Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cięcie plazmą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wybrane zagadnienia technologii cięcia plazmą
PL
W artykule przedstawiono technologię cięcia plazmą. W szczególności scharakteryzowano uwarunkowania technologiczne determinujące efekty stosowania tej technologii. Zidentyfikowano najważniejsze zalety i wady cięcia plazmą.
EN
In this paper the technology of plasma cutting was presented. The technological conditions that determine the technology were characterized. The most important advantages and disadvantages of plasma cutting are presented too.
2
Content available remote Jakość cięcia plazmą powietrzną wybranych materiałów konstrukcyjnych. Cz. 1
PL
W artykule opisano ocenę jakości procesu cięcia plazmą powietrzną wybranych materiałów konstrukcyjnych (stal S960Q, stal S700QM, stop aluminium 5754, miedź M1E) o grubości 8 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia oraz średnicę otworu przebicia. Powierzchnie cięte poddano ocenie wg normy ISO 9013:2017.
3
Content available remote Analiza morfologii powierzchni po cięciu strumieniem plazm
PL
W artykule przedstawiono krotką charakterystykę techniki cięcia strumieniem plazmy z posuwem ręcznym. Na bazie tej charakterystyki dokonano oceny krawędzi po cięciu elementu ze stali X5CRNI18-10. W tym celu wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni metodą triangulacji laserowej oraz obserwacje jej morfologii metodą mikroskopii opto-cyfrowej.
PL
W artykule opisano wpływ procesu cięcia strumieniem tlenu, plazmą powietrzną HD oraz wiązką laserową na jakość powierzchni i zmiany strukturalne stali obrobionej termomechanicznie S 700MC oraz stali ulepszonej cieplnie S 690QL o grubości 10 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości zachodzące przy powierzchni cięcia.
5
Content available remote Rozwój techniki cięcia plazmowego
PL
Rozwój technologii cięcia plazmowego sprawił, że technika ta w coraz szerszym zakresie staje się konkurencyjna w stosunku do innych metod cięcia. W zależności od wymaganej dokładności i powtarzalności wymiarowo-kształtowej elementów oraz wielkości produkcji proces cięcia plazmowego może być przeprowadzamy ręcznie, półautomatycznie lub ze sterowaniem automatycznym CNC.
PL
Rozwój technologii cięcia sprawił, że w coraz szerszym zakresie cięcie plazmowe staje się konkurencyjne do innych technologii cięcia termicznego.
EN
The influence of cutting technologies on the quality, mechanical properties and microstructure of the cut edges of steel is presented. The cutting technologies cover: plasma, laser beam, water jet and oxyfuel flame cutting. During investigation the measurements of perpendicularity tolerance, hardness, mean high of the profile Rz5 and metallographic examination were carry out. The results revealed that the lowest hardness was achieved by water jet cutting, whereas the highest was obtained by plasma cutting under the water surface. The lowest perpendicularity was obtained by plasma cutting under the water surface but the highest was achieved by laser and HD plasma cutting. The conducted experiments revealed moreover that the lowest roughness was achieved by means of plasma cutting over the water surface, whereas the highest by laser beam cutting.
PL
W pracy przedstawiono wpływ technologii cięcia na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę i jakość warstwy wierzchniej. Technologie cięcia obejmowały cięcie: plazmą, wiązką laserową, strumieniem wody oraz tlenem. Prowadzono pomiary tolerancji prostopadłości, twardości, średniej wysokości profilu Rz5. Wykonano również badania metalograficzne. Najmniejsza twardość powierzchni po cięciu zapewnia cięcie strumieniem wody, natomiast największe cięcie plazmą pod lustrem wody. Najmniejszą tolerancję prostopadłości zapewnia cięcie plazmą pod lustrem wody, natomiast największą cięcie wiązką laserową i plazmą HD. Najmniejszą chropowatość powierzchni zapewnia technologia cięcia plazmą nad lustrem wody, natomiast największą wiązką laserową.
PL
W artykule opisano wpływ procesu cięcia plazmą powietrzną, laserem oraz strumieniem wody na jakość powierzchni ciętej stopu aluminium 5754 o grubości 8 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości przy powierzchni cięcia.
EN
In this paper results of investigation of air plasma, laser beam and water-jet cutting processes on 5754 aluminum alloy surface quality were shown. Quality assessment of surface (perpendicular deviation, surface roughness, scarf angle), gap width after cutting, punching method and structural and hardness changes near the cutling surface were provided.
9
Content available remote Wpływ procesu cięcia plazmą powietrzną na jakość połączeń spawanych
PL
Określenie wpływu ukosowania brzegów blach za pomocą cięcia plazmą powietrzną na jakość połączeń spawanych metodą MAG. Zmiany chemiczne i strukturalne zachodzące przy powierzchni podczas cięcia plazmą powietrzną stali konstrukcyjnych niestopowych i niskostopowych.
EN
Determination of the influence of chamfering sheet metal edges by means of an air plasma upon the quality of welded joints by the MAG method. Chemical and structural changes occuring at the surface while cutting with an air plasma constructional, unalloyed and Iow-alloy steels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.