Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste slag
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie, z uwagi na znaczne zurbanizowanie, rozbudowa istniejących zakładów przemysłowych wiąże się z wykorzystaniem tych terenów, które do tej pory traktowano jako nieprzydatne pod inwestycje. Są to miejsca o małej nośności podłoża lub silnie zdegradowane w wyniku działalności przemysłowej. Artykuł dotyczy problemów związanych z budową nasypu kolejowego na słabonośnym podłożu o złożonej budowie z uwagi na wykształcenie litologiczne oraz przeobrażenia antropogeniczne. Wybór konsolidacji statycznej, w celu redukcji osiadań eksploatacyjnych, wiązał się z koniecznością wzmocnienia korpusu nasypu kolejowego. Dodatkowe zastosowanie w tym celu mieszanki piasku i innowacyjnego kruszywa pomiedziowego w połączeniu z geosyntetycznymi konstrukcjami zbrojącymi wymagało od Projektanta niestandardowego podejścia projektowego. Z uwagi na trudne warunki pracy zbrojenia, kwestia prawidłowego doboru materiału geosyntetycznego nabrała szczególnej wagi.
EN
Nowadays, due to large-scale urbanization, expansion of the existing industrial plants is associated with exploitation of the areas which have been regarded as unsuitable for investment so far. These are places of low soil bearing capacity or heavily degraded by human industrial activity (uncontrolled embankment). This paper brings up the issues related to the implementation stage of the project "The modernization of pyrometallurgy in Copperworks Glogow I" which includes foundation soil of complex structure - either because of its natural lithology or the existing uncontrolled embankments of anthropogenic origin - used for construction of railway embankments. Choosing the static consolidation in order to reduce exploitation settlement was connected with the need of strengthening the embankment. Due to the difficult operating conditions of the reinforcements, a new design approach and selection of the proper geosynthetic materials has become a very important issue to the designer.
PL
W artykule określono mikrostrukturę i właściwości blach ze stopów ołowiu PbSblSnO,2AsO,3Se i PbCaO,lAISnO,5Ag. Blacha ze stopu antymonowego posiada praktycznie dwufazową budowę. W przybliżeniu jednofazową strukturę ma natomiast drugi stop - wapniowy. Blachy są częściowo zrekrystalizowane. Taśmy z obydwu stopów posiadają zbliżone własności mechaniczne i technologiczne. Korzystniejsze zestawienie tych własności wydaje się mieć taśma ze stopu wapniowego. Taka charakterystyka dwóch odmiennych stopów sprzyja hybrydowej budowie akumulatorów. Badane stopy poddano testowi odporności na utlenienie w wysokiej temperaturze 550 [stopni]C podczas długotrwałej ekspozycji, bez zabezpieczenia lustra kąpieli oraz z zastosowaniem topnika. Stopień utlenienia stopu wapniowego jest wielokrotnie większy od stopu antymonowego. Ochronne działanie topnika na kąpiel powoduje znaczne zmniejszenie stopnia utlenienia każdego badanego stopu (od 10 do ponad 20 razy w zależności od czasu ekspozycji). Ustalono dominujący wpływ dodatków stopowych na stopień utlenienia danej kąpieli stopowej i tym samym ogólny uzysk ołowiu w procesie wytwarzania akumulatorów.
EN
In this work attenuation of ionizing radiation by samples of waste slag from electric furnace of the GtOGOW Copper Smelter was measured. Three types of radiation were used in the study: 6 MV X-rays generated by a linear electron accelerator, thermal neutrons and y radiation from nuclear reactor. The objective of the study was to assess the potential of the waste slag as a material for construction of shields against ionizing radiation. For the 6 MV X-rays the waste slag was found to attenuate the radiation slightly better than barite concrete and substantially better than regular concrete. The waste slag attenuates reactor gamma radiation (of effective energy close to 0.9 MeV) a little bit better than lead. In terms of attenuation of thermal neutrons the waste slag is about 2.5 times less efficient than cadmium and 4.6 times more efficient than lead. The results can be understood in view of metal and calcium rich composition of the slag (i.e., 8.7% Fe, 0.7% Pb, 0.66 % Cu, 20.7 % CaO) and its relatively high density (p = 3.289 g/cm3). The measured attenuations combined with mechanical durability of the material and economical considerations suggest that the waste slag of GtOGOW Copper Smelter has a very high potential of application as a construction material for shields against ionizing radiation.
PL
W referacie przedstawiono sposób powstawania odpadowego żużla z pieca elektrycznego w KGHM Polska Miedź SA, Oddział Huta Miedzi "Głogów" oraz sposoby jego aktualnego wykorzystania. Zaprezentowano koncepcję wykorzystania tego żużla jako surowca do produkcji kruszyw drogowych, a także wyniki badań przeprowadzonych podczas opracowywania założeń projektowych do przemysłowego jej wdrożenia.
EN
The waste-slag from the electrical furnace of copper mill "Głogów" as the raw material to the production of aggregates raw materials The technology of the effusion of the liquid slag from the electrical furnace worked out in KGHM Ecoren at the participation IMN and HMG lets for the production of high-grade material for the production of artificial aggregates. Physicochemical parameters of new material and of aggregates receved from it are very close to the usage parameters of presently produced aggregates from gliding slags. This permits offering of the new attractive product the market of aggregates. Besides, this newly worked out technology permits the usage of significant amounts of waste which in other case would have to be mostly stored. Artificial aggregates produced of postcopper-slags are good material used in many building constructions projects, also these connected with the preparations to Euro 2012. Thanks to the usage of significant amounts of post-coper slag KGHM Ecoren protects the natural resources of our country.
PL
Omówiono odzysk kobaltu z żużli po pirometalurgicznych procesach otrzymywania miedzi. Stosowane są różne technologie przerobu żużli odpadowych. Ługowanie jest prowadzone w roztworach kwaśnych, w roztworach o własnościach kompleksujących (amoniakalne, cyjankaliczne) lub w roztworach soli żelaza(III). Etap ługowania może być poprzedzony dodatkową obróbką pirometalurgiczną surowca.
EN
Cobalt recovery from slag obtained during pyrometallurgical processes of copper smelting is discussed. Different technologies are used to utilise waste slag. Cobalt leaching is conducted in acid solutions, those with complexing properties (ammonia, cyanide alkaline), or in iron(III) salt solutions. The leaching process can be preceded by an additional pyrometallurgical treatment of the slag.
PL
Jednym z produktów zawiesinowego stapiania koncentratów miedzi w HM Głogów jest żużel, w którym stężenie miedzi wynosi od 10 do 16 % mas. Cu, co stanowi 25-30 % miedzi wprowadzanej z koncentratem. Miedź z żużla jest odzyskiwana w piecu elektrycznym 18 MVA przez redukcję tlenków metali; w wyniku procesu otrzymuje się stop CuPbFe, żużel odpadowy i pyły. Stop CuPbFe przerabiany jest w konwertorze celem uzyskania miedzi konwertorowej przydatnej do procesu rafinacji ogniowej. W artykule przedstawiony jest rozwój obu tych technologii od uruchomienia zakładu w 1978 roku do chwili obecnej.
EN
One of the products of a single-stage process of copper production in the fluidized-bed furnace, at GŁOGÓW II copper smelter, is slag containing from 10 to 16 mass. % Cu, with makes 25-30 % of copper introduced to the furnace with a concentrates. Copper is recovered from the slag in an electric furnace 18 MVA by reduction of the metal oxides, and the product of this process is CuPbFe alloy, waste slag and dusts. CuPbFe alloy is converted to blister copper containing under 0,3 mass % Pb. The paper outlines development of the technology for slag cleaning and CuPbFe alloy converting and of the design of an electric furnace from the start-up in 1978 till present.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.