Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optyczne pola komutacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wpracy wykazano warunki konieczne przestrajalności trzysekcyjnych pól komutacyjnych z konwersją widma optycznego w komutatorach pierwszej i trzeciej sekcji, oraz z komutacją przestrzenną w sekcji drugiej. Rozważano dwie topologie takiego pola: z jednym komutatorem w sekcji środkowej (WSW1) i z wieloma komutatorami w sekcji środkowej (WSW2). Wykazano, że aby możliwe było realizowanie wszystkich możliwych zestawów połączeń jednoczesnych, konieczna jest ekspansja w komutatorach pierwszej sekcji. Jedynie w polu WSW1 o dwóch wejściach i dwóch wyjściach równa liczba szczelin częstotliwościowych w łączach wejściowych i wyjściowych komutatorów pierwszej sekcji jest wystarczająca do zapewnienia przestrajalności.
EN
In this study, we consider the three-stage switching fabrics of the wavelength-space-wavelength architecture, called the WSW1 (with one center-stage switch) and WSW2 (with two or more center-stage switches), for elastic optical nodes. We prove, that to realize all possible sets of compatible connections, exapnsion is needed in the firststage switches. Only in the WSW1 switching fabric with two input and two output fibers, the same number of frequency slot units in input and output fiber of the first-stage switches is sufficient to route all possible sets of compatible connections simultaneously.
PL
Niedawno Danilewicz i inni zaproponowali struktury dwóch nieblokowalnych w wa˛skim sensie pól komutacyjnych przeznaczonych do pracy w w˛ezłach elastycznych sieci optycznych EON (ang. Elastic Optical Networks). W tym artykule rozważana jest jedna z zaproponowanych wcześniej struktur pól. W węźle używane jest trzysekcyjne pole komutacyjne z przełączaniem w przestrzeni (ang. space) w sekcji pierwszej i trzeciej oraz w dziedzinie długości fali (ang. wavelegth) w sekcji środkowej (pole typu S-W-S). W sieciach EON, ścieżka optyczna używa szczeliny częstotliwościowej utworzonej z m sąsiednich, podstawowych szczelin częstotliwościowych FSU (ang. Frequency Slot Unit). Połączenie takie nazywane jest połączeniem m-szczelinowym. Danilewicz i inni rozważali pole komutacyjne S-W-S, gdzie 16m6mmax. W tym artykule rozważane są pola S-W-S nieblokowalne w wąskim sensie, gdy 16mmin 6m6 mmax 6 bn=2c. Takie założenie jest bliższe warunkom rzeczywistym, w których funkcjonują sieci EON.Wartykule zostanie wykazane, że liczba komutatorów w sekcji środkowej w polach nieblokowalnych zależy od parametrów mmin i mmax.
EN
Recently, Danilewicz et al. have proposed two strict-sense nonblocking structures of switching fabrics for elastic optical network (EON) nodes. This paper considers one of two earlier presented structures. The node uses the three-stage switching fabric that applies space switching in the first and the third stages, and wavelength switching in the second stage (the S-W-S switching fabric). In elastic optical networks, an optical path can use a frequency slot spread over m adjacent frequency slot units (FSUs). Such connection is called m-slot connection. Danilewicz et. al. considered S-W-S switching fabrics where 16m6mmax. For the S-W-S switching fabric discussed in this paper, we derive and prove the strict-sense nonblocking conditions when m-slot connections are set up, where 16mmin 6m6mmax 6 bn=2c. Such assumptions are closer to the real EON networks. We show in this paper that a number of middle stage switches in the strict-sense nonblocking switching fabrics depends on parameters mmin and mmax.
PL
Niedawno Grzegorz Danilewicz i inni zaproponowali struktury dwóch nieblokowalnych w wąskim sensie pól komutacyjnych przeznaczonych do pracy w węzłach elastycznych sieci optycznych EON (Elastic Optical Networks). W niniejszym artykule rozważana jest jedna z zaproponowanych wcześniej struktur pól. W węźle używa się trzy sekcyjnego pola komutacyjnego z przełączaniem w przestrzeni (space) w sekcji pierwszej i trzeciej oraz w dziedzinie długości fali (wavelength) w sekcji środkowej (pole typu S-W-S). W sieciach EON ścieżka optyczna używa szczeliny częstotliwościowej utworzonej z sąsiednich podstawowych szczelin częstotliwościowych FSU (Frequency Slot Unit). Połączenie takie nazywane jest połączeniem m-szczelinowym. Danilewicz i inni rozważali pole komutacyjne S-W-S, gdzie 1 ≤m ≤ mmax. W artykule rozważane są pola S-W-S nieblokowalne w wąskim sensie, gdy 1 ≤mmin ≤m ≤ m.max ≤ [n/2}. Takie założenie jest bliższe warunkom rzeczywistym, w których funkcjonują sieci EON. W artykule wykazano, że liczba komutatorów w sekcji środkowej w polach nieblokowalnych zależy od parametrów mmin i mmax.
EN
Recently, Danilewicz et al. have proposed two strict-sense nonblocking structures of switching fabrics for elastic optical network (EON) nodes. This paper considers one of two earlier presented structures. The node uses the three-stage switching fabric that applies space switching in the first and the third stages, and wawelength switching in the second stage (the S-W-S switching fabric). In elastic optical networks, an optical path can use a frequency slot spread over m adjacent frequency slot units (FSUs). Such connection is called m-slot connection. Danilewicz et. al. considered S-W-S switching fabrics where 1 ≤ m ≤ mmax . For the S-W-S switching fabric discussed in this paper, we derive and prove the strict-sense nonblocking conditions when m-slot connections are set up, where 1 ≤ mmin ≤ m ≤ mmax ≤ [n/2]. Such assumptions are closer to the real EON networks. We show in this paper that a number of middle stage switches in the strict-sense nonblocking switching fabrics depends on parameters mmin and mmax.
PL
W artykule przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalności w wąskim sensie dla jednej z możliwych architektur pola komutacyjnego przeznaczonego do pracy w węzłach elastycznych sieci optycznych. Proponowane pole trzysekcyjne zawiera w sekcjach skrajnych po jednym komutatorze przełączającym sygnał w przestrzeni a w sekcji środkowej p komutatorów konwertujących sygnał w dziedzinie długości fali.Warunki nieblokowalności wyznaczają konieczną i wystarczającą liczbę komutatorów p, dla których możliwe jest zestawienie każdego połączenia optycznego żądającego nie więcej niż m podstawowych szczelin częstotliwościowych.
EN
Strict-sense nonblocking conditions for one of possible architectures of a switching fabric for elastic optical networks are presented and proven in this paper. The proposed three stage switching fabric has one space switch in every outer stage and p wavelength switches in the middle stage. Sufficient and necessary nonblocking conditions define a number of middle stage switches p for which it is possible to set up every connection which requires no more than m frequency slot units.
PL
Omówiono zasady budowy przełącznic i krotnic optycznych. Przedstawiono struktury optycznych oraz elektrooptycznych elementów i pól komutacyjnych stosowanych bądź mogących znaleźć zastosowanie w przełącznicach.
EN
Principles of optical crossconnects and add-drop multiplexers are outlined. Structures of optical and electro-optical switching elements and networks that are or can be used in crossconnects are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.