościowe oraz cenowe kontraktów, co może pozytywnie wpływać na efekty jakościowe koordynacji.
EN
In this work we focused on the supply chain coordination problem. We analyse an auction mechanism as the supply chain coordination tool. It was shown that an appropriate auction design allows us to coordinate the supply chain in order to maximize the total value added profits.
PL
Ostatnich kilkanaście miesięcy w firmie Cloos to okres szczególnie wytężonej pracy. Co jakiś czas docierały na rynek informacje dotyczące nowych urządzeń spawalniczych, rozwiązań i technologii, nad rozwojem których Cloos pracuje nieustannie. Zmianie uległy nie tylko elementy tak zwanej rynkowej identyfikacji firmy, ale również wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań w budowie, obsłudze czy samej koncepcji funkcjonowania źródeł prądu. Choć duża część z tych nowości prezentowana już była podczas licznych targów czy prezentacji, to nadszedł czas na ich zebranie i podsumowanie.
PL
W dzisiejszych czasach, w dobie ostre] konkurencji, o jakości produktu nie stanowi tylko jego funkcjonalność, ale również szczegóły wykończenia, detale pozwalające na jego identyfikację rynkową. Natej płaszczyźnie znakowanie przemysłowe towarów staje się dziedziną coraz bardziej istotną dla polskich producentów, którzy coraz śmielej oferują swoje towary na wymagających rynkach zagranicznych.
EN
The development of sustainable transportation means and systems is one of the European policies. Different criteria are taken into consideration to find an optimum solution when urban transport is investigated - in both traditional and innovative technical solutions. In the paper an alternative proposal to inland systems is proposed and the concept of design solutions is presented as well. The proposal is addressed partly to the local waterways in Szczecin and western Pomerania region and is based on a sustainable passenger traffic analysis. It may also be interesting for application in the conditions of other cities and regions - Wroclaw, Dresden and Praha.
PL
Rozwój środków i systemów transportu zrównoważonego stał się jedną z naczelnych dyrektyw Unii Europejskiej. Badania nad środkami transportu miejskiego, w dwóch aspektach - tradycyjnym i innowacyjnym, wymagają wzięcia pod uwagę wielu różnych kryteriów i poszukiwania optymalnego rozwiązania. W publikacji przedstawiono propozycję alternatywnego wykorzystania dróg śródlądowych w celach transportu miejskiego. Zaproponowano wstępną koncepcję rozwiązania projektowego. Rozwiązanie przystosowane jest do warunków panujących na lokalnych drogach wodnych Szczecina i rejonu Pomorza Zachodniego i spełnia warunki uzyskane z analizy zrównoważonego transportu pasażerskiego. Rozwiązanie to może stanowoć ciekawą alternatywę również dla innych miast - Wrocławia, Drezna i Pragi.
EN
In the paper a proposition of use of maritime environment physical research data for identification of water-way parameters of HSC (High Speed Craft) is described. On this basis description of mathematical formula of basis parameter used in HSC structure design, that is so-called significant wave height, is also presented. On the basis of winds at operating region there was proposed a formula described relation of significant wave height H 1/3 from season.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania danych z badań fizycznych środowiska morskiego do identyfikacji parametrów drogi wodnej statku szybkiego i określenie na jej podstawie matematycznej formuły podstawowego parametru wykorzystywanego w projektowaniu konstrukcji statku szybkiego jakim jest tzw. znacząca wysokość fali. Na podstawie danych o wiatrach na akwenie eksploatacji zaproponowano formułę opisującą zależność znaczącej wysokości fali H 1/3 od pory roku.I
PL
W referacie, po krótkim omówieniu własności i ogólnych zasad stosowania stopów tytanu, zaprezentowano przegląd dotychczasowych zastosowań materiału. Następnie wskazano propozycje przyszłościowe, mogące motywować prowadzenie prac badawczych i studialno-projektowych dotyczących wykorzystywania stopów tytanu w dziedzinie budowy okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych.
9
Content available remote Analysis of ultimate capacity of ship hulls with transversally stiffened plates
EN
The paper deals with evaluation of ultimate bending moment for ship hull with transversally stiffened plates. Methods of evaluations of ultimate capacity for ship hulls are briefly presented. Specific problem of determination of load-end shortening curves for transversally stiffened plates subject to compressive uniform loading and compressive/tensile linearly distributed loading is investigated at first using approximate and finite element approaches. The results are then applied to evaluation of the ultimate moment in vertical bending. Comparison of results in terms of ultimate bending moments for ship hulls with transversally stiffened regions are then given.
PL
Artykuł dotyczy nośności granicznej kadłubów okrętowych. Pokrótce przedstawiono sposoby rozwiązywania tego zagadnienia. Wykorzystując wzory przybliżone oraz wyniki obliczeń metodą elementów skończonych, określono krzywe obciążenie-przemieszczenie dla płyt usztywnionych poprzecznie poddanych działaniu obciążenia rozłożonego równomiernie i liniowo zmiennie wzdłuż krawędzi. Wyniki wykorzystano do obciążeń momentów granicznych statków z rejonami usztywnionymi poprzecznie. Przedstawiono porównanie wyników wartości nośności granicznej kadłubów.
EN
In the paper the task of optimal ship hull structural design using the method based on Genetic Algorithms have been considered. The applicability of those methods in particular optimisation problems has been discussed too. A proposal of the computer implementation of the method has been described. Then practical application of the method to the deck structure of a fast craft of SES type has been performed.
PL
W pracy rozważono zadanie optymalnego projektowania konstrukcji kadłuba statku z wykorzystaniem metod opartych 0 algorytmy genetyczne. Przedstawiono przydatność tych metod w szczególnych przypadkach optymalizacji. Zaproponowano własną komputerową realizację metody z algorytmem genetycznym. Przebadano praktyczne zastosowanie przedstawionej metody na przykładzie konstrukcji pokładu pasażerskiego dwukadłubowego statku szybkiego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.