Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  remote diagnostic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zdalna diagnostyka napędu elektrycznego, współpracującego z siecią CAN
PL
Artykuł przedstawia koncepcję systemu zdalnej diagnostyki napędów elektrycznych stosowanych w pojazdach trakcyjnych. Do oceny poprawności pracy układu i rozwiązywania ewentualnych problemów wykorzystano dane przesyłane w sieci CAN. W artykule przedstawiono ogólny sposób opisu wewnętrznych sygnałów układu wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Przedstawiono również ujęcie zależności czasowo - zdarzeniowych zjawisk poprzedzających awarię lub stan niepożądany. W artykule zawarto również wyniki badań uzyskanych z rzeczywistego systemu diagnostycznego.
EN
The article presents the concept of remote diagnosis system of electric drives primary used in traction vehicles. The basis for the troubleshooting and evaluating of the system status are information collected in tram CANbus network. A general description of the internal signals and their mutual coupling was also presented. The new interpretation of the time – event dependency preceding and following failure or undesirable condition was discussed. The article also includes the test results obtained from real diagnostic system.
PL
Urządzenia wykorzystywane do budowy zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych są dzisiaj powszechnie wyposażane w inteligentne sterowanie. Umożliwia ono nie tylko wydajną wymianę informacji z innymi komponentami instalacji lecz również pozwala implementować bardzo skuteczne, programowo- sprzętowe narzędzia diagnostyczne. Operatorzy i technolodzy zyskują możliwość monitorowania stanu tych urządzeń, jak też przebiegu procesu. Zastosowanie kontrolerów komunikacyjnych i przyłączenie urządzeń do sieci globalnej umożliwia realizację tego monitoringu w trybie zdalnym. Jego efektywność podnosi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ICT. W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązanie realizujące zdalny monitoring zrobotyzowanej instalacji spawalniczej i wykorzystujące serwisy WEB 2.0.
EN
Equipment used for the construction of robotic manufacturing cells are now commonly equipped with intelligent control. It not only enables efficient exchange of information with other components of the system but also allows to implement a very efficient hardware and software diagnostic tools. Operators and technologists gain the ability to monitor the status of these devices, as well as the process. The use of communication controllers and connecting devices to the global network enables the realization of this monitoring in remote mode. Its effectiveness can be increased by the use of modern ICT solutions. The article presents a practical example of implementation of remote monitoring of the welding system with the use of WEB 2.0 services.
EN
The article presents the concept of hospital telemetric system. The goal of the project is a model of early warning systems for patients outside intensive care wards. Proposed system is based on constant telemetric monitoring using objective physiological parameters. Using low-distance sensor network which covers body of a patient, so-called BAN (Body Area Network) is the main innovation of the project. Some preliminary results of ECG analysis and interpretation modules and units of proposed system will be presented.
PL
W referacie zawarto obszerne omówienie funkcji zdalnego monitorowania stanu pojazdu szynowego z wykorzystaniem radiotelefonu F-847 GRANIT. Zaprezentowano nowatorską ideę wykorzystania danych transmitowanych radiowo do realizacji koncepcji zdalnej diagnostyki prewencyjnej pojazdu szynowego, umożliwiającej antycypacyjne podejście do organizacji serwisowania pojazdów i urządzeń. W referacie opisano metody akwizycji danych pomiarowych, wstępnego przetwarzania i selekcji danych, możliwe do wykorzystania media transmisyjne oraz możliwości redystrybucji danych.
EN
This report contains large description of the remote monitoring of the railroad vehicle using F-847 GRANIT train radio features. Innovatory idea of using radio transmitted data for accomplishing the remote diagnostic concept of railroad vehicle prevention, what enables anticipative approach to vehicles and devices service organization is presented. Measurement data acquisition methods, the preliminary processing and data selection, transmition media possible for use and data redistribution possibilities was described in this report.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.