Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforced concrete pipe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Żelbetowe rury o przekroju gardzielowym znajdują szerokie zastosowanie jako elementy odwodnienia lotnisk, przepusty komunikacyjne oraz przejścia dla małych ssaków i płazów. Rury te, ułożone w gruncie, nieraz na stosunkowo małych głębokościach, poddawane są działaniu intensywnych obciążeń. Do obliczania takich konstrukcji rurowych stosowane są metody analityczne, w których otoczenie gruntowe reprezentowane jest przez układ pionowego i poziomego parcia. Współcześnie stosowane są także metody numeryczne, które umożliwiają zarówno wariantową analizę wytrzymałościową rur o dowolnym, w tym niekołowym przekroju, jak i badanie zjawisk zachodzących w gruntowym otoczeniu tych rur.
3
Content available remote Experimental and numerical analysis of cracks in the reinforced concrete pipes
EN
This article presents the analysis of the cracks in the tensile strength of concrete for reinforced concrete pipe crushing. Tensile strength, in case of crushing elements of high relative curvature, is significantly different from the strength of the not curved elements. The current state of research indicates that only methods of nonlinear fracture mechanics lead to a satisfactory agreement between the results of calculations and experimental studies, and allow for compiling correctly the influence of basic parameters of stretched concrete and geometrical dimensions on the load capacity of crush pipes made of concrete. Obtaining consistent results of experimental and numerical research is still a very complicated issue. This paper presents the results of an experimental test performed on three pipes and the numerical model of the analyzed element of the pipes made in the ATENA program. In order to model the concrete we used material model "SBETA", proposed by ATENA. The numerical analyses of the cracks were compared with the results of experimental studies in this paper. The conducted experimental test indicate that the concrete tensile strength for the tested elements was higher than adopted. This resulted in a greater resistance of the cracking for the test elements.
PL
Artykuł przedstawia analizę pęknięć w strefie rozciąganej betonu w żelbetowych rurach poddanych zgniataniu. Wytrzymałość na rozciąganie, w przypadku zgniatania elementów o dużej krzywiźnie względnej, różni się znacznie w stosunku do wytrzymałości elementów niezakrzywionych. Bieżący stan badań wskazuje, że jedyne metoda nieliniowej mechaniki pękania daje zadawalającą zbieżność między wynikami obliczeń a badaniami doświadczalnymi i pozwala na poprawne zestawienie wpływu podstawowych parametrów spękanego betonu i wymiarów geometrycznych na nośność zgniatanej rury betonowej. Otrzymanie zgodności wyników badań doświadczalnych i analiz liczbowych jest wciąż bardzo skomplikowaną kwestią. Artykuł prezentuje wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na trzech rurach żelbetowych i model numeryczny badanych elementów rurowych wykonany w programie ATENA. Jako materiałowy model betonu wykorzystano, proponowany przez program ATENA, model materiałowy "SBETA". Numeryczne analizy pęknięć zostały porównane z wynikami badań doświadczalnych. Obserwacje prowadzone podczas badań doświadczalnych wskazują, że wytrzymałość betonu na rozciąganie w analizowanych elementach była wyższa niż przyjęta w modelu numerycznym. Skutkowało to zwiększoną wytrzymałością ze względu na zarysowanie badanych elementów.
4
Content available Nośność prefabrykowanych rur betonowych
PL
Z uwagi na obserwowane duże rozbieżności pomiędzy wynikami badań doświadczalnych a wynikami obliczeń przedstawiono propozycję metody obliczania nośności rur wykonywanych z betonu niezbrojonego. W metodzie połączono badania laboratoryjne rur z dostępnymi metodami analitycznymi. Umożliwia to bardziej kompleksową ocenę nośności.
EN
Significant discrepancies between experimental and computational results of pure concrete pipes are observed. Due to that fact a load bearing capacity calculation method is presented. This method combines experimental verification of the pipe type with available analytical methods. In a result more realistic capacity evaluation is achieved.
5
Content available remote Możliwości nowoczesnych rur przeciskowych
6
Content available remote Żelbetowe rury przeciskowe : zastosowania i modyfikacje
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.