Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka przemysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Głównym celem projektu było skonstruowanie i wykonanie prototypu urządzenia wspomagającego wykonywanie operacji wiertarskich na wysokościach i w utrudnionych warunkach pracy. Maszyna miała za zadanie w sposób samodzielny wykonywać otwory w materiałach ferromagnetycznych z bezpiecznej odległości od powierzchni obrabianej, bez konieczności niebezpiecznych wychyleń operatora. Istotą działania wiertarki miały być zwiększenie bezpieczeństwa operatora i wydajności pracy, obniżenie kosztów związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem operacji skrawania (łamanie wierteł, zwiększona moc pobierana przez elektrowrzeciono) oraz zwiększenie dokładności wykonywanych otworów.
2
Content available remote Systemy bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej
PL
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku zgłoszono 84 304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy [1], I choć jest to liczba o 4,6% mniejsza niż w 2017 roku, to wciąż jednak zatrważa.
PL
Komputerowe wspomaganie projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania polega na graficznym przedstawieniu wszystkich elementów za pomocą schematów funkcjonalnych. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są przedstawiane za pomocą znormalizowanych symboli graficznych zawierających informacje o parametrach. Pozwala to na późniejszą edycję poszczególnych komponentów, co ułatwia proces projektowania i symulacji układu sterowania. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania w środowisku FluidSIM firmy Festo.
4
Content available remote PLC – elektroniczny element automatyki przemysłowej
PL
Programowalny układ logiczny do zastosowań przemysłowych (PLC) stał się standardowym elementem elektronicznym układów automatyki przemysłowej. Układ ten wytwarzany jest przez wielu producentów. W ofercie handlowej spotyka się wiele typów PLC różniących się wielkością, możliwościami oraz różnorodnością modułów dodatkowych, rozrzerzających dostępne wejścia i wyjścia. W artykule przedstawiono wyposażenie laboratorium układów PLC, w którym są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej. W artykule wymienione zostały główne podzespoły tworzące każde stanowisko, wskazując na zagadnienia, które są tematami ćwiczeń laboratoryjnych.
EN
The programmable logic controller (PLC) has become a standard electronic component of industrial automation systems. Such components are produced by many manufacturers. Commercial offers include many types of PLCs that differ in size, functionality, and diversity of additional modules extending available inputs and outputs. This article presents the equipment of the PLC systems laboratory, organized for didactic classes for students of the Automation and Robotics at the Poznan University of Technology. The presentation lists the main components of each laboratory set, pointing to possible issues that may be the subjects of the exercises.
PL
Firma Fatek jest obecna na polskim rynku od 2005 roku. Od tego czasu sterowniki PLC tego producenta z Tajwanu znalazły zastosowanie w tysiącach różnego rodzaju projektów wdrożonych w licznych rodzimych przedsiębiorstwach. Klienci chętnie korzystają z Fateka ze względu na satysfakcjonujący stosunek ceny do jakości, poparty między innymi długim okresem gwarancyjnym (do 4 lat).
6
Content available remote FINDER – komponenty w automatyce
PL
Finder to wiodący europejski producent przekaźników elektromagnetycznych, czasowych i gniazd od 1954 r. Nasze doświadczenie w branży i ścisła specjalizacja powodują, że dostarczamy asortyment unikalny pod względami technicznymi, dzięki czemu nasi odbiorcy mogą liczyć na długą sprawność instalowanych podzespołów. Automatyka to część branży, w której można zauważyć naszą obecność w różnych aplikacjach przemysłowych, spożywczych, energetyce etc.
7
Content available remote Edukacja techniczna w dobie nowoczesnej automatyki przemysłowej
PL
Współczesne podejście do automatyzacji produkcji wymaga stosowania złożonych narzędzi w pracy inżynierów i techników. Oprócz znajomości podstaw regulacji, elektryki, elektroniki i samego procesu produkcyjnego liczy się uaktualnianie swojej wiedzy. Nowoczesne maszyny i stanowiska różnią się od tych starszych nie tylko wykorzystaną aparaturą, ale również programem.
PL
Na Targach SPS IPC Drives 2016 Phoenix Contact po raz pierwszy zaprezentował Technologię PLCnext – nową otwartą platformę przeznaczoną do sterowania. Adaptacyjne oprogramowanie PC Worx Engineer stanowi podstawę tego rozwiązania. Narzędzie to łączy w sobie najważniejsze funkcje rozwiązań stosowanych w automatyce i systematycznie zwiększa możliwości równoczesnego rozwijania projektu. Ponadto PC Worx Engineer dostosowuje zakres funkcjonalny do wymagań, zapewniając dodatkową efektywność kosztową.
9
PL
Omówiono innowacje techniczne i programowe w dziedzinie robotów, sterowania i komponentów automatyki, zaprezentowane podczas targów Hannover Messe 2018, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.
EN
The paper illuminates the software and technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2018: the new idea of Industry 4.0, internet of things, smart factory, communication via field buses, cobots, industrial communication.
PL
To miał być artykuł na koniec wakacji, ale może dobrze się stało, że napisałem wtedy nieco bardziej rozrywkowy tekst o podróżowaniu. Ten poniżej zmusza do chwili refleksji i wpisuje się w szeroko dyskutowany problem wzrostu zapotrzebowania i spadku wystarczalności surowców mineralnych, a także pogoni za nimi.
PL
Coraz częściej maszyna elektryczna jako samodzielna jednostka przestaje pełnić podstawową rolę w napędzie elektrycznym. Staje się natomiast elementem wykonawczym, który może być sterowany za pomocą odpowiednich mikroprocesorowych układów. Większość małych maszyn może współpracować ze sterownikami, dzięki którym można uzyskać właściwe parametry pracy układu napędowego.
PL
Automatyka przemysłowa, jako dział automatyki zajmujący się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych, odgrywa istotną rolą w gospodarce. We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie nowoczesną fabrykę bez zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Postęp ten związany jest jednak z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa. Znaczenie bezpieczeństwa w przemyśle stale rośnie i oczywiście dotyczy to również automatyki przemysłowej. Ma to swoje odzwierciedlenie w przepisach, w tym m.in. w dokumentach normatywnych. W artykule przedstawiono metody przeprowadzenia weryfikacji systemów automatyki przemysłowej bazując na dwóch podstawowych parametrach, jakimi są: poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL (Performance Level) oraz poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level).
EN
Industrial automation as the machine control section handling the automation of generating processes and technological processes, plays a significant role in economy. In the contemporary world it is difficult to imagine a modern plant without robotic assembly lines. This progress is connected to the need of ensuring safety. The significance of security in the industry is constantly raising and naturally concerns also the industrial automation. It is reflected in the regulations, including, among others, normative documents. This article presents methods of conducting verification of industrial automation systems basing on two basic parameters, which are: the level of ensuring Performance Level and the level of Safety Integrity Level.
13
Content available remote Zastosowanie systemów automatyki w zarządzaniu budynkami
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o systemach automatyki budynkowej oraz najczęściej stosowane standardy oraz protokoły komunikacji. Druga część zawiera omówienie wpływu zastosowanej automatyki budynkowej na efektywność energetyczną budynków zgodnie z normą PN-EN 15232:2012. W zakończeniu przedstawiono dalsze perspektywy rozwoju technologii systemów automatyki budynkowej.
EN
The first part of the article depicts general information about building automation systems, applied standards and communication protocols. The second part contains the impact of building automation on energy efficiency in accordance with The European Standard EN 15232:2012. The summary contains the perspective of further development in building automation systems.
PL
W artykule przedstawiono opisy wybranych stanowisk szkoleniowych typu pulpitowego, przeznaczonych do wspomożenia procesu kształcenia przyszłej kwalifikowanej kadry technicznej automatyków przemysłowych linii montażowych. Stanowiska te mogą zostać wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w szkołach technicznych średniego szczebla i wyższych uczelniach.
EN
IMBiGS made educational stands were described in the paper. Their elements and funcionality were presented. This stands were dedicated to developing skillings of the technical personel. They can be used in the all levels schools.
PL
Wykorzystując standard Ethernet do zastosowań przemysłowych, firma Rockwell Automation opracowała własny protokół komunikacyjny EtherNet/IP (Industrial Protocol). Protokół bazuje na niezmienionych podstawowych 4 warstwach (do warstwy transportowej włącznie).
16
Content available remote W kierunku samoorganizujących się środowisk wytwórczych
PL
Omówiono innowacje techniczne w dziedzinie robotów, sterowania programowego i komponentów automatyki zaprezentowane podczas Hannover Messe 2017, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy Internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.
EN
The paper illuminates the software-technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2017: the new idea of Industry 4.0, Internet of things, smart factory, communication via field buses, Co-bots, industrial communication.
17
Content available remote Czujniki przemysłowe XXI wieki. Kierunki rozwoju a oczekiwania klientów
PL
Współczesny rynek automatyki przemysłowej związany z produkcją czujników przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie. Przedstawiciele tej gałęzi przemysłu, przy bliskiej kooperacji z odbiorcami końcowymi, prześcigają się w patentowaniu nowych rozwiązań technicznych, wzorów użytkowych czy oprogramowania. Czy spełniają one oczekiwania klientów? Kiedy warto zacząć inwestować w nowe technologie? Jakie obrać strategie rozwoju dla własnej firmy?
PL
Aparaty tego rodzaju znajdują zastosowanie przede wszystkim w układach automatyki przemysłowej do sterowania maszynami i urządzeniami, a także procesami technologicznymi. Oprócz tego są wykorzystywane w systemach automatyki budynkowej.
EN
The article concerns the construction and use of an algorithm for communication via MODBUS RTU communication protocol used in IDEC PLCs. The main task of this algorithm is to build frames in MODBUS RTU standard transmission for their assistance requests to the controller and the interpretation of the replies sent by the driver. The practical part of the work brought to the development of C # code for developed algorithm and necessary validation activities for later use in other applications.
PL
Artykuł dotyczy budowy oraz zastosowania algorytmu do komunikacji przez protokół komunikacyjny MODBUS RTU wykorzystywany w sterownikach PLC firmy IDEC. Głównym zadaniem tego algorytmu jest budowanie ramek w standardzie MODBUS RTU przesyłanie za ich pomocą zapytania do sterownika oraz interpretacja odpowiedzi przesyłanych przez sterownik. Część praktyczna pracy sprowadziła się do opracowania kodu C# dla opracowanego algorytmu oraz wykonanie niezbędnych weryfikacji poprawności działania w celu późniejszego wykorzystania w inne aplikacji.
20
Content available remote Przemysłowa wrażliwość. Rynek przetworników i czujników
PL
Przetworniki i czujniki to z pozoru drobne elementy automatyki przemysłowej, jednak w praktyce okazują się urządzeniami bardzo istotnymi dla procesu produkcji, jego ciągłości, rytmiczności, a także dla zachowania właściwych warunków, niezbędnych do utrzymania jakości wyrobu. Zdarza się, że awaria lub niewłaściwy dobór takiego elementu komplikuje życie dużego zakładu i zakłóca normalny tok pracy. Oferta rynkowa tych wyrobów jest bardzo bogata i pozwala znaleźć wiele rozwiązań zadowalających specjalistów utrzymania ruchu obsługujących nawet najbardziej zaawansowane procesy technologiczne. Sądzę zatem, że warto się tej ofercie, choćby w sposób skrótowy, przyjrzeć.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.